• Kategórizálatlan

  Élet és megtévesztett élet.

  Az édenkerti csalás óta az emberiség félrevezetett életet él.A bűn fertőzését ugyanis a csalás előzte meg. Ez a megtévesztettség hogy „olyan lehetsz mint Isten, ha rám, a kígyóra hallgatsz” az ádámi természettel átadódik nemzedékről nemzedékre.Siker, egészség, tudás, hatalom, gazdagság, élvezetek, celebség most rögtön, vagy minél hamarabb még itt a földön! Nem úgy,ahogy Isten adná az áldásokat, hanem mindenképp, gyorsan, bármi áron. A konzum-kultúra nem megteremtette, csak gátlástalanabbá tette ezt a félrevezetett ember ádámi vágyát.Az egyik legmonumentálisab jele ennek a csalásnak, hogy keresztények is úgy viselkednek, mintha ez a földi lét volna a teljesség. A mindennapok döntéseiben a gyakorlati életvezetésben ez a megtévesztett gondolkodásmód dominál.Itt kell az egészség, itt kell a…

 • Kategórizálatlan

  Te, a gyermekeim édesanyja, és én.

  Ha találkoznánk, a szemünkegymásra sem ismerne.Nincsen már „mi”.Az „én” maradt, meg a „te”.Meggyógyult seb,Múlik a heg. Széttéptük, mi együtttermett.Rókák dúlták szét akertet. Igen, álmodom mégveled,Nem ismerlek már,mert nem láttalak meg.És mertnem is ismertelek. Mint oly sokan,álmodoztunk.Aztán mindentelrontottunk. Mint oly sokan. Kincseinket Isten hozta,végülember szakadékba tolta. Nem futok már.Szembenézek.Ennyi az, hogy „mindörökké”.Magunkban hát ennyi vagyunk.Ennyi. Élünk.Továbblépünk. Ahol vagy, süssön rád a Nap!Legyél boldog! Nem bántalak.Köszönöm, mit lehet,józanságot, gyermekeket. Már önmagamat sem bántom.Nyugalom fénye pihen megnyugaton, a láthatáron.Nem bántalak. Vége.Bánom. Bánom, ahogy eső pereg,megöntözve a földeket.Kukorica, búza, meg rozs,Adva ételt, adva magot.Csöndes eső, állhatatos.Élő cseppje szíveket mos. Néha álmodommég veled.Bánom, hogy nemismertelek. Merül már a Napnyugaton,Ha bánom is, nemsiratom.

 • Kategórizálatlan

  Megparancsolom: „Szeress!!!”

                                            Nemzedékekkel ezelőtt egy Ausztráliában fogvatartott életfogytiglanos elítélt, nem bírva a szörnyű körülményeket, brutálisan meggyilkolta egyik társát.Mikor tette okát tudakolták, elmondta, hogy azért tette, mert így kivégzése előtt meggyónhatja bűneit, a pap feloldozza, tehát a Mennybe kerül.Más módon nem látott erre lehetőséget.Hamlet az egyik jelenetben azért nem végez apja gyilkosával, mert az éppen imádkozik és nehogy ezért megússza a poklot.Láthatóan erkölcs és vallásos cselekedetek állnak a gondolkodás centrumában. Azonban a Biblia szerint sem törvények, sem cselekedetek nem tudnak üdvösségre vinni. A törvény arra vezet el, hogy nem szabályokra, elvárásokra, hanem megváltóra van szüksége az embernek.Mert nem is a jó emberek üdvözülnek, hanem az újjászületettek.Az újjászületés által váltunk isteni természet részeseivé, egyfajta…

 • Kategórizálatlan

  Most, hogy majd…

  Most tovább kell állnom,hogy veled maradjak.Most felhőkig szállnom,hogy le ne zuhanjak.Most durva leszek, hogyátölelhesselek.Most haragszom rád, hogymég szerethesselek.Most rettegek, hogy majda hősöddé legyek.Becstelenné válok,így igazzá leszek. Visszakereng, vissza a légkerék.Amerre nem, arra még, arra még!Sziklahangok, aztán kicsiny kövek.Parkban, padon, csöndes öregek. Most örökre vége,hogy elkezdjük újra.Most mázsát emelek,így nulla a súlya. Vízehulló patak, pisztrángesés,Lefelé csak, feljebb, csak feljebb még,alászállás, szép, józan törpeség.Merülés a repülés. Merülés.És repülés.

 • Kategórizálatlan

  Jó ember vagy új ember? (Bűnlisták, erkölcsi tanácsok az Újszövetségben.)

  Az apostoli levelekben található életvezetési tanácsok, továbbá a bűnöknek, valamint a test cselekedeteinek a felsorolásai nem azért vannak ott, hogy újszövetségi törvényekké tegyük őket. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha kiragadjuk a mondatokat verseket a levél, az Újszövetségi írások egészéből és önálló egységként kezeljük azokat.E módszer azonban vagy rossz beidegződésen alapul, akár jó szándékból is, vagy rövidtávú célok érdekében, nagyon is kiszámítottan alkalmazott hatalomtechnikai eszköz. Mindkettő hibás értelmezés.Ha magánlevelet kapunk valakitől, annak is a teljes üzenetét igyekszünk megérteni, nem csak némely, kiragadott mondatait. Ugyanígy irodalmi művek esetében. Filmet is elejétől végéig nézünk, nem csak jeleneteket belőle.Vajon miért nem kezeljük ugyanígy, a szöveg teljes összefüggéseit szem előtt tartva a Bibliát?Kinek az…

 • Kategórizálatlan

  Reménytalan szerhelem.

  Ó szezsöm lesz, te ó lihemm,Andamány, lalallaki sem.Mer dobogság szűdhibidhob.Fonnyarág jaj benyörögbeCsöpkönyfoly olmegyötrönce Mehmm fályvan gamánylihilomnés ó lilihomm. Lönék ehkép argamász, mely dül egye varugyla.

 • Kategórizálatlan

  Gondolati líra.

  (Olvasási tanácsadó; Kérem asztalra könyökölni, fejet tenyérbe hajtani,pár órán át a falat bámulni.) Hmmmm?!Mejmér smik kép vagylik a hogyanság?A nincsmény vagyásabá. Hom. Aszág.Ködröm leléhk. Búvlik,svajhom lagorda? Dazejn nyöszre. Észvész,ó, schwatzsh.! Rhethortha.Vajhaj hajvaly… sprützenlósz bivákmány.Hollot vagylagS ázmány végle ésvranga csak vranga… Deám zork vélgem, vélgem.Hasój megleg dehámémá?Máháméde.Tova. Té és tova. Dr . Prof.Mél Ázvány pojéta

 • Kategórizálatlan

  Szállj velem, még nem repültem senkivel!

  Az 1 Móz.1. és Jn.1. között nagyon sok párhuzam található.Mózes könyvében az első teremtő szó hogy “Legyen világosság!”A Napot és az égitesteket csak a negyedik napon hozza létre. Így nyilvánvalóan nem a Nap fényéről, hanem másról van szó.Aztán ezt a világosságot elválasztotta a sötétségtől.János evangéliumában a világosságot a Logosszal, Isten szavával, az Élettel, a Messiással azonosítja az első fejezet.A világosság tehát az Isten szava, a Logosz, a Messiás megfelelője is.A Logosz, a Messiás, Jézus eljött a világba – folytatja János.Benne volt a világban, általa lett a világ, a kozmosz, de az nem ismerte fel Őt.Elválasztott volt a sötétségtől mindig, és fénylik a sötétségben.A sötétség csak kihangsúlyozza lényét, de a sötétség…