• Hitéleti írások

  Az angyal a vizet kavarja. De mit kavar Jézus? /Kavarás és gyógyulás./

  János 5.-ben írja a Biblia, hogy a Bethesda-tavánál meggyógyul egy 38 éve béna ember. 1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. 3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. 4Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. 5Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? 7A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs…

 • Hitéleti írások

  Pacsay Zsolt; Meg vannak bocsátva a bűneink vagy még hiányzik valami?

  A napokban keveredtem vitába valakivel azzal kapcsolatban, hogy a hívőnek meg vannak-e bocsátva a bűneik, vagy pedig minden egyes bűnnel a kegyelem királyi székéhez kell menni, aztán majd Isten eldönti, hogy megbocsát vagy nem. Mindez még azzal megspékelve, hogy a bűnbocsánat csak akkor él, ha mi is megbocsátottunk minden ellenünk vétkezőnek. Mindezt természetesen alá lehet támasztani a hegyi beszédben elhangzottakkal, valamint János első levelének első fejezetével. Azonban, ha jól megvizsgáljuk az újszövetségben írtakat, akkor fel tudunk hozni sok más igét, amik ezeknek látszólag ellentmondva mást állítanak. Akkor vajon hol van az igazság, feloldható-e az ellentmondás? Mielőtt az újszövetséghez érnénk, fontos megjegyezni, hogy már Dávid felvetette a bűnbocsánat problémáját. A 32-ik…

 • Hitéleti írások

  Háát ez most nooormááális???

  Dávid hatalmas önbizalommal hittel kérdezi a 27-es zsoltárban; Ugyan már, „kitől kéne neki félni?” – és ebben a szellemben folytatja.Minden sikerül nekem, mert az „Úr velem, kicsoda ellenem?”! Mindenben diadalmaskodom! Ha egyik oldalamon elesnek ezren, a másikon tízezren, hozzám akkor sem érhet a fegyver!Ismerős ugye ez a fajta magabiztosság és elvárás? Ha csak ezeket az igéket nézzük a Biblia akár ókori prosperitás-bestseller lehetne. A „Hogyan legyél győztes és sikeres, de itt és azonnal?” című módszer- és recept-gyűjtemény.Ahogyan Péter mondja a Máté 16. 22-ben Jézust dorgálva. „Szenvedés? Hát nem történhet ez meg veled Mester!”Hányszor merül fel bennünk, különösen karizmatikusokba; „Ez nem történhet meg velem, a családommal!”Tudat alatt mélyen ott van bennünk,…

 • Hitéleti írások

  Sült galambra vársz? /aggódás vs. békesség/

                                                          A héten egy beszélgetés során testvérem említette a Filippi 4. 6-7-et. 6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hozzátette, hogy az Isten olyan békességet ad, ami felülírja az emberi gondolatokat, értelmet, elvárásokat.Valóban. Ezért mondja Pál, hogy semmi felől ne aggódjatok. mert előtte beszél arról, hogy vannak ugyan, akik mindig a földiekkel törődnek és állandóan a földi, látható dolgokkal foglalkoznak. Ám a mi királyságunk nem itt van a földön. Nem ide tartozunk. Aztán, ez a Királyság el is fog jönni,…

 • Hitéleti írások,  Szépirodalmi írások

  Most, akkor „szeretlek”, vagy „dömdödöm”?

  A vigasztalás helyén, Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdejében él Dömdödöm.Azért lett „Dömdödöm”, mert elindult valamikor, hogy elmondja valakinek, akit szeret, hogy szereti.Útközben azonban látott egy embert, aki ütött egy gyereket, miközben azt mondta:„Én szeretlek, de…”Aztán látott másokat is akik mondták: „Én szeretlek, de…” szóval egész mást csináltak.Nem bírta felfogni mit keres ott az a „DE”.És mikor odaért a barátjához, akit szeretett, és ki akarta mondani, hogy „szeretlek”, csak annyit tudott mondani: „Dömdödöm.”Így lett belőle Dömdödöm. És mivel szomorú lett, elvitte őt Mikkamakka a Négyszögletű Kerek Erdőbe, hogy megvigasztalják. A „szeretlek” szó pont így üresedik ki világunkban.Ezért nem is szívesen mondjuk. Mert annyira eltávolodott a leírt, kimondott alakja attól a valóságtól,…

 • Hitéleti írások

  Ufók a dimenzió-kapukban,- avagy ne félj, ne szorongj!

                            A János evangélium 17 részét főpapi imaként tartják számon.Két dologra figyeltem fel olvasva ezt. Az egyik, hogy nagyon sokszor szerepel a „megőrizni, őrizd meg” kifejezés (téreó = vigyáz, szemmel tart, megóv, őriz, gondoz, gondoskodik, megtart).Egyszer megőrzésének, másszor megtartásnak fordítva.Az apostoli levelekben látjuk, hogy bizony meghallgatta Isten Jézus imáját és az apostolok a megtartás, megőrzés változatos módjaival vigasztalják, bátorítják a hívőket:Gyógyulás, helyreállítás, bűnbocsánat, megigazulás, igaz emberi identitás, gondoskodás, ellátás, védelem, – számtalan helyen fordul elő a levelekben. Mindezek eszköze az ige, Isten emberekhez intézett és emberré lett, emberi sorsot öltött szava. Céljai pedig: a hit, az örök élet biztonságában való stabilitás, egység, aztán, hogy Jézus öröme, ujjongása ott legyen bennünk, hogy…

 • Szépirodalmi írások

  Balhé a Krajna utcában.

                                      „A történelem mozgatórugói földi szempontból ugyanazok,mint bármely emberi közösség mozgatórugói.Irigység és nagylelkűség, pszichopátia és empátia, szeretet és gyűlölet,megbocsájtás és bosszú működnek benne. Megérteni is csak így lehet.Egy iskolai osztályt, vagy egyéb közösséget képzeljünk magunk elé és ne misztifikáljunk.Azt se felejtsük el, hogy a humor a győzelem illata. A felülemelkedésé.”(Egy gyakorló történelemtanár órai elmélkedéseiből.) A Krajna utcában három nagy limuzin parkolt. A volánoknál sötét öltönyös, napszemcsis, kopasz sofőrök. A 135-ös szám társasházban, a belső udvarra nyíló körfolyosó egyik lakásának ajtaja előtt két őr állt. Egy barnamedve és egy kodiak. Felhúzott géppisztollyal, nélkülözhetetlenségük teljes tudatában.Egyikük a bent tanácskozó Elnöqúr judo-partnere, edzőtársa volt.Jól tudta, hogy az Elnöqúrral szemben nem tanácsos sem győzni,…

 • Hitéleti írások,  Szépirodalmi írások

  A Gyűrűk ura és a Hatalom ura.

  “Egy gyűrű mind fölött, Egy gyűrű, kegyetlen, Egy a sötétbe zár, Bilincs, az Egyetlen.” Tolkien a regénye a “Gyűrűk ura” a hatalomról szól.Ez az egyik fontos oka hallatlan népszerűségének és a film sikerének.Eltekintve az alkotás esztétikai, erkölcsi, szellemi értékeitől égetően fontos dologról szól a szimbólumok nyelvén.Akihez kerül a hatalom gyűrűje azt megrontja, korrumpálja, elaljasítja, azt az egyet kivéve, akinek rendeltetett.A gyűrű maga a hatalom.A hatalom pedig megront. Lord Acton pontos szavaival;“A hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál.”Ezt látjuk hívő bibliai királyok életében is.Dávid, Saul, Salamon. Szolgálták, szerették Istent, mégis a földi hatalom csúcsain nagyon rossz döntéseket hoztak.A hatalom gyűrűje, koronája, jogara, eltorzította a karakterüket. Isten kegyelme volt képes csak…

 • Hitéleti írások

  Úúúgy szeretlek, Uram Jézus!!! – Tényleg?

  Fenti mondatot énekeljük, mondjuk imádkozva, néha tök spontán is előtör belőlünk. Nem is kétséges, hogy érzelmi, akarati területen igazat is mondunk. Az Úr is értékeli ha mondjuk. De emlékezzünk meg Péter szeretetére (fileó) és arra, ahova Jézus akarta őt eljuttatni, az agapé-szeretetre.Mert utóbbinak van bibliai mérőeszköze. János 14.15. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak.21. Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán!23. Aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem, ezért Atyám is szeretni fogja őt.És a Megváltás megtörténte, a Szellem eljövetele után ugyanez: 1 János 5.1 Aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Aki az Atya-Istent szereti, az természetesen szereti mindazokat…