• Evangélium,  Hitéleti írások

    Nevet a Menny. 2.

                                                              Halljuk meg a Menny nevetését újszövetségi példákból is! Mikor Ésaiás próféta ragadtatott el a Mennybe (látomásban, vagy szellemében) kétségbeesett. Úgy gondolta nem éli túl a szentség tüzét. Parazsat tettek a szájára akkor, mely eltávolította, eltakarta a bűnét. (Ésa. 6.7.) Ezékielnek egy Isten beszédét tartalmazó tekercset kellett megennie hasonló helyzetben. (Ez. 3.2.) János apostol is padlót fogott, amikor találkozott a megdicsőült Krisztussal. Ám neki azt mondta ekkor az urak Ura, hogy ne féljen. A Megváltás miatt, melyben hitt János. (Jel. 3. 17-18). Amikor pedig fel is megy a Mennybe, (Jel. 4.) már nincs szó személyes sorsa miatti félelemről, tudósítani kezd az eseményekről, melyek még az emberiség előtt állnak. Pedig a…

  • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

    Nevet a Menny – A Teremtő humora. 1.rész

                                                                                                                I. A külvilág, a körülmények „üzenetei” és az embert személyesen ért csalódások, árulások, bántalmak miatt nagyon sok hívő lelke is elkomorult és a rossz dolgokra egy ijesztő jövőre fókuszál. Elfelejt örülni. Pedig ha parancsolatot keresünk a Bibliában, akkor azt is megtaláljuk, hogy „Legyetek szívesek örülni!”, nem csak a 613 másikat. Ha az Úrra nézünk, tudunk is örülni, mert az Ő személyiségéből sugárzik, ragyog az öröm. Vidám, humoros, jóindulatú személy a mi Istenünk! Az alábbi írással szeretnék segíteni hogy ne a port nézzük, amiből van és amivé a testünk lesz, hanem a mi Megváltónkat.  Hogy milyen a közérzettel éljük a mindennapjainkat, tudunk-e a körülményektől nem abszolút módon függve vidámak,…