• Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

    Szentség és megszentelődés 2

                                               Legutóbb azzal zártam az írásomat, hogy a nyugati társadalmak Biblia- és keresztény-ellenessége mögött nem Isten és Krisztus gyűlölete van, hanem az elismert kereszténység évszázadokon át nyúló álszentsége, kegyetlensége és farizeusi törvénykezése. Valamint, hogy a jelenleg annyit támadott kegyelem-mozgalom lehetne képes a torz Jézus-kép helyreállítására. Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy amikor a törvénykezés ellen harcolunk, tiltakozunk, előfordul, hogy eltévesztjük a célt. A Mózes törvényét és a Tórát látjuk rossznak, sötétnek, pedig az igaz, szent és jó, igazságos. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az életet védi, gátat állítva az emberi természetnek, így őrizve a boldogság és szabadság megélésének lehetőségét. Számos eleme Isten jóindulatát kegyelmét mutatja be.  Róm…