• Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Kategórizálatlan

    Mennyei „munkamegosztás.”

                                               Zsoltár 50. 15. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Zsoltár 86. 7.Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.Zsoltár 59. 17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. Jakab 5. 13. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen. A hívő ember élete a földön többnyire két szakasz rendszeres váltakozásából áll: Hiány, szükség, szenvedés, veszély tör ránk, melynek oka a bűn és testünk természete. Az, hogy itt a földön vagyunk, földből való testben.Ekkor a Megváltás szövetsége miatt Istenhez fordulunk, aki Apánk lett Krisztusban.Kérünk, könyörgünk, néha nyafogunk is, sajnáljuk…