• Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Levél az 1. századból a 21.századiakhoz.

     Egy Krisztus után 50 körül írt látlelet és gyógymód a mai emberek számára. Jakab levele olyan emberi közösséghez, gyülekezethez szól, amely nagyon hasonlít a mai nyugati társadalmakban élő emberek, gyülekezetek életére, szokásaira, kapcsolataira, értékrendjére. A magyarországiakéra is. Az 1. fejezet különbséget tesz a próbák és a kísértés között. Az előbbinek a meglátásához, próbaként való felfogásához bölcsesség kell. A kísértés pedig nem Istentől van, hanem a kívánságokból. A saját testi kívánságainkból és másokéból. Ebből a kívánságból származik az összes negatív jelenség, melyet a levél tárgyal. A bölcsesség azonban, kitartást, állhatatosságot eredményez a hitben. A gonosz dolgok iránti kívánság eluralkodása pedig bűnt, mely halálba vezet. A mai egyház szembeötlő problémája hogy egyes…