• Evangélium,  Hitéleti írások

    Ő ott fúj, ahol akar, és arra, amerre Ő akar.

                                             Jn 3. 8  A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.   9  Felele Nikodémus és monda neki: Mimódon lehetnek ezek?   10  Felele Jézus és monda neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?   11  Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.   12  Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?   13  És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.  …