• Uncategorized

  Egy gondolat a zsarnokságról

  Egy gondolat a zsarnokságról. “Nem tudom, ki mondta, de igaz, hogy az embernek semmi esélye, hogy becsapjon másokat, ha előtte nem csapta be saját magát.” Rakovszky Zsuzsa író mondta egy interjúban.Nemrégen megjelent regénye “Az idők jelei”a 16. századi münsteri anabaptista királyság rövid történetét dolgozza fel.Egy bibliai megújulási mozgalom az újrakeresztelés hatalomra jut a városban.Bibliai célokkal, lelkesen indul el. Istent akarják szolgálni szeretni. A vezető és a hívők is.Mégis minden megváltozik. Értékek helyett érdekek lesznek a fontosak. Az emberi hatalomvágy, egoizmus, arrogancia odáig juttatja a mozgalmat, hogy egy szóért egy kritikus mondatért ölnek meg hívőket és embereket.Fájdalmas, szomorú, kiábrándító véget ér a megújulási mozgalom.Öncsalás és csalás.Isteninek vélt igazság, ami valójában a…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Jézus, te érthetetlen, akiért csak rajongani lehet.

  Igen, a gonosz manipulált bennünket. De mi voltunk azok, akikbűnösnek mondtunk.Válaszul te felmentettél.Mi emberek utáltunk, vagy elfordultunk, miközben te akkor is, most is szeretsz.A végletekig megszégyenítettünk, mire te visszaadod a méltóságunkat.Beteggé, erőtlenné tettünk és te gyógyítással válaszolsz.Egyedül hagytunk, magányra ítéltünk, te pedig befogadsz a családodba.Megkötöztünk, gerendára szögeztünk, vagy másfelé néztünk,válaszul te szabadságot adsz nekünk.Dühödten bosszút álltunk rajtad valamiért, te pedig válaszul megbocsátottál.Vádoltunk, te felmentesz.Mi megsebeztünk téged, te bekötözöl minket.Egyetlen igaz eredeti ember voltál a földön és mi bűnösnek mondtunk, vagy összekacsintottunk a vádlóiddal, te meg csendben, titokban a javunkat munkálod és jót akarsz nekünk.A bűneink ellenére  te nem vádolsz, hanem igazzá, eredeti emberré teszel minket.Sötétségbe löktünk bele, erre te fénybe…

 • Hitéleti írások

  „Befedezés” tekintély által és a „lázadók.”(A szolgálati ajándékokról.)

                                         A szolgálati ajándékoknak nevezett hívőkről az Ef.4. beszél.  A 11-15 versek. 11  És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,   12  hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére,   13  míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,   14  hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által.   15  Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Bennük Jézus Krisztus tanítói, pásztori, prófétai stb. képességei nyilvánulnak meg.Amikor ezeket adja,…

 • Hitéleti írások

  Bubuka, légyszi vidd fel az emeletre a versenyzongorát!

  Úgy tűnik Isten kockázatot vállalt amikor Krisztusban túláradóvá, “hiperré” tette kegyelmét számunkra. Megbocsájtott. Felszabadított A bűn uralma alól. Gyermekévé szült. Hát akkor miért is ne…?Hallottam egy hívő férfiről, aki elhagyta családját, idősödő feleségét egy csinosabb, fiatalabb nő miatt. Úgy indokolta tettét, győzködte lelkiismeretét, hogy „végre élhet, most újra pezseg a vére” satöbbi.Nem törődött azzal, hogy a hívő házasság mindig képes megújulni, ha van a felekben  bizalom Isten felé. Mert szövetség.Nem a szívére, de nem is az eszére hallgatott.Az vezette, ami lejjebb található a pasikon. Bár a szívével is foglalkozott. Gondosan és tudatosan keményítette meg felesége iránt.  A haverok, a korszellem térítésmentesen szállítják házhoz az érveket, miért jó igazából az, amit…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Szövőszéken az emberi test.

                                             139-es zsoltár13.  Bizony te alkottad veséimet, te szőttél, takargattál (burkoltál-magzatburok) engem anyám testében.14. Magasztallak azért, mert félelmetesen csodás lettem (félelmetesen egyedi, mindenki mástól különböző) csodásak a műveid és lelkem tudja ezt nagyon jól.15. Nem volt rejtve előtted csontozatom, ahogy alkottattam titokban, hímeztettem (színeztél, tarkítottál) a föld aljaiban (rejtve, titokban, mint a föld mélyében)16. Idomtalan testemet látták szemeid; a könyvedben mind be voltak írva a napok amelyeken alkottál, már akkor amikor még egy sem volt meg közülük.17. Nekem pedig milyen drágák a gondolataid Ó Isten… (Az IMIT-ford. alapján) Dávid azon csodálkozik a zsoltárban, hogy mennyire nyitott könyv az ember Isten előtt.Legmélyebb motívumai indulatai vágyai gondolatai sincsenek elrejtve Előtte. Az Úr ismeri…

 • Hitéleti írások

  Üdvösség és félelem.

  Ézsaiás 12 Akkor majd így énekelsz:„Dicsérlek, Örökkévaló, mert bár haragudtál rám,    de lecsillapult haragod, és megvigasztaltál!2 Nézzétek, Isten a szabadítóm!    Benne bízom, és nem félek!Az Örökkévalót,    csak az Örökkévalót dicsérem!Róla énekelek,    mert ő maga lett a szabadítóm!”  Isten szabadítóm (Jesuám) lett.Ezért már nem félek, mert (ismétli) Ő lett Szabadítóm. (Jesuám)Amikor az ember kijelentést kap szívében arról, hogy Jézus Isten Fia és hogy Ő az én szabadítóm, akkor nem fél többet a szabadítás, az üdvösség elvesztésétől. Ha fél annak ellenére, hogy hisz Jézusban, az emberi manipuláció eredménye.Az örök élet elvesztésétől való félelmet minden esetben rossz gondolkodás okozza.  A rossz gondolkodás kiváltója pedig a helytelen igeértelmezés és prédikálás.A hívők fenyegetése azzal, hogy ha nem tökéletesek elveszítik az…

 • Szépirodalmi írások

  Háború Európában 2022

  Nagy, égszínű és sóvár szemekkel bámult bele a világba. Iván teljesen átlagos fiatal srác volt.Sport, csajok, zene, egy-két sorozat, haverok, főiskola.A fegyverekhez nagyon vonzódott. Jól lőtt. Meg küzdősportok. Tudta, erős férfi lesz.Mint a Vezér, vagy a Bokszoló. De semmi különös. Később lakás, család, gyerekek, kocsi. Ahogy szokás, ahogy látta. Akkor jött a háború. Neki semmi baja nem volt a másik néppel. Majdnem egy a nyelvük is.Kinézetre sem különböznek tőlük. Most meg ellenségek.Apja azonban tele volt haraggal, gyűlölettel a szomszédok iránt.Mit tudta Iván kiütött először! Ki támadott, ki az, aki védekezik?Csak szemlélte miként forog a sértés és a bosszú körtánca. Bosszúállás a bosszúállón, ami újabb sértés. Aztán újra.Forog a véres körhinta.…

 • Uncategorized

  A kitömött ember.

  Megnyugtatóan cerreg a bringa áttétele. Simogat az őszi nap.Vénasszonyok nyara. Hogy miért az idős hölgyeké? Nem tudom.Hirtelen képembe ordít egy plakát;Légy önazonos!Persze úgy, hogy vedd meg a terméket. Ruhát, cipőt, kaját, valami kütyüt.Azt meg se néztem.Mellbe vág a mondat arroganciája nagyképűsége.Majd a cég megmondja, hol találom meg az identitásomat.Az ő termékünkben. Hol máshol? Még a nap is eltűnik egy felhő mögött.. Régi felismerés, hogy mindenki eredetinek, megismételhetetlenek születik, de a legtöbben utánzatként, tömegtermékként fejezik be életüket a földön.A történelemben mindig is nyomás alatt volt az egyén, hogy álljon be a sorba, engedelmeskedjen az adott vezérnek, a korszak szellemének.Azt akarja, amit mondanak,, hogy akarjon.Azt gondolja amire tanítják, hogy gondoljon.Arra vágyakozzon, amit…