• Evangélium,  Hitéleti írások

    Fényforrás a reménytelen helyzetben.

    Zsoltárok 61 Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára. 2 a Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. 3 b Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim! 4 c Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? 5 d Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; 6 e Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged? 7 f Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. 8 g Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. 9 h Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam…