Gyógyulás

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Szövőszéken az emberi test.

                                             139-es zsoltár13.  Bizony te alkottad veséimet, te szőttél, takargattál (burkoltál-magzatburok) engem anyám testében.14. Magasztallak azért, mert félelmetesen csodás lettem (félelmetesen egyedi, mindenki mástól különböző) csodásak a műveid és lelkem tudja ezt nagyon jól.15. Nem volt rejtve előtted csontozatom, ahogy alkottattam titokban, hímeztettem (színeztél, tarkítottál) a föld aljaiban (rejtve, titokban, mint a föld mélyében)16. Idomtalan testemet látták szemeid; a könyvedben mind be voltak írva a napok amelyeken alkottál, már akkor amikor még egy sem volt meg közülük.17. Nekem pedig milyen drágák a gondolataid Ó Isten… (Az IMIT-ford. alapján) Dávid azon csodálkozik a zsoltárban, hogy mennyire nyitott könyv az ember Isten előtt.Legmélyebb motívumai indulatai vágyai gondolatai sincsenek elrejtve Előtte. Az Úr ismeri…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  ÉN, meg Ő, vagy MI, együtt?

  János 14:10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában élek, az Atya pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az Atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül.11Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!  Uez János 10:38 Az isteni egység az ember számára elképzelhetetlen megjelenési formája, hogy Isten külön személyei egymásban léteznek, teljesen egyek, olyan módon, hogy mégis megőrzik egyediségüket, identitásukat.A Fiú, Fiú marad úgy, hogy teljesen egy az Atyával. Az Atya is Atya marad, miközben teljesen egy a Fiúval és a testté válás után a Fiú Jézus maradt, ember is maradt, úgy, hogy egy az Atyával.Egy olyan szobát képzeljünk…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Kiút a gödörből.

  Ésa 38. 17 Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet! 18 Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! 19 Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet Ezékiás, Júda királya, sok hibája ellenére jó király volt, kedves az Úr előtt.Ennek ellenére halálos betegségbe, erőtlenségbe, gyengeségbe zuhant életének egy szakaszában és maga az Úr is úgy szólt hozzá, hogy vége a földi pályafutásának.A király azonban könyörgött az ítéletét kimondó Istenhez.És sírt is, szégyen nélkül, nagyon, és érvelt.…

 • Elvárás és ellátás,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Hogyan lehet megszabadulni az átoktól?

  Azt hiszem az a tény, hogy a keresztényeken nincs a törvény átka vitathatatlan, hiszen konkrétan leírta Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy Ábrahám áldása legyen a pogányokon. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak úgy hit által nem lép életbe. Azonban meg kell értenünk, hogy az újszövetség a hit szövetsége. Semmit nem tudunk elérni testi technikákkal, vagy cselekedetekkel, nem tudunk Istenre sem nyomást gyakorolni, sem pedig megdolgozni az elismeréséért. A test számára ez szörnyű. A test mindig arra törekszik, hogy nagy tudjon lenni. Ezért mindig oda akar ragasztani valami plusz követelményt Jézus megváltása mellé. A test számára sosem elég,…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Átkozott, vagy nem átkozott?

  Több fórumon is megjelent egy korábbi tanításom az átkokról, amelyben amellett érvelek, hogy újjászületett keresztény embereken nincsenek átkok. A nagyon sok pozitív reakció mellett, voltak negatív reakciók is. Eléggé meglepett, hogy némely Jézusban hívő keresztény milyen erősen ragaszkodik ahhoz, hogy átkok lehetnek rajta. Ez nekem nem tűnik annyira jó hírnek. Figyelve a kommenteket és ellentanításokat, megértettem, hogy mi az oka annak, hogy egyesek azt képzelik, hogy átkok működnek Isten gyermekeinek az életében. Az átokra sokan úgy gondolnak, mint valami sötét sátáni erőre, ami fekete füstként borítja be az ember sorsát, aminek eredete az ördög, és amely ellen nekünk kell harcolni, hogy eltűnjön az életünkből. Ha esetleg sikerül ezt elérni, utána…

 • Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  A megbocsájtásról.

  Az emberi lelket, személyiséget leginkább motiváló legerősebb négy ösztönös dolog szerintem a szerelem, a szeretteink életének védelme, a túlélés ösztöne, aztán ezekkel összefüggésben a negyedik, a bosszú. Ezeket tanítani sem kell, „előjönnek” adott helyzetben. A bosszúval az a baj, hogy nem egyensúlyt eredményez, hanem egy végtelen körforgást indít be: A sérelemért jogosan bosszút állok, elégtételt veszek, aminek a mértékét soha nem lehet patikamérlegen kimérni, erre az egykori sértőben jön létre a bosszúvágy és elindul a végtelen ördögi kör. Megátalkodott szembenállás személyek, hívők között, megvetés, lenézés rosszakarat közösségek, gyülekezetek között, örök harag családok, törzsek, etnikumok között, várakozva a bosszú lehetőségére. Máris ott vagyunk a vérbosszúnál, a népirtások, etnikai háborúk kapujában, A…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Bárány nyáj és pásztor nélkül, porlepte pénzérme és idegenbe szakadt gyermek.

  „Sokan vannak nálam, de üres a ház nélküled.” (Gyárfás Tamás) Látom, hogy a figyelem e hetekben másfelé irányul. Szükséges, érthető és jogos dolog szerintem is kibeszélni, elmondani a sérelmeket, leleplezni a jogtalanságokat és az igazságtalan, irgalom nélküli, szenvedést okozó bánásmódot, ezek okozóiról beszélni, bizonyítani, hogy amit tettek az rossz. Része ez a helyreállásnak. A gyógyulást azonban Jézus adja az Ő Szelleme és az evangélium által. Ez okból én tovább „tolom” az evangéliumot. A kegyelem evangéliumát, mert szerintem ez a valódi. Bevallom teljesen együgyű lettem. Ez az egy ügyem van.  Lukács 15. fejezetében olvassuk, hogy megvetettek, bűnözők törekedtek közel jutni Jézushoz, azzal a céllal, hogy hallgassák őt. De volt egy másik…

 • Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  Éhes világ, éhes egyház.

                                                      Képzeljünk el egy nagy családot. Több iskolás gyereket, akik a hosszú tanítási nap vége felé még nagyot labdáztak, fociztak játszótéren, vagy az iskolaudvaron. Majd hazaérkeznek és mert a menza ehetetlen, nagyon éhesek és nem is túl tiszták. Otthon anyukájuk türelemre inti őket. Még takarít. Apa nagyon igényes a tisztaságra, meg szigorú is. Hát anyu egész nap takarított és még nem végzett. Le kell mosni az ablakokat, a könyvespolcon minden könyvet portalanítani. Addig nincs ebéd. Szól a gyermekeknek is. Menjenek szépen tisztálkodni, a ruháikat keféljék csak le, cipőiket tisztítsák meg, mert majd ellenőrzi. Haj, köröm, ruha, minden tiszta-e? Ja, hogy jött velük még két barátjuk is? Hát ők is…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Arcképvázlat a Képmutatóról.

  Az alábbi írásom nem konkrét személyekről szól. Minden emberben ott él a hajlam a képmutatásra. Egyeseknél ez kifejlődik, másokban a kegyelem korlátozza. Jézussal való személyes kapcsolat tud őszintévé és hibáinkkal szemben is bátrakká tenni, mert mindig nyugalmat ad az Ő elfogadása irántunk. Ha őszinték vagyunk felé, az Ő tökéletessége a mi tökéletességünkké lesz. Ez a kegyelem.                                           Arcképvázlat a Képmutatóról. Megveti a kételkedést, a bizonytalanságot még a keresést is. Lenézi a kételkedőt, a bizonytalant. Ő az erős a tévedhetetlen. Nem vacillál, nem érez együtt. Ő tudja a tutit. A törvényből, a szabályokból, az elméjében erődöt alkotó tanításokból, tekintélyek szavaiból.  Nem kérdezi Istent sem. Minek is? Ismeri az Úr véleményét. Hát kinyilatkoztat.…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Megvan az Isten népének a szombatja 3.

  Az előző két részben két szombati gyógyulást néztünk meg: a születésétől fogva vak és a meggörnyedt nő gyógyulását. Ezek két magatartást példáztak, amelyek nem engedik be a hívőket a szombatba: az egyik az, hogy nem látják a valóságot, Jézust, az evangéliumot, a másik pedig az, hogy az ádámi természetet, illetve annak maradványait tanulmányozzák. Jézus azonban mindkét embert meggyógyította, mégpedig szombat napon, így levette róluk a sátán terhét, hogy valóban élvezni tudják a nyugalmat. Így nyitja meg az egyház, a benne levő hívők szemét is a valóságra és egyenesíti ki őket, hogy fel tudjanak nézni az égre és meglássák szerető Apjukat. Most nézzük meg a harmadik szombat napi-gyógyítást. Máté 12:7-14 (RÚF…