• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

    Túl a meghasadt kárpiton. 3.

    A nem szabadságból, hitből, örömmel, hanem érdekből, kényszerből, vagy csak kötelességtudatból végzett szolgálat kiégést eredményez. Mindegy, hogy az újat, vagy a régit szolgáljuk. A teljesítmény központú gyülekezetekben ezen felül hamar kialakul a „szolgálók és laikusok” közti különbség, és elkülönülés. VIP-ek tágabb, szűkebb és legszűkebb körei. Teljesítmény, tehetség, képességek, végzettség, illetve szervezeti pozíció, sőt társadalmi és vagyoni helyzet alapján. E folyamatnak van természetes aspektusa is. A világ gondolkodása, értékrendje elhomályosítja az emberi személyiség valós értékét, az egyes ember fontosságát. A nyugati világban a jogi, politikai, kulturális gondolkodásnak része ugyan az emberi személyiség értékét hirdető humanista szemlélet, de az aktuális gazdasági, hatalmi, politikai érdekek a gyakorlatban szinte mindig felülírják ezt. A világ…