Hitéleti írások

Szeret engem az Isten? Hol van a bizonyíték?

„Mi lesz velem a jövőben? Mi lesz ezzel a gyerekkel? Meg tudok élni nyugdíjasként?
Olyan zűrzavaros, bizonytalan minden! Gyakran félek, szorongok.
Vajon rendbe jön ez? Miért nem segít Isten?
Csalódott bennem?
Nem szeret már?
Lehet, hogy nem is igaz az evangélium?
Az én hitem rossz?
Mi van már? Nem látom, hogy Isten megszabadítana.”

Fenti gondolatok nemcsak a nemrég hitre jutott emberekben, hanem bennünk 30-40 éve hívőkben is előjönnek.
A bizalom elvesztésének és a bűnnek az egyik következménye az a hazugság, hogy akkor uralom a sorsomat, ha a körülményeim, rendezettek, kiszámíthatóak, ha jól mennek a dolgaim. Akkor kézben tartom a sorsomat. Legyen így. De akkor sem a körülményekben van a stabilitás.
Ebben a felfogásban mindig ott van az öncsalás.
A berögzült testi gondolkodás miatt kívül keressük a bizonyítékot. A bizonyítékot arra, hogy Isten szeret. Szeret, ha egészséges vagyok. Szeret, ha jól mennek a dolgaim, ha áldott a családom satöbbi.
Kívül keressük az evangéliumra a bizonyítékot sokszor: Ha igaz az evangélium, akkor megsegít az Isten, akkor meggyógyít. Ha ez késik, akkor gyakran arra gondolunk: Mi van, ha nem is igaz?
Kívül a sorsban, a látható világban találunk ugyan bizonyítékot arra, hogy Isten van, arra, hogy jó, arra is, hogy szeret, de ezeknek az ellenkezőjére is bőven.
Perdöntő bizonyítékok nincsenek a látható, érzékelhető valóságban a fenti állításokra.

1 János 5. 10. azt mondja, hogy „aki hisz az Isten Fiában, annak tanúvallomása, tanúskodása, döntő bizonyítéka van önmagában.”
Belül a szívében.
De mondhatnánk hiszen belül annyi más dolog is van: harag, mohóság, hedonista vágyak, nagyravágyás, meggondolatlanság.
És igen van.
A szívünkben Jézus Krisztus evangéliumáról, az Ő feltámadásáról arról, hogy Isten van, hogy jó, és hogy szeret azért van stabil, és megdönthetetlen bizonyosság, mert ezt Ő mondta. Nem a körülmények.  Maga az Isten szólt a szívünkhöz, tette bele ezt a tanúvallomást, bizonyítékot. Hogy mindig kéznél legyen. 
Ez különbözteti meg minden egyéb gondolattól, érzéstől.
Ez az első Istentől kapott igazságunk, ezen alapszik minden ezután következő.
A többi belülről jövő állítás érzés, ami megkérdőjelezi Isten létét, szeretetét, tanulás eredménye, a habitusunk, a környező világ, a család, a kor szellemének lenyomata.
Nem a kőszikla. Nem az Isten szava. Nem az általa belénk helyezett bizonyíték arról, hogy Jézus él.
Az életünk fundamentuma ez a kijelentés: Jézus a Krisztus és él.
Mivel nem a korszellem adta, nem a családunk, nem egy nagy ember, ezért el se veheti semmi és senki. Sem a sorsunk alakulása, sem betegség, sem fájdalom sem anyagi nehézség, sem az emberek részéről megtapasztalt kegyetlenség igazságtalanság.
Belül van a szívedben. Megingathatatlan. Ott marad.
Csak annyi ez, hogy Jézus a megígért Messiás, vagy Krisztus,
az Isten Fia, aki meghalt helyettünk és akiben az emberiség uralkodói, örökösi pozícióba került feltámadása után.


Ebben a belső bizonyítékban világosan megtaláljuk a rendíthetetlen érvet arra, hogy az Isten szeret, hogy törődik velünk, hogy nem fog csalódni bennünk.
Megtaláljuk arra, hogy a külső valóság sem nem cáfolja, sem nem bizonyítja Isten szeretetét, elfogadását az irányunkban.
A sorsunk alakulása sem bizonyítja, és nem is cáfolja azt, hogy az Isten Krisztusban szeret, gondot visel ránk.


Ábrahám 25 évig várt arra, hogy fia szülessen, és biztosan voltak nehéz időszakai, de amikor döntési pozícióba került, mindig a szívében élő belső bizonyítékot fogadta el végső érvnek. Nem az ő testének vagy Sára testének az elöregedését és nemzésre, szülésre való képtelenségét. (Róm. 4. fej.)
Aztán 99 évesen megújult az ifjúsága. Sáráé is.
Visszakapták a termékenységet, a szexuális vágyat is.
És megszületett Izsák.
(Hogy Isten nem veszi vissza, amit ő adott, hatalmas bizonyíték Ábrahám, akinek úgy megújult a fiatalsága, hogy Sára halála után is fickós maradt, újra nősült és fejedelmeket nemzett százegynéhány évesen. Nem egy egyszeri szellemi Viagra-akcióról volt szó. Precíz germanizmussal: Amikor Ábrahám fiatalságát, testét megújította az Úr, akkor az meg lett újítva és úgy is maradt.)

Mert megbánhatatlanok az ő ajándékai. Ha neked odaadta az örök életet jelentő hitet akkor nem fogja elvenni, hanem azon dolgozik, hogy kiteljesedjen benned ez az élet. Vagyis nem fog durcásan csalódni benned.
Belül van a bizonyítékod arra, hogy az Isten szeret.
Ne keresd kívül, mert az nem lesz igaz tanúskodás, valódi érv.
Ha jól mennek a dolgaid, egészséges vagy, akkor úgy érzed, hogy nagyon szeret Isten, de ha nem jól mennek, akkor meg úgy érzed, hogy elhagyott nem szeret.
Persze nem csak te testvérem, hanem én is

.
Nehéz, de nem kívül vannak az érvek, a bizonyítékok, hanem a szívedben van és ha belenézel, hát megtalálod. Ha Istent kérdezed, hogy szeret-e válaszolni fog. Azt is megmondom, hogy igennel. Te neked és Tőle kell hallanod. Újra meg újra.
A hitünket alátámasztó érv belül van. A bizonyíték belül van.
Nem a látható, tapasztalható, érzékelhető valóságban.
Nem a bankszámládon, nem a tested állapotában, nem a kapcsolataid, a komfortos életed kellékeiben.
Ezek bármilyenek, az Isten szeretetének a bizonyítéka az, hogy ha hiszel bármilyen homályosan is Jézus Krisztus feltámadásában, akkor benned van a bizonyíték.
Senki nem tudta azt onnan elvenni, maga a Gonosz sem.
Jézus Krisztus haláltusában, fájdalmak között megszégyenítve a kereszten megtalálta a szívében ezt a hitet. Felnézett az Atyára és a 22. zsoltárból tudjuk hogy nem az „Istenem miért hagytál el engem?” volt az utolsó gondolata, hanem az hogy együtt fogja dicsérni az Atyát velünk a nagy gyülekezetben, miközben az evangélium elér minden népet.
A kereszten függő Krisztusnál nehezebb, igazságtalanabb helyzetben soha senki nem volt.
Az a hit, amit örökségül hagyott nekünk ebben az állapotban is működött, győzelemre vitte az evangéliumot és vele bennünket.
Ezért mindenki aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia legyőzi a világot.
Mert maga ez a hit a gonoszság, a rossz körülmények, a betegség legyőzésének, vereségének, Isten irántad való szeretetének az örök és megváltoztathatatlan bizonyítéka.
Szívedbe nézz, ne a körülményeidre.
A te otthonod a Menny.
Erről szól ez a bizonyíték.
Te bármilyen nehézségekben élsz is, bármilyenek az anyagi körülményeid, kapcsolataid, egészséged, te Isten gyermeke vagy.
Erről szól ez a bizonyíték.
Tarts ki ebben a hitben és megváltoznak a körülmények, ahogyan megváltozott Ábrahám teste és ahogy megváltozott Jézus Krisztus állapota.
Gyalázatból dicsőségessé vált. A szívben élő bizonyíték miatt.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük