• Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

    A világrendhez való viszonyunk

    Tapasztalataim szerint gyakran okoz gondot a keresztényeknek, hogy hogyan viszonyuljanak a jelenlegi világhoz. Az egyik véglet, hogy amennyire csak tehetik, kivonulnak a világból: csak keresztény munkaadóval dolgoznak, elutasítják a művészeteket, filmeket, színházat, Biblián kívül semmit nem olvasnak, okkultnak, melegnek, vagy antiszemitának gondolt emberek termékeit nem vásárolják, stb. A másik pedig a világban való teljes elmerülés: tolerancia mindennel szemben, minden világi ötlet, ideológia befogadása, az élvezetek hajszolása, stb. A két véglet között természetesen végtelen lehetőség áll rendelkezésre. Sok keresztényt láttam, akik az első végletnek megfelelő vagy ahhoz közelálló életmód mellett tették le a voksukat, és kevesebbet, akik a másik véglethez álltak közel. Mindenkinek megvannak a maga érvei, de jó lenne megvizsgálni,…