• Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Generációs és familiáris átkok

    Az egyik sok vitát kavaró témája a kereszténységnek a generációs és familiáris átkok jelenléte a keresztények életében. Azért írok erről a témáról, mert egy sokak által hallgatott pásztor e témáról szóló prédikációrészlete megjelent a ceglédi Hit Gyülekezete Facebook oldalán. Ebben beszél arról, hogy ne higgyék azt a keresztények, hogy azzal el vannak intézve az átkok, hogy hisznek abban, hogy Jézus átokká lett a kereszten. Sajnálatos dolog, hogy az evangélium helyett, és azzal szemben hirdetnek keresztény vezetők olyan üzeneteket, mondhatnám koncepciókat, melyek alkalmasak arra, hogy félelmet és reménytelenség érzést keltsenek a hallgatókban. Azt a látszatot keltik ezek a beszédek, mintha Jézus kereszten elvégzett munkája és a belé vetett hit nem lenne…