• Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

    X-Faktor az eklézsiában.

    Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.   2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.   4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.   5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld 2. Tim 3. 1.-5. Kosztolányi: Költő a huszadik században (részlet „Az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan… …Én önmagamat önmagammal mérem. Szavam, ha hull, tömör aranyból érem. Mindegyiken képmásom, mint királyé s a peremén a gőgös írás: én.” „Annyira eredeti és különleges vagyok!” – Ez ma a legáltalánosabban…