• Kategórizálatlan

  Alienek, UFO-k, mutánsok.

  A Biblia szerint Isten magja, spermája termékenyített meg és ez bennünk marad. Továbbá, hogy Tőle születtünk. 1 Jn. 3. 9.Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.Jn.1.13 Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Minden mag, minden sperma annak a fajnak a természetét hordozza, amely fajból származik.Az ember magja emberi természetet közvetít, akkor is ha egy pár hetes embrión nem látszik még hogy emberi lény.Az Isten magja isteni természetet hozott nekünk és ez akkor is fejlődik bennünk, ha még nem látszik. Róm. 8. 19-23.Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten…

 • Kategórizálatlan

  Csak hősiesen!

  Mélyen láng lobban. Lombokon áttört napfény, Átcsordul a kék égbolt.Hanyatt a fűben. Belém folyik a teremtés és én kiömlöm belé. Most egy vagyok azzal, ami lesz, ami van, és ami rég volt.Pókhálóba ragadtam.Zöld lepedő a tér, nagy fenekű kék nünüke az idő.Részeim. Nem én vagyok, de minden miattam van. Panteizmus részegít. Bogárka a kis levél-mindenségen. Ő a főnök. Érte van a pók, a háló, és a fű, és a nünüke.A domboldalban fekszünk. Csak vagyunk, bámulunk.Lombon át, kis repkedőből, levélkéből isszuk Őt. Ilyenek ma a hősök.Jövök már jövök.Nem fogyok ki. Csillagok csobognak.Játszani kell. Játszani.

 • Kategórizálatlan

  Az úr háza, vagy a saját házunk?

  A babiloni fogságból visszatérő zsidóság az Úr házának a helyén romokat talált.Elkezdték felépíteni az Úr házát, aztán abbahagyták a politikai széljárás miatt. Saját házaikat építették. Isten prófétát, Aggeust kültdte hozzájuk.Aggeus felhívta a tényekre a figyelmüket: Rengeteget vetettek, hatalmas befektetéseik, erőfeszítések voltak, de nem sokra mentek. A saját házaik sem épültek vágyaik szerint. Ez nagyon igaz a mai egyházra.Saját komfortzónánkat építgettük, szolgálatunkat, családunk áldásait munkáltuk, meg a minisztrinket. Dolgoztunk a jellemünkön, igyekeztünk jó emberré válni. Ez még mind a saját házunk. Szent emberré válni, jóvá, erkölcsössé, tökéletesséprogramok, szabályok, receptek által és többnyire félelemből,igazodási kényszerből.Ezek továbbra is a test cselekedetei. A lélek, az akarat jó szándékú erőlködése. Egyben igazodás a világ értékrendjéhez.Mert…

 • Kategórizálatlan

  A Feltámadás és a Kisgömböc

  A kígyó elégedetten nyalogatta a száját. Nagyon nehezen nyelte le utolsó zsákmányát. Most elégedetten böfizik. Sziesztázik. Ez megy két napon át. A harmadikon hirtelen megnő a pocakjában a lenyelt falat. A kígyó szétreped. Az utolsó zsákmánya szabad. A kis gömböc lenyelte a három lányt, a mamát, papát, kapás embereket, és a katonákat. Utoljára a falatozó kiskondást is. A kondás nyitott bicskája azonban beleakadt a gömböc gigájába és felhasadt a kisgömböc. Kisétált a három lány, a mama, az emberek, a katonák, mindenki. Ha a gömböc fel nem hasadt volna (a kormányzás), akarom mondani az én mesém is tovább tartott volna. Jézust lenyelte a kígyó, de megemészteni nem tudta. Szétrepedt. Jézus feltámadott.…

 • Kategórizálatlan

  A Feltámadás és a Kisgömböc

  A kígyó elégedetten nyalogatta a száját. Nagyon nehezen nyelte le utolsó zsákmányát. Most elégedetten böfizik. Sziesztázik. Ez megy két napon át. A harmadikon hirtelen megnő a pocakjában a lenyelt falat. A kígyó szétreped. Az utolsó zsákmánya szabad. A kis gömböc lenyelte a három lányt, a mamát, papát, kapás embereket, és a katonákat. Utoljára a falatozó kiskondást is. A kondás nyitott bicskája azonban beleakadt a gömböc gigájába és felhasadt a kisgömböc. Kisétált a három lány, a mama, az emberek, a katonák, mindenki. Ha a gömböc fel nem hasadt volna (a kormányzás), akarom mondani az én mesém is tovább tartott volna. Jézust lenyelte a kígyó, de megemészteni nem tudta. Szétrepedt. Jézus feltámadott.…

 • Kategórizálatlan

  Beszél a szél.

  Szárnyain madarak, Susogva simogat. Mosoly suttogása Titkokba hívogat.  Szerelmeslevél hullám ringatta Időpalackban. Szél szavai, Széllel szólt szavak. Kerengő áhitat, Elpihent gondolat. Ugrás előtti pillanat, Megfagyott hullám, Kőben rekedt mozdulat. És dúdol nekem És hívogat. És édes. Megmerít, átitat.  Ó te Szél, annyira szeretlek! Te földön túli Lehellet! És átölelsz, És betöltesz. Elfed a csend. Tompa zaj csak Minden küzdelem. Béke odakint. Béke idebent. Rendben. Minden rendben

 • Kategórizálatlan

  Hatalom.(Isten, ember, ördög.)

  Az ember hatalomra, uralomra teremtett lény.A látható érzékelhető világban a bűnnel fertőzött emberi természet alapvető törekvése minél nagyobb hatalomra szert tenni.Ez bújik meg a birtoklás, a pénz, a szépség, az ismertség, a tudás iránti vágyban is.A hatalomhoz mindig hozzátartozik a gyakorlásához szükséges erő is. 1. Isten hatalmának fenntartó működtető ereje eszköze a szeretet. Ez a hatalom érvényesül a Mennyben, ez fog érvényesülni az új világban is. A SZERETET ÁLTAL MŰKÖDŐ HATALOM egyetlen földi megjelenése az egyház (kellene, hogy legyen).A szeretet által működő hatalom a másikban értéket lát, támogatja létében, törekvéseiben a másikat, erejét pedig a gyengébb felemelésére, a kiszolgáltatott védelmére, a másik megsegítésére használja.Márk10. 44: „Aki első akar lenni közöttetek…

 • Kategórizálatlan

  Elvesztettük a dallamot. Arcok mögé zárt világok. Még nem tudjuk kik is vagyunk. Beszélnénk, de csak gügyögünk. Adnánk szépet – csak jelelünk. Még a járkáló hiányok Mutogatós tánca rángat. Lelkünk dallam. Mi eltévedt hangok vagyunk. Az eltűnt zenét keresők. Szimfóniát, élőt, szépet, Miben szólhat minden lélek. Ember, nem írt hangjegy vagyok. Elvesztettük a dallamot. Sok-sok kottánk nem valódi. Nem lehet őket eljátszani. Nem forr áradó dallammá. Aztán meg ki is hallgatná?Elzenélnénk a lelkünket. Ám zenélni csak együtt megy. A lélek dallam. Így született. Elvesztettük a dallamot. Most az utcákon kóborol. Otthont keres nem egy helyet, – a korszak bármit szónokol – Halló fület, szép megértést, Hangszert, rég vágyott ölelést. Örökkétartót.…

 • Kategórizálatlan

  Vízminőség és kereszténység.

  Az egész Bibliában fontos üzenet és szimbólum a forrás és a kút.Izsákról olvassuk, hogy új és új kutakat ásott, de ezeket egy ideig a filiszteusok elperelték. (1.Móz.26.18)Jákób történetében látjuk, hogy szomjas juhok nyájak álltak a kútnál, amelynek a szájára valami értelmetlen szabály miatt követ tettek. (1.Móz. 29.10.)Mózes történetében is hasonló eseményt látunk. (2.Móz.2.17.) Egyikük sem adta fel.Hozzáfértek a vízhez, ittak és a szomjasaknak inni adtak.Az egyház történelmében hasonló jelenségeket látunk. Voltak és vannak, akik az Istentől megnyitott vízforrásokra köveket hordanak. Parancsolatokat, szabályokat, hogy ne férjenek hozzá a szomjazók. Mások táblák akasztanak friss vízforrások fölé:„Vigyázat mérgezett!” „Hiperkegyelmes eretnekség!”Esetleg a kút üzemeltetőit állítják be gonosznak, bűnösnek, árulónak.(Holott a kutakat Isten nyitja, az evangélium…