• Kategórizálatlan

  Megparancsolom: „Szeress!!!”

                                            Nemzedékekkel ezelőtt egy Ausztráliában fogvatartott életfogytiglanos elítélt, nem bírva a szörnyű körülményeket, brutálisan meggyilkolta egyik társát.Mikor tette okát tudakolták, elmondta, hogy azért tette, mert így kivégzése előtt meggyónhatja bűneit, a pap feloldozza, tehát a Mennybe kerül.Más módon nem látott erre lehetőséget.Hamlet az egyik jelenetben azért nem végez apja gyilkosával, mert az éppen imádkozik és nehogy ezért megússza a poklot.Láthatóan erkölcs és vallásos cselekedetek állnak a gondolkodás centrumában. Azonban a Biblia szerint sem törvények, sem cselekedetek nem tudnak üdvösségre vinni. A törvény arra vezet el, hogy nem szabályokra, elvárásokra, hanem megváltóra van szüksége az embernek.Mert nem is a jó emberek üdvözülnek, hanem az újjászületettek.Az újjászületés által váltunk isteni természet részeseivé, egyfajta…

 • Kategórizálatlan

  Most, hogy majd…

  Most tovább kell állnom,hogy veled maradjak.Most felhőkig szállnom,hogy le ne zuhanjak.Most durva leszek, hogyátölelhesselek.Most haragszom rád, hogymég szerethesselek.Most rettegek, hogy majda hősöddé legyek.Becstelenné válok,így igazzá leszek. Visszakereng, vissza a légkerék.Amerre nem, arra még, arra még!Sziklahangok, aztán kicsiny kövek.Parkban, padon, csöndes öregek. Most örökre vége,hogy elkezdjük újra.Most mázsát emelek,így nulla a súlya. Vízehulló patak, pisztrángesés,Lefelé csak, feljebb, csak feljebb még,alászállás, szép, józan törpeség.Merülés a repülés. Merülés.És repülés.

 • Kategórizálatlan

  Jó ember vagy új ember? (Bűnlisták, erkölcsi tanácsok az Újszövetségben.)

  Az apostoli levelekben található életvezetési tanácsok, továbbá a bűnöknek, valamint a test cselekedeteinek a felsorolásai nem azért vannak ott, hogy újszövetségi törvényekké tegyük őket. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha kiragadjuk a mondatokat verseket a levél, az Újszövetségi írások egészéből és önálló egységként kezeljük azokat.E módszer azonban vagy rossz beidegződésen alapul, akár jó szándékból is, vagy rövidtávú célok érdekében, nagyon is kiszámítottan alkalmazott hatalomtechnikai eszköz. Mindkettő hibás értelmezés.Ha magánlevelet kapunk valakitől, annak is a teljes üzenetét igyekszünk megérteni, nem csak némely, kiragadott mondatait. Ugyanígy irodalmi művek esetében. Filmet is elejétől végéig nézünk, nem csak jeleneteket belőle.Vajon miért nem kezeljük ugyanígy, a szöveg teljes összefüggéseit szem előtt tartva a Bibliát?Kinek az…

 • Kategórizálatlan

  Reménytalan szerhelem.

  Ó szezsöm lesz, te ó lihemm,Andamány, lalallaki sem.Mer dobogság szűdhibidhob.Fonnyarág jaj benyörögbeCsöpkönyfoly olmegyötrönce Mehmm fályvan gamánylihilomnés ó lilihomm. Lönék ehkép argamász, mely dül egye varugyla.

 • Kategórizálatlan

  Gondolati líra.

  (Olvasási tanácsadó; Kérem asztalra könyökölni, fejet tenyérbe hajtani,pár órán át a falat bámulni.) Hmmmm?!Mejmér smik kép vagylik a hogyanság?A nincsmény vagyásabá. Hom. Aszág.Ködröm leléhk. Búvlik,svajhom lagorda? Dazejn nyöszre. Észvész,ó, schwatzsh.! Rhethortha.Vajhaj hajvaly… sprützenlósz bivákmány.Hollot vagylagS ázmány végle ésvranga csak vranga… Deám zork vélgem, vélgem.Hasój megleg dehámémá?Máháméde.Tova. Té és tova. Dr . Prof.Mél Ázvány pojéta

 • Kategórizálatlan

  Szállj velem, még nem repültem senkivel!

  Az 1 Móz.1. és Jn.1. között nagyon sok párhuzam található.Mózes könyvében az első teremtő szó hogy “Legyen világosság!”A Napot és az égitesteket csak a negyedik napon hozza létre. Így nyilvánvalóan nem a Nap fényéről, hanem másról van szó.Aztán ezt a világosságot elválasztotta a sötétségtől.János evangéliumában a világosságot a Logosszal, Isten szavával, az Élettel, a Messiással azonosítja az első fejezet.A világosság tehát az Isten szava, a Logosz, a Messiás megfelelője is.A Logosz, a Messiás, Jézus eljött a világba – folytatja János.Benne volt a világban, általa lett a világ, a kozmosz, de az nem ismerte fel Őt.Elválasztott volt a sötétségtől mindig, és fénylik a sötétségben.A sötétség csak kihangsúlyozza lényét, de a sötétség…

 • Kategórizálatlan

  Alienek, UFO-k, mutánsok.

  A Biblia szerint Isten magja, spermája termékenyített meg és ez bennünk marad. Továbbá, hogy Tőle születtünk. 1 Jn. 3. 9.Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.Jn.1.13 Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Minden mag, minden sperma annak a fajnak a természetét hordozza, amely fajból származik.Az ember magja emberi természetet közvetít, akkor is ha egy pár hetes embrión nem látszik még hogy emberi lény.Az Isten magja isteni természetet hozott nekünk és ez akkor is fejlődik bennünk, ha még nem látszik. Róm. 8. 19-23.Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten…

 • Kategórizálatlan

  Csak hősiesen!

  Mélyen láng lobban. Lombokon áttört napfény, Átcsordul a kék égbolt.Hanyatt a fűben. Belém folyik a teremtés és én kiömlöm belé. Most egy vagyok azzal, ami lesz, ami van, és ami rég volt.Pókhálóba ragadtam.Zöld lepedő a tér, nagy fenekű kék nünüke az idő.Részeim. Nem én vagyok, de minden miattam van. Panteizmus részegít. Bogárka a kis levél-mindenségen. Ő a főnök. Érte van a pók, a háló, és a fű, és a nünüke.A domboldalban fekszünk. Csak vagyunk, bámulunk.Lombon át, kis repkedőből, levélkéből isszuk Őt. Ilyenek ma a hősök.Jövök már jövök.Nem fogyok ki. Csillagok csobognak.Játszani kell. Játszani.