• Gyülekezet, közösség,  Szégyen és félelem

    A hallgatás felelőssége

    Többször találkoztam már azzal az érveléssel, hogy mi hívők nem válogathatunk az igehirdetésekben, hanem a prédikációkat el kell fogadnunk, magunkat alárendelve üzenetüknek. Ugyanis a mi gyülinkben a prédikáló mindig Isten igéjét szólja. Ez a gondolat alapvetően tekintélyelvű megközelítés, amely az üzenet hitelességét a prédikáló tisztségéből, megbízásából, pozíciójából eredezteti. A napokban szembesültem egy eseménnyel; egy hívő egy kis csoportnak elmondott igehirdetést bántónak; fájdalmasnak sérelmesnek találva, kiment a teremből és ezek után a prédikátor illetve a csoport vezetője részéről lázadással, tekintélyellenességgel, bomlasztással lett megvádolva a nyilvánvalóan és ténylegesen sértő és az Úrtól nem neki szánt üzenet elutasítása miatt. A testvér jól össze is tört, kárhoztatás kínozza. Vajon igazság szerinti-e az őt ért…