• Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

    Bűn és kegyelem. 2.

    Miért is igyekezzek tisztán élni, ha úgyis kegyelemben vagyok?                                                        Az előző rész lényege az volt, hogy a bűn természete az evangéliumban megjelent kegyelem alatt sem változott. A halál, a romlás magvait hordozza és szórja továbbra is. A kegyelem azért jött el, mert bebizonyosodott, hogy sem a lelkiismeret, sem a Mózes törvénye nem képes védelmet adni a bűnnel szemben. Ezért adott Isten Jézus áldozata által váltságot a bűnből és a halálból. A kegyelem révén, amely nem táptalaja, hanem egyetlen valóságos és hatékony ellenszere, oltóanyaga a bűn járványának. A kegyelem révén, amely nem emberi cselekedetek, gyakorlatok által működik, hanem hit által. A hit általi kegyelembe-jutás, bűnbocsánat, megigazulás mindenkinek elérhető az…