• Evangélium,  Hitéleti írások

    Miért engeded ezt Uram?

    „Egy életen át következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nem megalkudni, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag, időnként, hangosan, mellveregetve tiltakozni ellene.” (Márai) Jel. 7. 11-1211 Az angyalok, akik körülállták a trónt, a mennyei vezetőket és a négy mennyei élőlényt, arcra borultak a trón előtt. 12 Ezekkel a szavakkal imádták Istent:„Ámen! Istenünk, tiéd az áldás, a dicsőség, a bölcsesség,a hála, a tisztelet, a hatalom és az erő örökké. Ámen!” A hívők nehéz élethelyzeteiben mindig előlépnek olyan testvérek, akik egyéni ambícióikból, anyagi és hatalmi érdekeikből kisarjadó igemagyarázataik, látásaik mellé a másik szenvedéséből, bajaiból kívánnak karót verni. Mert a Biblia fényében gyenge növény az, amit erősnek látnak és hirdetnek.Kell is a karó mellé, hogy el…

  • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

    Kiút a gödörből.

    Ésa 38. 17 Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet! 18 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! 19 Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet Ezékiás, Júda királya, sok hibája ellenére jó király volt, kedves az Úr előtt.Ennek ellenére halálos betegségbe, erőtlenségbe, gyengeségbe zuhant életének egy szakaszában és maga az Úr is úgy szólt hozzá, hogy vége a földi pályafutásának.A király azonban könyörgött az ítéletét kimondó Istenhez.És sírt is, szégyen nélkül, nagyon, és érvelt.…