• Házasság-család,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

    A szexuális bűnökről.

    A bűn a Biblia alapján elsődlegesen nem erkölcsi jellegű a valóság, hanem egy szellemi seb, egy szellemi fertőzés az emberiségben, amely öröklődik. Isten maga is így tekint rá. Őt nem erkölcs-csősz indulat, türelmetlenség és bosszú hajtja, amikor a bűnről beszél, hanem féltő szeretet és a gyógyítás szándéka. Mivel a bűn szellemi dolog, a megoldása, gyógyszere sem a jó erkölcs, hanem valami szinten szellemi természetű. Ez pedig az evangélium.Nem lehet jobban félremagyarázni és taszítóbbá tenni az evangéliumot annál, mint amikor erkölcsi szabályok kézikönyveként, „jó és erkölcsös ember-képző tanfolyamként” hirdetik és magyarázzák azt.Persze a bűnnek és az evangéliumnak is van erkölcsi tartalma, ám a lényegük nem az erkölcs.A szexuális bűnökben élő emberre,…