Uncategorized

 • Szépirodalmi írások,  Uncategorized

  Bélának a foga fáj

                                Éjfél körül szörnyű fájdalomra ébredt.Szúrt, hasogatott, lüktetett, mintha egy fémdarabot szúrt volna bele az állkapcsába és folyamatosan ott forgatná valami különösen kegyetlen és intelligens szadista.Nem volt fájdalomhoz szokva Béla.Makkegészséges fiatalember volt.Edzett. Izomtömeget növelt, majd szálkásított váltakozva.Tudatosan étkezett.Béla az egyik elit egyetemen tanult, de nem azért mintha érdekelte volna tanulmányai tárgya, hanem a jövő lebegett a szeme előtt.A saját jövője. Nagy pénz, szép nők, autók, utazások, hatalom, hírnév, elismertség, szép irodák, párnás székek, a szemekben tisztelet és félelem, ahogy majd ránéznek.Ígéretes és jó pasi volt. Erről az egyetemen sokat beszéltek a lányok.Nagyon menő volt a srác. A Béla. De most fájt a Béla foga.Nagyon fájt.Nagy budai lakása hálójában állt a…

 • Szépirodalmi írások,  Uncategorized

  Te szép, te Hold-illatú!

  Csillag-szilánkos, megfáradt nyár éjszaka.Hozzám simul egy álom, a Hold illata.Feje vállamon, hátam érzi két kezét,Közel jöttél most, te Hold-illatú, te szép. Albumot nyit a sötétség,Köd, sok mélyre merült szépség.Gyermekarcok és mosolyok. Az éjszaka a paplanom,Nézegetek, és lapozok. Képet hallok, látok zenét,Múltból bomló ősi mesét. Kettő volt, de egy lett immár.Mesét nézek, hogy muzsikál. Te szép, te Hold-illatú,Megyek már! Itt maradok. Mert muszáj.Az élet szép, de néha fáj.

 • Gyermekversek,  Uncategorized

  Gondolkodom, tehát gyerek vagyok. III.

  7. A vízgaluskaleves.(Az oviból hazafelé) -Finom volt ma az ebéded?– Mmmmrrrrr!– Szólj már lányka, nagyon kérlek!– Hmmmrr! Neemmm! -Mit kaptál ma akkor enni?Mondd el végre, kedves Emi!-Maglevest vízgaluskával,szószt, kenyeret, fél pohárral. – Ó, te drága kisunoka!De szegény ez az óvoda!Akkor papa most vesz nekedFagyit, csokit,  meg csipszeket! – Oké papa, jól van, vehetsz.Ne felejtsd a tejszeletet! 8. A kis vízimentő Egy piros pöttyös katicaBelerepült a Balcsiba.Pont ott voltam, kézbe vettem,Óvatosan partra vittem. Most már vizimentő lettem?Bizony vízimentő lettem. 9. Az éhes kiskutya Anyu azt mondta apának,jobban örülne cicának,mert kiskutyám cipőt eszik.Most is hallom ahogy nyüszít. Biztos éhes a szegényke.Mit adjak neki ebédre?Anyuci új bőrcsizmáját,vagy a nyári szép szandálját? Melyik a…

 • Uncategorized

  Hogyan szeret Ő?

  Az alábbi sorok nem szilárd teológiai megállapítások, csak gondolkodom. Ésa. 59. részének 2. verse sok hívő fejében Jézus feltámadásában való hithez hasonló, erős meggyőződést épített ki. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Nevezetesen hogy a bűn elválaszt Istentől. Az előbbi, Jézus feltámadása valóság szerinti.Az igaz, hogy a bűn elszeparál Istentől, de nem Isten fordul el finnyáskodva, sértetten, a megfertőzött embertől, („Fúj te bűnös!”), hanem az emberi lélek kerül olyan állapotba a bűn miatt, hogy nem igényli Isten segítségét, vagy nem bízik benne, esetleg félni kezd Istentől. Meg ha kerüli az Úrral a közösséget, a lelkiismerete is csendesebb,…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Uncategorized

  Mennyei „munkamegosztás.”

                                             Zsoltár 50. 15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Zsoltár 86. 7.Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.Zsoltár 59. 17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. Jakab 5. 13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen. A hívő ember élete a földön többnyire két szakasz rendszeres váltakozásából áll: Hiány, szükség, szenvedés, veszély tör ránk, melynek oka a bűn és testünk természete. Az, hogy itt a földön vagyunk, földből való testben.Ekkor a Megváltás szövetsége miatt Istenhez fordulunk, aki Apánk lett Krisztusban.Kérünk, könyörgünk, néha nyafogunk is, sajnáljuk…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Uncategorized

  Rába Zoltán: A Hóreb meghasadt kősziklája

  1 Kor 10:4    és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Minden bizonnyal erre az eseményre utal Pál: 2 Móz 17:5-6 Az Úr azt mondta Mózesnek: Menj végig a nép előtt, és vegyél magad mellé néhányat Izráel vénei közül. A botodat is vedd a kezedbe, amellyel a folyóra sújtottál, és indulj el. Íme, én odaállok eléd a sziklára a Hóreben. Sújts a sziklára, és víz jön ki belőle[1], hogy ihasson a nép. Mózes úgy cselekedett Izráel véneinek szeme láttára. A Hórebhez megérkezve nem volt vizük. Isten fakasztotta az életben maradáshoz szükséges vizet. Senki sem tudta megoldani ezt…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Uncategorized

  Az evangélium

  Miközben az evangélium nagyon egyszerű dolog, – annyira egyszerű, hogy az Írásokban képzetlen, halászemberek, Péter, András, János és Jakab is simán megértették -, az elmúlt kétezer évben a hívők különböző csoportjai rendszeresen hozzátettek különböző követelményeket, aztán ezek mentén szakadások alakultak ki, és létrejöttek a felekezetek. Ezek egymást tagadták ki (vagy átkozták ki) a szerintük valódi egyházból. Ma is ez zajlik nagyon sok gyülekezetben. Lehet, hogy a szájukkal időnként vallják az evangéliumot, de aztán hozzátesznek újabb és újabb követelményeket, amik nélkül nem lehet valakinek örök élete, és ezeket a követelményeket számon kérik a többi hívőn. Az ilyen extrák követése ad egy olyan megigazultság tudatot, amivel fölé lehet kerekedni a többieknek. De…

 • Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szégyen és félelem,  Törvény és törvénykezés,  Uncategorized

  A kegyelem

  Képzeljük el, hogy a Közel-Kelet összes olajkészlete, minden bevétel, befolyás, hatalom, amit ez a hatalmas kincs jelent, egy személy kezében van, aki ezt valaki másnak odaajándékozza. Vajon elképzelhető-e olyan jótett, olyan cselekedet a megajándékozott részéről, amellyel ezt a kincset kiérdemelheti? Olyan teljesítmény, amellyel jogosan/igazságosan megszerezheti? Vajon olyan tettek, amelyekkel megérdemelheti, biztosíthatja ennek a birtoklását elképzelhetőek? Emberi léptékkel ilyen cselekedetek nem léteznek. Ha mégis történik hasonló, annak az oka valamilyen csodás esemény, vagy az, hogy a megajándékozott a megajándékozó gyermeke, leszármazottja. Az érdemek egyik esetben sem számítanak, nem is mérhetőek. Nos, ennél sokkal nagyobb kincs az, amit Istentől kaptunk: az örök élet, a Vele való kapcsolat. Nem érdemelhetjük meg, és emberi…