• Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Mi megyünk, vagy Ő akar jönni?

                                         Zsoltárok 24    1  Dávid zsoltára.; Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.   2  Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.   3  Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?   4  Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.   5  Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől.   6  Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób [nemzetsége], akik a te orcádat keresik. Szela.   7  Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.   8  Kicsoda ez a dicsőség…