Szentség, megszentelődés

 • Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Bűn és kegyelem. 2.

  Miért is igyekezzek tisztán élni, ha úgyis kegyelemben vagyok?                                                        Az előző rész lényege az volt, hogy a bűn természete az evangéliumban megjelent kegyelem alatt sem változott. A halál, a romlás magvait hordozza és szórja továbbra is. A kegyelem azért jött el, mert bebizonyosodott, hogy sem a lelkiismeret, sem a Mózes törvénye nem képes védelmet adni a bűnnel szemben. Ezért adott Isten Jézus áldozata által váltságot a bűnből és a halálból. A kegyelem révén, amely nem táptalaja, hanem egyetlen valóságos és hatékony ellenszere, oltóanyaga a bűn járványának. A kegyelem révén, amely nem emberi cselekedetek, gyakorlatok által működik, hanem hit által. A hit általi kegyelembe-jutás, bűnbocsánat, megigazulás mindenkinek elérhető az…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Bűn és kegyelem. 1. Visszaélni a kegyelemmel.

                                                            A következő néhány írásomban olyan jelenségekkel szeretnék foglalkozni, amiket az elmúlt években észleltem több testvérem életében. Fontosnak látom, hogy gondolkodjunk arról, hogy mit is mond a Biblia a bűn és a kegyelem viszonyáról?Ezután a lelkiismeret, a törvény és a kegyelem, majd a bűntudat és bűnbánat kegyelemhez való viszonyáról szeretnék írni. Többen kijelentést kaptunk a kegyelem evangéliumáról. Nagyobb világosságban láttuk meg Isten atyaságát, szeretetét és az evangélium által Jézus Krisztusban felkínált kegyelem mélységét, nagyságát.A testvérek közül néhányan talán a gyülekezeti élet hiánya, vagy egyéb okok miatt megálltak a kegyelemben való növekedésben, Isten és Jézus megismerésében. A kegyelmet fügefalevélként használva, néhányan testi kívánságaiknak kezdek élni. Lelkiismeretüket megnyugtató érvként kezdték el használni,…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  A tiszta életmód és a szabadság.

  A teljes szabadság az, ha az ember mindig azt teszi/teheti, amit akar. Jézus így volt engedelmes az Atya akaratának tökéletesen, egészen a Gecsemáné-kertig, amikor is a test borzadása a kíntól és a haláltól, olyan erőssé lett benne hogy megkérdezte Istent: Nem lehetne másképp? Mivel nem volt más mód a megváltásunkra, erőt vett a testének vágyán és a félelmen.Végigcsinálta. Teljesen elvégezte.Most újra mindig azt teszi, amit akar. A mennyei szentek is tökéletesen engedelmesek, a tökéletes szabadságban.           Mivel az életmód tisztulásának, a megszentelődésnek ez az útja, ezért Isten nem a cselekedeteinket, hanem a bensőnket veszi célba a Vele való közösségben.                                                                                   A szabadságból való engedelmesség csak szeretet által motiválva működik.Aki szeret, az…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Krisztus illata, vagy Chemotox?

  Ma a légfrissítő helyett, a rovarirtó-aeroszol jut az eszébe az embereknek, rólunk, keresztényekről. Kell-e a kegyelem forradalma? Péter tisztátalan állatokról szóló látomásán gondolkodom mostanában, (Apcs. 10.) és azon a hatalmas forradalmi változáson, amit az Apostolok Csel. könyve mutat be a Mózes 3. könyvéhez és különösen a Jézus korabeli júdeai társadalom rengeteg tisztasági és erkölcsi szabályához képest.Miért volt tilos megenni a látomásban szereplő állatokat és miért akarta rávenni Jézus Pétert, hogy mégis egyen belőlük? Miért csak annyi a magyarázat a 3. Mózes 11-ben a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetésénél, hogy azért ne egyetek bizonyos állatokat, mert „legyetek szentek, mert én, az Úr szent vagyok”? (ld. a lábjgyzetet) Sok magyarázat született már:…

 • "Hiperkegyelem",  Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 2. rész: Új gondolkodásmód.

  Szeretném érthetőbbé tenni a szándékoltan meghökkentő címet.Igazságtalan a kegyelem – írtam. Miért?Igazságtalan abban az értelemben, hogy egy magasabb igazságot jelenít meg, ami ellentétes a jelenlegi bűnös világot, emberi viszonyokat működésben tartó igazsággal, igazságossággal. Az életet, a viszonylagos földi boldogságot lehetetlenné tevő, feldúló, bűnöket megbüntető és azoktól elrettentő büntetési rendszerek, illetve a teljesítmény, tehetség általi érvényesülés, jutalmazás rendszereitől is idegen a kegyelem. A bűnöst gyakran büntetlenül hagyja, a jutalmat nem képesség, teljesítmény alapján osztja. A kegyelem gyakorlati alkalmazása a bűn és halál jelenléte miatt jelenleg működésképtelenné tenné a társadalmat és a gazdaságot. Elszabadulna a bűnözés, tönkremennének a cégek. Törvény kell, és üzleti logika. Kapja meg mindenki, amit érdemel. A bűnös az…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  A hit harca

  Úgy látom, vissza kell térni az átok kérdésére, mert vannak, akik félreértették, a korábbi, a témában közölt írásaimat. Ezért szeretném megerősíteni, hogy az átokkal foglalkozni kell, de nem mindegy hogyan tesszük ezt. Jézus megváltott az átoktól, és ez hit által a mienk, nem pedig automatikusan. Ezért érdemes még egyszer átgondolni ezt a témát. A kereszténység többször állt válaszút előtt: az Isten Igéjét követi, vagy emberi tradíciókat – amiket sokszor jól hangzó érvelésekkel támasztottak alá, valamint úgy tűnt, hogy a megszerzett nagyság, a befolyás, a gazdagság is igazolja. Ma is ilyen ponton van a kereszténység. A Bibliának hiszünk, vagy a tapasztalatoknak? Teljesen elhisszük a megváltást, vagy csak félig hiszünk benne, félig…

 • Házasság-család,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  A szexuális bűnökről.

  A bűn a Biblia alapján elsődlegesen nem erkölcsi jellegű a valóság, hanem egy szellemi seb, egy szellemi fertőzés az emberiségben, amely öröklődik. Isten maga is így tekint rá. Őt nem erkölcs-csősz indulat, türelmetlenség és bosszú hajtja, amikor a bűnről beszél, hanem féltő szeretet és a gyógyítás szándéka. Mivel a bűn szellemi dolog, a megoldása, gyógyszere sem a jó erkölcs, hanem valami szinten szellemi természetű. Ez pedig az evangélium.Nem lehet jobban félremagyarázni és taszítóbbá tenni az evangéliumot annál, mint amikor erkölcsi szabályok kézikönyveként, „jó és erkölcsös ember-képző tanfolyamként” hirdetik és magyarázzák azt.Persze a bűnnek és az evangéliumnak is van erkölcsi tartalma, ám a lényegük nem az erkölcs.A szexuális bűnökben élő emberre,…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  Mit tehetünk a szentebb életmódért? 2.

  Szabad legyen a kereszténység! Az újszövetségi, Istentől származó elvárásoknak kegyelemből tudunk engedelmeskedni akkor, ha tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy igaz emberekké váltunk hit által, hálásak vagyunk, keressük az Urat, szeretjük Őt, együtt vagyunk Vele és Ő szól személyesen, kegyelemből hozzánk. Így győzünk a bűn felett. Kegyelemből. Magunkat, szeretettnek, elfogadottnak látjuk, de ezen felül még hasznosak is akarunk lenni. Jó bizonysága Jézusnak és közel is lenni Hozzá. Ám tisztában vagyunk azzal, hogy a bűn kiöli bennünk az Isten iránti szomjúságot ezért elhagyjuk azt, kegyelemből. Nem félelem, nem jutalom késztet erre, hanem a szívünkben növekvő szeretet Isten és embertársaink iránt. Péter, miután elárulta Jézust, lemondott magáról. Visszament halászni, de Jézus nem…

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Mit tehetünk a szentebb életmódért? 1.

                      Legutóbb a hívő farizeizmusról volt szó, amely minden nemzedékben meg akarja ölni Jézust azokban az emberekben, akiken keresztül Isten Fia friss, új módon szólítja meg az ő népét és a világot. Most nem a pozíciónk miatti elválasztottságunkkal, kegyelemből ajándékba kapott szent voltunkkal, hanem az életmód, életvezetés tisztulásának, megszentelődésének módjával foglalkozom. A protestáns kereszténység elméletben világosan látja, hogy igazzá válni az Isten előtt cselekedetek által nem tudunk. Nem bennünk van az az erő, képesség, amely igazzá tesz. A gyakorlatban azért gyakran próbálgatja a lehetetlent: Igazzá válni Isten előtt szabályok. törvények, erkölcsi elvek betartása által. Az életvezetés, az életmód, a mindennapi viselkedés megszentelődése, tisztulása azonban ennél is síkosabb pálya. Az Újszövetség…

 • Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Szentség és megszentelődés 2

                                             Legutóbb azzal zártam az írásomat, hogy a nyugati társadalmak Biblia- és keresztény-ellenessége mögött nem Isten és Krisztus gyűlölete van, hanem az elismert kereszténység évszázadokon át nyúló álszentsége, kegyetlensége és farizeusi törvénykezése. Valamint, hogy a jelenleg annyit támadott kegyelem-mozgalom lehetne képes a torz Jézus-kép helyreállítására. Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy amikor a törvénykezés ellen harcolunk, tiltakozunk, előfordul, hogy eltévesztjük a célt. A Mózes törvényét és a Tórát látjuk rossznak, sötétnek, pedig az igaz, szent és jó, igazságos. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az életet védi, gátat állítva az emberi természetnek, így őrizve a boldogság és szabadság megélésének lehetőségét. Számos eleme Isten jóindulatát kegyelmét mutatja be.  Róm…