"Hiperkegyelem"

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A lovunk két oldala. (Szélsőségeink az evangélium értelmezésében.)

  Ahogy a jó hátasnak két oldala van és egyszer ide, egyszer oda esik le a gyakorlatlan lovas, úgy az üdvösségről és büntetésről szóló keresztény tanításnak is.És a gyakorlatlan hívő, mozgalmaival együtt le is esik. Egyszer ide, egyszer oda.Mert meg kell tanulni lovagolni.Különben olyanok leszünk mint az őszi szilvafa: kékek és zöldekA lovasiskolában az oktató a Szent Szellem, de a nyereg, a kantár, a zabla Isten írott igéje.Az egyik oldalán már nagyon hosszú ideje húz minket a ló. Századokkal ezelőtt átestünk oda. Üti-veri a sok kő, piszkolja az út pora a hívőket.Ez az emberi erőfeszítések elvárások törvénykezés oldala.Összefüggéseiből kiragadott igékkel alá lehet ezt is támasztani. („A keskeny út.” „Nem azért jöttem,…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  Lehet-e túltolni a kegyelmet?

  Több kérdést kaptam az elmúlt hetekben megjelent írásaim, illetve videóim kapcsán. A legfontosabb talán a következő: „Pár éve nagyon megérintettek az Isten kegyelméről szóló tanítások. Úgy éltem meg, mint egy második megtérést. Az Úrral való kapcsolatom megújult, megint olyan lett, mint eleinte. Mostanában látom, hogy van egy vita a neten azzal kapcsolatban, hogy némelyek túltolják a kegyelmet. Ez nagyon zavar engem. Tényleg túl lehet tolni a kegyelmet?” Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni előbb meg kell vizsgálni, hogy mit is értünk a kegyelem túltolásán. Amennyiben valaki azt érti, hogy Isten kegyelmének a hirdetői azt mondják, hogy tekintettel arra, hogy ahol a bűn megsokasodik a kegyelem még jobban bővelkedik,…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  Betűimádás, vagy igazságkeresés?

                                                                Kegyelem kell a kegyelem evangéliumának elfogadásához is.Ahogy egy feleséget nem tenne boldoggá az, hogy az esküvő előtt a vőlegény leírta: „szeretlek és mindent megteszek, hogy boldog légy”. Aztán közölte, hogy ez nem változik, de nincsenek együtt töltött órák, intimitás. Hasonlóan, ha nincs találkozás, randevúk, együtt töltött idő a Krisztussal, az Írás egyedül nem elégíti meg a hívőt. Ha igaz is, nem tesz boldoggá önmagában csak az, hogy hisszük: „A mi Istenünk beszéde ez.”Az újszövetségi írások is egy-egy fénykép-darab Jézusról, hogy összerakva a darabokat, az igazit ne tévesszük el. Ne keverjük össze másvalakivel se a szavát, se a mozdulatát se az arcát. Hogy ismerjük a személyiségét, a felénk való viszonyulását,…

 • "Hiperkegyelem",  Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Bibliai példák az igazságtalan kegyelemre.(Már megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 3. rész.)

  Nézzünk bibliai példákat az „igazságtalan” kegyelemre: A zsidó nép és a hit ősatyái hitük, érdemeik ellenére tele voltak tökéletlenségekkel, karakterhibákkal, akárcsak mi. Ábrahám többször lódított, és Sárát is belevitte ebbe. Erkölcsi hibájának például az lett a következménye hogy az ártatlan Abimélek családján ítélet kezdődött. Isten Abiméleket halállal is fenyegette, ha nem engedi el Sárát, holott tudta az Úr, ki is mondta, hogy Abimélek ártatlan. A helyzetet létrehozóját, aki hazudott, Ábrahámot viszont prófétának nevezi, és még ő szolgál gyógyulással az ebben az ügyben vétlen Abimélek családja felé. 1 Mózes 20. fejezet.Hát ez elég igazságtalan így, első ránézésre. Folytathatnánk mégÁbrahámmal, Sárával, de nézzünk más személyeket is.Izsák idősebb korára olyan testi lett, hogy…

 • "Hiperkegyelem",  Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 2. rész: Új gondolkodásmód.

  Szeretném érthetőbbé tenni a szándékoltan meghökkentő címet.Igazságtalan a kegyelem – írtam. Miért?Igazságtalan abban az értelemben, hogy egy magasabb igazságot jelenít meg, ami ellentétes a jelenlegi bűnös világot, emberi viszonyokat működésben tartó igazsággal, igazságossággal. Az életet, a viszonylagos földi boldogságot lehetetlenné tevő, feldúló, bűnöket megbüntető és azoktól elrettentő büntetési rendszerek, illetve a teljesítmény, tehetség általi érvényesülés, jutalmazás rendszereitől is idegen a kegyelem. A bűnöst gyakran büntetlenül hagyja, a jutalmat nem képesség, teljesítmény alapján osztja. A kegyelem gyakorlati alkalmazása a bűn és halál jelenléte miatt jelenleg működésképtelenné tenné a társadalmat és a gazdaságot. Elszabadulna a bűnözés, tönkremennének a cégek. Törvény kell, és üzleti logika. Kapja meg mindenki, amit érdemel. A bűnös az…

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A megkarmolt lélek.

  126. Zsoltár.Mikor az Örökkévaló visszahoztaa foglyokat a száműzetésből Sionba,azt hittük, álmodunk!2 Lelkünk megtelt vidámsággal,nyelvünk öröménekkel.Azt mondták a népek:„Hatalmas dolgokat tett Izráellel az Örökkévaló!”3 Bizony, hatalmas dolgokat tett velünk az Örökkévaló,ezért örvendezünk!4 Örökkévaló, fordítsd jóra sorsunkat,ahogy zápor után a kiszáradt medrekismét megáradnak!5 Akik sírva vetik a magot,örvendezve arassanak!6 Aki sírva viszi vetőmagját a földjére,ujjongással hozza be kévéit[a] a mezőről! Valamennyien voltunk foglyok.A bűn foglyai, vagy a követelőző vallások és szervezetek foglyai. A fogságban nem volt víz. Szomjaztunk.Olyanok voltunk, mint a negyedik versszak említette kiszáradt medrek, vádik. Ilyenné vált a lelkünk.Ezekben a száraz folyómedrekben állatok csontjai, hulladék, mindenféle csúfság és a terméketlenség hevertek. Lehet, hogy most így érzed magad.A lélek száraz vádijaiban…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  Kegyelem – valóban kegyelmet kaptunk?

  Már sok éve nagy vita zajlik az egyházban az Isten kegyelmét illetően. Az elmúlt hetek írásaira kapott reakciók is mutatják, hogy harc folyik az emberek elméjében arról, hogy mit jelent Isten kegyelme, illetve hogyan lehet az Isten kegyelmét egyensúlyba hozni az ítélettel. Hiszen a Biblia beszél arról, hogy Isten ítéletet fog gyakorolni. Sajnos az sokszor homályban marad, hogy Isten kiket ítél el, kiket fog örök kárhozatra ítélni: angyalokat, a világot, a világ fejedelmét, bűnös embereket, vagy minden embert? Meg lesznek-e ítélve a Jézus Krisztusban hívők is? Ezt a témakört szeretném körbejárni, melynek során először a kegyelem mibenlétét vizsgálom meg. A kegyelem kifejezés a magyar nyelvben félrevezető. A magyar kegyelem szó…

 • "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Űzd el a szolgálót és a fiát!

  Nem azért lovagolok a törvény és az újszövetség viszonyának a kérdésén, mert az erkölcstelen életet szeretném megideologizálni. A magam részéről teljesen a bűn ellen vagyok. A bűn gonosz dolog, ami halált okozott az embernek, megrontotta az emberek közti kapcsolatot, elszakította az embert a teremtőjétől, sőt az ember önmagával is meghasonlott a bűn miatt, a saját életét is képes elpusztítani. Azonban nem szabad itt leragadnunk, hiszen Isten elküldte a Fiát, Jézust, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak (Zsidó 2:15.). Amíg a törvénnyel játszadozunk, addig marad a haláltól való félelem. A másik lehetőség, hogy valójában nem is vesszük komolyan a törvényt, és így mentesek leszünk…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A bíró, aki az életénél is jobban szereti feleségét, most elővezetteti és felelősségre vonja. A hívők ítélete.

  A hívők örökkévalóságban történő személyes ítéletének kérdése az egyik legfontosabb kérdés, lévén, hogy az elterjedt felfogás szerint itt válik szemtanúk előtt, „hivatalosan” is véglegessé minden hívő ember sorsa. Az ítélet szorosan összefügg mindenki esetében az Igéhez, a Krisztushoz való személyes viszonnyal, vagyis az evangéliummal. Meggyőződésem hogy a vallási tradíció az ítéletről alkotott képet, sőt a bibliafordítást is befolyásolta és gyakran torzította. Kísérletet szeretnék tenni e fontos téma tisztább megértésére az ige eredeti jelentése és a szöveg összefüggései alapján.   Úgy gondolkodtunk a hívők Krisztus előtti ítéletéről, hogy „azért ott lesz megszégyenülés is, ha el nem is kárhozik senki.” Sőt a testvéreink részéről minket ért igazságtalanságok, sérelmek, mégsem őszintén megbocsátott, elraktározott…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  A Biblia értelmezése, avagy, Igazán az éber, kinek nyelve héber.

                                  Fiatal hívőként szerettem volna, ha a Biblia szövege olyan egyértelmű lenne, mint egy logikus német filozófiai írás, vagy orvostudományi értekezés.  Nem is értettem, hogy Isten miért nem a kétszer kettő egyértelműségével közölte minden igazságát? Miért vannak különféle értelmezések, teológiák? Miért nem volt egyértelműbb Isten? Nagyon kevés olyan tényként, vagy definícióként rögzített igazságot találunk a Bibliában, melynek csak egy magyarázata értelmezése lehet. Ilyen a teremtés ténye, hogy Isten teremtette a világot. (A hat nap értelmezése, aztán, hogy kész fajokat teremtett, vagy használt valamiféle evolúciót, az máris viták tárgya). Ilyenek még a történelmi tények, melyeket a Biblia rögzített, aztán Jézus Krisztus halála és feltámadása és ilyen, hogy az ember igazzá a…