• Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

    Isten szava 1

    Az Isten szavával, beszédével kapcsolatosan, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyakorlatban olyan fajtája is létezik a gyülekezetekben „Isten beszédének”, amely voltaképpen nem, vagy csak részben az. Sokkal inkább emberi gondolat, okoskodás, következtetés. Forrása érdek, esetleg szokás, hagyomány. Az Isten beszédének ismert megjelenési formái, először a leírt ige, amelyet szentnek, Isten számára elválasztottnak nevez a Róma levél. Timóteusnak pedig azt írja Pál apostol, hogy az Isten teljes írott beszéde Isten által inspirált, és hasznos, oktatási, tanítási célból. Aztán bizonyítás, cáfolat vizsgálat eszköze, mellyel különféle állításokat tudunk megmérni. Alkalmas továbbá a fejlesztésre, hogy felemelkedjen, virágozzon az ember, a közösség élete. Használható a helyreállításra, javításra, valamint az igazságban, a jogokban, a…

  • Gyülekezet, közösség,  Szégyen és félelem

    A hallgatás felelőssége

    Többször találkoztam már azzal az érveléssel, hogy mi hívők nem válogathatunk az igehirdetésekben, hanem a prédikációkat el kell fogadnunk, magunkat alárendelve üzenetüknek. Ugyanis a mi gyülinkben a prédikáló mindig Isten igéjét szólja. Ez a gondolat alapvetően tekintélyelvű megközelítés, amely az üzenet hitelességét a prédikáló tisztségéből, megbízásából, pozíciójából eredezteti. A napokban szembesültem egy eseménnyel; egy hívő egy kis csoportnak elmondott igehirdetést bántónak; fájdalmasnak sérelmesnek találva, kiment a teremből és ezek után a prédikátor illetve a csoport vezetője részéről lázadással, tekintélyellenességgel, bomlasztással lett megvádolva a nyilvánvalóan és ténylegesen sértő és az Úrtól nem neki szánt üzenet elutasítása miatt. A testvér jól össze is tört, kárhoztatás kínozza. Vajon igazság szerinti-e az őt ért…