Szégyen és félelem

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A lovunk két oldala. (Szélsőségeink az evangélium értelmezésében.)

  Ahogy a jó hátasnak két oldala van és egyszer ide, egyszer oda esik le a gyakorlatlan lovas, úgy az üdvösségről és büntetésről szóló keresztény tanításnak is.És a gyakorlatlan hívő, mozgalmaival együtt le is esik. Egyszer ide, egyszer oda.Mert meg kell tanulni lovagolni.Különben olyanok leszünk mint az őszi szilvafa: kékek és zöldekA lovasiskolában az oktató a Szent Szellem, de a nyereg, a kantár, a zabla Isten írott igéje.Az egyik oldalán már nagyon hosszú ideje húz minket a ló. Századokkal ezelőtt átestünk oda. Üti-veri a sok kő, piszkolja az út pora a hívőket.Ez az emberi erőfeszítések elvárások törvénykezés oldala.Összefüggéseiből kiragadott igékkel alá lehet ezt is támasztani. („A keskeny út.” „Nem azért jöttem,…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  Rába Zoltán: A koraszülöttség, méltatlanság helyzete és kegyelem munkája

  1Kor 15:3-10 Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek. Majd megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, némelyek azonban elaludtak, azután megjelent Jakabnak, azután az összes apostolnak, végül mindenki után, mint egy koraszülöttnek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiábavaló, sőt többet munkálkodtam,…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  „Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem.” (Petőfi) /A galata-igézetről.4./

                                                            Isten terve mindig is a szereteten és szabadságon alapuló kapcsolat, közösség volt az emberrel. A valódi szabadság csak a szeretet közegében őrizhető meg. (agapé=szerelem, ha egyetlen szóval próbáljuk fordítani) A szeretet pedig csak szabadságban képes kivirágozni, felnőtté válni. Létezik ugyan törvénnyel védett, kikényszerített szabadság, pl. a klasszikus liberalizmus politikai demokráciájában, de a szeretet ebben nem feltétlenül van jelen. Van szabályokkal körülbástyázott szeretet is, pl. a szülő és kisgyermek kapcsolatában, de ebből meg a szabadság hiányzik. Isten az emberiséggel való közösségében mindkettőt akarja, és ha megértjük az evangéliumot és általa Istent, az Apát is világosabban látjuk, akkor mi is ezt fogjuk akarni. Az evangélium nyilvánvaló üzenete, de a teljes Szentírás…

 • "Hiperkegyelem",  Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 2. rész: Új gondolkodásmód.

  Szeretném érthetőbbé tenni a szándékoltan meghökkentő címet.Igazságtalan a kegyelem – írtam. Miért?Igazságtalan abban az értelemben, hogy egy magasabb igazságot jelenít meg, ami ellentétes a jelenlegi bűnös világot, emberi viszonyokat működésben tartó igazsággal, igazságossággal. Az életet, a viszonylagos földi boldogságot lehetetlenné tevő, feldúló, bűnöket megbüntető és azoktól elrettentő büntetési rendszerek, illetve a teljesítmény, tehetség általi érvényesülés, jutalmazás rendszereitől is idegen a kegyelem. A bűnöst gyakran büntetlenül hagyja, a jutalmat nem képesség, teljesítmény alapján osztja. A kegyelem gyakorlati alkalmazása a bűn és halál jelenléte miatt jelenleg működésképtelenné tenné a társadalmat és a gazdaságot. Elszabadulna a bűnözés, tönkremennének a cégek. Törvény kell, és üzleti logika. Kapja meg mindenki, amit érdemel. A bűnös az…

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A megkarmolt lélek.

  126. Zsoltár.Mikor az Örökkévaló visszahoztaa foglyokat a száműzetésből Sionba,azt hittük, álmodunk!2 Lelkünk megtelt vidámsággal,nyelvünk öröménekkel.Azt mondták a népek:„Hatalmas dolgokat tett Izráellel az Örökkévaló!”3 Bizony, hatalmas dolgokat tett velünk az Örökkévaló,ezért örvendezünk!4 Örökkévaló, fordítsd jóra sorsunkat,ahogy zápor után a kiszáradt medrekismét megáradnak!5 Akik sírva vetik a magot,örvendezve arassanak!6 Aki sírva viszi vetőmagját a földjére,ujjongással hozza be kévéit[a] a mezőről! Valamennyien voltunk foglyok.A bűn foglyai, vagy a követelőző vallások és szervezetek foglyai. A fogságban nem volt víz. Szomjaztunk.Olyanok voltunk, mint a negyedik versszak említette kiszáradt medrek, vádik. Ilyenné vált a lelkünk.Ezekben a száraz folyómedrekben állatok csontjai, hulladék, mindenféle csúfság és a terméketlenség hevertek. Lehet, hogy most így érzed magad.A lélek száraz vádijaiban…

 • Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  Éhes világ, éhes egyház.

                                                      Képzeljünk el egy nagy családot. Több iskolás gyereket, akik a hosszú tanítási nap vége felé még nagyot labdáztak, fociztak játszótéren, vagy az iskolaudvaron. Majd hazaérkeznek és mert a menza ehetetlen, nagyon éhesek és nem is túl tiszták. Otthon anyukájuk türelemre inti őket. Még takarít. Apa nagyon igényes a tisztaságra, meg szigorú is. Hát anyu egész nap takarított és még nem végzett. Le kell mosni az ablakokat, a könyvespolcon minden könyvet portalanítani. Addig nincs ebéd. Szól a gyermekeknek is. Menjenek szépen tisztálkodni, a ruháikat keféljék csak le, cipőiket tisztítsák meg, mert majd ellenőrzi. Haj, köröm, ruha, minden tiszta-e? Ja, hogy jött velük még két barátjuk is? Hát ők is…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  Védelem a nyelvek ostorától

  Vannak olyan idők, amikor a hívő ember úgy érzi magát, mintha valaki ütné. Lenyomott a hangulata, nehezen tud aludni, ha elalszik, akkor rémálmok, vagy csupán furcsa álmok gyötrik, fáj a feje, családi veszekedések vannak, munkahelyi félreértések történnek. Sokszor elgondolkodik ilyenkor az ember, hogy valami baj van velem? Lehet, hogy bűnt követtem el? Az Úr is olyan mintha távol lenne. Mi ez? Nem állítom, hogy minden ilyen esetben beszédek állnak a háttérben, de sokszor igen. Érdemes körülnézni, átgondolni a dolgokat. Amikor beszédek állnak az ilyenfajta nyomások mögött, akkor legritkábban van arról szó, hogy világi emberek beszélnek a hívők ellen. Sokkal inkább a saját keresztény testvéreinktől jönnek a tüzes nyilak. Különösen Magyarországon…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  Ne félj! (Elhagyhatunk-e egy gyülekezetet?)

  Az ember hajlamos félni. Fél a jövőtől, fél a betegségtől, fél a pénzügyi nehézségektől, fél a háborútól, fél a fájdalmaktól, fél az elutasítástól, fél attól, hogy a gyerekei rossz útra térnek, fél attól, hogy rossz anya/apa, fél attól, hogy rossz feleség/férj, fél a kudarctól, fél attól, hogy elhagyják. Úgy tűnik, hogy a félelem a bűnbeeséskor tört rá az emberre, amikor Ádám és Éva elbújt Isten elől. A bűn zsoldja a halál, és a halál az egy ember bűne által elhatott mindenkire. Minden félelem mögött a haláltól, az elmúlástól való félelem van. Az ember fél, hogy a bűne miatt meg fogják büntetni. Ezért az újszövetségben a Menny első szava Gábriel arkangyal…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A bíró, aki az életénél is jobban szereti feleségét, most elővezetteti és felelősségre vonja. A hívők ítélete.

  A hívők örökkévalóságban történő személyes ítéletének kérdése az egyik legfontosabb kérdés, lévén, hogy az elterjedt felfogás szerint itt válik szemtanúk előtt, „hivatalosan” is véglegessé minden hívő ember sorsa. Az ítélet szorosan összefügg mindenki esetében az Igéhez, a Krisztushoz való személyes viszonnyal, vagyis az evangéliummal. Meggyőződésem hogy a vallási tradíció az ítéletről alkotott képet, sőt a bibliafordítást is befolyásolta és gyakran torzította. Kísérletet szeretnék tenni e fontos téma tisztább megértésére az ige eredeti jelentése és a szöveg összefüggései alapján.   Úgy gondolkodtunk a hívők Krisztus előtti ítéletéről, hogy „azért ott lesz megszégyenülés is, ha el nem is kárhozik senki.” Sőt a testvéreink részéről minket ért igazságtalanságok, sérelmek, mégsem őszintén megbocsátott, elraktározott…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Törvény és törvénykezés

  Ajtót nyit az ördögnek

  Igaz-e az, hogy valaki egy bűn elkövetésével, esetleg gyakori elkövetésével, vagy egy egyházi szervezeti vezetőnek való engedetlenséggel (amikor nem ért egyet annak véleményével és nem teszi meg a magánéletében, amit az javasolt) ajtót nyit az ördögnek? Van-e a Bibliában olyan, hogy valaki ajtót nyit az ördögnek? Van-e olyan, hogy egy bűn, vagy egy engedetlenség miatt bejön az ördög a nyitott ajtón és megbetegíti az embert, vagy a gyerekét, vagy anyagi kárt okoz? Létezik az, hogy a komoly anyagi károk mögött a pásztornak való engedetlenség áll? Ezek nagyon fontos kérdések, mert sok pulpitusról elhangzanak ilyen beszédek, amelyek figyelmeztetések, amennyiben igazak, vagy fenyegetések, amennyiben nem. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít…