• Hitéleti írások

    Isten-e, személy-e, külön személy-e a Szent Szellem?

    Igei érveket szeretnék bemutatni a Szent Szellem önálló, külön személy volta, és isteni természete mellett. Máté 28.19: A vízkeresztség parancsa. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében   A vízkeresztség parancsát az Atya a Fiú és a Szent Szellem nevében adta ki Jézus. Szintén minden általam ismert görög szöveg így írja. Itt az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyenrangúként van említve a régibb, szigorúbb görög szövegkiadásban is. Isten, Úr és Szellem szerepel az Ef. 4, 5-6.-ban is. 4 Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;5 Egy az Úr, egy a hit,…