Hitéleti írások

 • Hitéleti írások

  Újra emelt fővel az úton.

  Ma reggel egy bibliai verssel ébredtem és azzal, hogy ezt gyorsan írjam le, tegyem fel.Mi, hívők is gyakran élünk át csalódást.Azért, mert másnak képzeltük az Istent.Azért, mert nem értjük az Ő vezetését.Azért, mert valamilyen bűnünk, jellemhibánk miatt megszégyenültünk egy dologban.Aztán azért, mert szembesülünk a gonosz valóságával. Azzal, hogy a fáraó, a világ istene nem akarja engedni, hogy megszabaduljunk a hatalmából.Azért, mert régóta benne vagyunk egy fájdalmas helyzetben és nehéz várni türelemmel lenni. Pedig hányszor kértük már a megoldást! Türelmetlenül várjuk a szabadulást és nem látjuk mi az, amit most a várakozás ideje alatt végez el Isten a szívünkben.Vagy lelki eszközökkel küzdünk olyan dolgok megtartásáért, amit kegyelemből kaptunk. Gondolkodunk, töprengünk, stresszelünk,…

 • Hitéleti írások

  Fürdővízzel a gyereket is.                             (Valóságos sérelmek az egyházban)

                             A keresztény közösségek gyülekezetek tele vannak hibákkal tökéletlenségekkel. Mert  mi, hívők is.A közösségeket pedig mi alakítjuk formáljuk és formálódunk is azokban.Ezért aztán van bőven okunk „ciccegetni”, fejet csóválni.Hatalomvágy, uralkodás, szereplési kényszer, sztárallűrök, birodalomépítési törekvések.Nagy szolgálati ajándékok piramisait is építjük verejtékes munkával, miközben az intézmények, a szervezetek kényszerítő ereje gyakran szegül szembe magával az evangéliummal.Szabályok, elvárások, rend és rendszerek, tanítások, tradíciók, amelyek szinte már Jézus Krisztus feltámadásának igazságával azonos szinten élnek az emberek gondolkodásában.Ám ennek ellenére nem bibliaiak, nem Istentől származnak, emberek a forrásai és különféle emberi célok mentén jöttek létre és működnek ma is.Aztán erkölcsi bűnök a gyülekezetekben. Válások, mennyei kincsek helyett a világ prioritásai által vezetett sorsok, életmódok.Programok,…

 • Hitéleti írások

  Kezdetben volt a kegyelem

  A Bibliában két könyv is van, amelynek első szava “kezdetben”.1. Móz. 1.1: “b’résit”Ján. 1.1: “en arkhé”Világos kijelentés ez arról, hogy nemcsak a régi világ, a menny, a föld, és minden létező lett Jézus Krisztusban, miatta, általa, rá nézően megteremtve.A János evangélium kezdő szava arról beszél, hogy elkezdődött az új teremtés.Az új föld, az új ég, a nem pusztán Isten képére teremtett ember, az isteni természetet hordozó „újfajta” ember az újjászületett ember, továbbá az új emberiség teremtése is elkezdődött az ő emberré válásával, halálával, feltámadásával.A menny és a föld harmóniába szerkesztése. Egy új teremtés. A Kolossze-levél himnusza részletezi ezt:1. 15. A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú,    aki minden teremtmény előtt…

 • Hitéleti írások

  Karriervágy és öröm, békesség és önmegvalósítás.

                   A Filippieknek írt levelet olvastam a napokban, amit börtönlevélnek hívunk, mert Pál fogságban írta. Egy olyan börtönből, ahol minden bizonnyal nem érezte magát jól és ráadásul egy olyan életút, olyan szolgálat közben/végén került börtönbe, amelyben rengeteg nemes, szép, jó dolgot tett az Úrért, az evangéliumért. Az övéhez hasonló volumenű, hiteles és időtálló keresztény szolgálat azóta sem volt.  Mégsem a társadalom elismerését kapta, hanem annak a megvetését és kirekesztését.Az egyház nagy része is elfordult tőle. („Az ázsiabeliek mind.” – 2.Tim. 1.15.)Bűnözőként, politikai fogolyként, ítéletére várt. Későbbi fogsága kivégzésével is zárult. Lett volna oka megkeseredni a környezetére, meghiúsulni látszó földi karrierje miatt, identitás-válságba zuhanni, esetleg dacos identitás-keresésbe fogni. Mert rengeteg dologról…

 • Hitéleti írások

  Versenyfutás a sírhoz vasárnap reggel.

  Isten beszéde nem csak a szöveg értelmi rétegével üzen, hanem a stílus is mindig hordoz jelentést. János evangéliuma emelkedett szárnyaló módon, de mégis egyszerűen adja át az evangélumot.A feltámadás reggelének eseményei János evangéliumában azonban egy sportközvetítés hangján szólnak hozzánk.Próbálom érzékelhetővé tenni ezt az izgalmat. Kicsit „átírom” a beszámolót, felduzzasztom a leírást és ebben az irányban karikírozom. Nem blaszfémiát akarok elkövetni, hanem a lejátszódott esemény hangulatát kiragadni a hagyományos húsvéti prédikációk hangulatából, vallásos érzületekből és valóságasabbá, természetesebbé szeretném csak tenni.  Mert valóságos, tökéletlen emberekkel, hívőkkel történt.  „János 20: Mária Magdolna és egy másik Mária (Mt.28.) kimennek a sírhoz.Meglátják, hogy a kő nincs a sír száján. Ez a startpisztoly dördülése.Mária Magdolna, a…

 • Hitéleti írások

  Jézus Krisztus és a nők. 1. rész.

  János evangéliumának negyedik részében van egy történet egy nőről és Jézusról.Jézus a júdeaiak által megvetett Szamárián megy keresztül. Leül éhesen, elfáradva egy kútnál.A tanítványok elmennek ennivalót venni.Dél körül jár. Nagy a hőség.Ekkor jelenik meg egy asszony a kútnál, vízért.Pontosan rá várt Jézus.Beszédbe elegyednek.Jézus elmondja, hogy ő olyan vizet tud adni, amiből, ha iszik valaki, többé nem lesz szomjas, sőt örök élet forrásává válik annak a belsejében.A hölgynek nem sok érzéke van a szimbolizmushoz, így megjegyzi: Jézusnak se vödre, se más eszköze. Hogyan tudna neki vizet adni?Szóba kerül a férj.Jézus elmondja a nőnek:Tudja, hogy öt férje volt, és a mostani pasi, akivel él, nem is a férje.Nincs vádlás, csak az objektív tényállás…

 • Hitéleti írások

  A nyugalom, a szombat.

  Isten a teremtés elvégzése után a hetedik napot elválasztotta, áldássá tette.Mindent elvégzett. Megállt, nyugalomba helyezte magát.Tudjuk, hogy Isten soha nem fárad el.A nyugalom, a szombat nem a fáradtság miatt született.A Zsidó-levél azt mondja a 4. fejezetben, hogy megvan ez a szombat a számunkra is és ha már fáradozni akarunk, hát azon fáradozzunk, azon dolgozzunk, hogy bekerülhessünk ebbe a nyugalomba, abbahagyjuk végre a melót, a kiérdemlést.Mi ez a nyugalom? Mi ez a szombat? Tegnap erről beszélgettünk. Ma reggel azzal ébredtem, hogy a nyugalom a szombat a gyönyörködésre van. Az elvégzett, a kész, a szép, a jó szemlélésére. (Mint szülő gyermekeiben, nagyszülő az unokáiban, szerelmes ember a párjában.)Ez gyönyörűség.A hetedik napon Isten…

 • Evangélium,  Szépirodalmi írások

  A járvány.

                                                           Apa és a Lángoló mosolyogva nézték a készülődő fiút, a Herceget.Mindenki mondta, ők is tudták: Elképzelni sem lehet szebbet, jobbat, okosabbat, mint ez a fiú. Tudták azt is, hova készül.Az Apa mégis megkérdezte pajkosan:– A Kertbe mész, ugye?– Igen. Hiszen tudod!De már el is tűnt előlük.Lángoló még odasúgta az Apának:– Nagyon szereti őket!– Nagyon bizony – szűkült mosolyától az Apa szeme – hiszen neki és miatta ültettük a Kertet! Minden más is miatta és érte van. Ők is, ott a Kertben.– Így van. – erősítette meg Lángoló – Akkor valamit majd tennünk kell.Bár tudom, hogy már megvan a terv. A Herceg is tudja.Sőt azt is, hogy ő a terv…

 • Evangélium,  Szépirodalmi írások

  Egy öreg zsidó hazatalál

  (Az alábbi elbeszélés nem egy teológiai tétel illusztrálása. A Teremtő és a zsidóság, Izrael kapcsolatáról próbálok írni.) Schwarz bácsi még mindig elfogódottan ücsörgött a luxusgép hófehér bőrülésén.Csak ímmel-ámmal csipegetett az előtte tornyosuló pazar ínyencségekből.A három utaskísérő makulátlan egyenruhájában feszengett előtte és reménykedve leste minden mozdulatát: Vajon kíván-e még valamit? Láthatóan epedve várták kéréseit.Az öregember összébb húzta magát. Törékeny alakja szinte elveszett a fotel bizonyára jelentős és tekintélyes VIP-ekre tervezett öblében. Kifelé tekintgetett a gép ablakán.Derűs, verőfényes idő volt. Immár harmadik éve. A távolban már látszott a nap fényét is megszégyenítő ragyogás.Jeruzsálem fénykupolája. Schwarz bácsi oda tartott. Illetve vitték.Szinte „az ölükben”. Vendéglátóit az egyre intenzívebb kecskeszag sem zavarta.A szag forrása Schwarz…

 • Hitéleti írások

             Lehet, hogy fura hír, de az Úr bízik benned.

                                    A Bárány a világ fogantatása óta áldozati bárány. (Megöletett bárány.) Jelenések 13. 8.Bennünket, az eklézsia tagjait pedig a teremtés előtt már kiválasztott Isten. Efézus 1.4.A Teremtő tudta, hogy ha megteremti az embert és személyesen téged és engem, gondot vesz a nyakába. Bajokat fogunk csinálni. Vétkezni fogunk.Mégis belevágott a teremtésbe, mégis beszólított bennünket a létezésbe és az életbe.Mert bízott. Önmagában és bennünk is. Hogy az a szeretet, amit az evangélium történelmi tényként elhozott erre a világra, a mi szívünkben is bizalmat hoz létre iránta és ez a kifejlődő bizalom pedig szeretetté növekszik bennünk. Amikor megtörtént a baj, az ember elvesztette a bizalmát Teremtője iránt, így bűn és halál telepedett a…