Hitéleti írások

 • Hitéleti írások

  A vallás születése.

  1.Móz 1.26-ban olvassuk, hogy Isten az ő képére, hasonlóságára (celem/dömút) teremtette az embert.A 3. fej.5-ben pedig azt látjuk, hogy a kígyó félrevezeti az Isten képmására teremtett embert, mondván, hogy abban az esetben lesz hasonló Istenhez, ha eszik a fa gyümölcséből.Ebben a „ha”-ban csíphetjük fülön a vallás genezisét.Isten ad egy ingyen ajándékot, a vallás azonban azt mondja, hogy akkor lesz a tiéd az, ami már a tied, ha ezt, meg ezt meg is teszed. A feltételek nagy erdeje a vallás. Hasonlóan működik a keresztény életben.Az evangélium hirdetése létrehozza a bizalmat, a hitet.Az evangélium nem feltételül szabja a bizalmat a hitet, hanem létrehozza azt, megajándékoz vele.Ezzel a bizalom/hit pedig Jézus Krisztus hite.Kapunk…

 • Hitéleti írások

  Parancsra új parancs, szabályra új szabály.

  Ésaiás próféta 28 részében olvassuk a címben szereplő szavakat: „10 Mert „parancsra új parancs,    szabályra új szabály,parancsra új parancs,    szabályra új szabály,még egy kicsi, még egy kicsi…”.    — tanításuk ebből áll. 11 Ezért az Örökkévaló dadogók ajkával és idegen nyelveken szól majd e néphez. 12 Mert ezt mondta nekik régen: „Itt az igazi nyugalom és megpihenés! Nálam a felüdülés a megfáradtaknak!” De nem akarták meghallani, 13 s az Örökkévaló beszédét így értették: „Parancsra új parancs,    szabályra új szabály,parancsra új parancs,    szabályra új szabály,    még egy kicsi, még egy kicsi…”. Emiatt jártukban megbotlanak, hanyatt esnek, összetörnek, csapdába esnek, és fogságba kerülnek!” Olyan szabálygyártás, törvényhozás folyt, amely elválaszt Isten jelenlététől és ellentétes magával Isten szavával. Mégis, mindez Isten népe között történt.A fejezet rámutat a…

 • Hitéleti írások

  Jn. 8. „Jézus felment az Olajfák hegyére, 2 de korán reggel ismét visszatért a Templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanította őket. 3 A törvénytanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Középre állították, 4 és megkérdezték Jézust: „Mester, ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. 5 Mózes a Törvényben azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghaljon. Te mit mondasz?” 6 Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. 7 Mivel tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az dobja rá dobja erre…

 • Hitéleti írások

  Gyáva kutya vagy döglött kutya?

  A szégyenről gondolkodom.A szégyen valami olyan belső méregforrás, ami az embernek a létezéshez való jogát kérdőjelezi meg, ráadásul önmaga előtt is.Péter és Júdás tette között nem volt olyan nagy különbség.Elárulták, megtagadták Jézust.Péter tette után úgy gondolkodott magáról, hogy „valami rettenetes, szégyellnivaló dolgot tettem. Olyat, ami méltatlan a Mesterhez. Gyáva kutyaként viselkedtem”Júdás ellenben úgy, hogy „rettenetes, szégyellnivaló ember vagyok, méltatlan az életre.”Pétert a bűntudat gyötörte, Júdást a szégyen mérgezte.Tettük hasonlósága ellenére az egyik vezető apostol lett, mert helyre tudta állítani őt az Úr.Júdás erre nem adott lehetőséget, megölte magát.A szégyen mélyebb és pusztítóbb a bűntudatnál. Nem a tettet bélyegzi meg, hanem a bűnt, hibát elkövető, öröklő, vagy csak a környezete által…

 • Hitéleti írások

  Túl jón és rosszon.

  Túl jón és rosszon. Próbálom összefüggéseiben megérteni a kegyelmet és a szenvedést. A legmélyebb igazságok a kezdetben gyökereznek. Onnan érthetőek meg.Pontokba szedem mondanivalómat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. 1. Isten a teremtés befejezése után mindenről azt mondta, hogy jó.Ez vonatkozott a jó és rossz ismeretének a fájára is az Édenben.Vagyis a lehetőség ott volt az ember számára, hogy jót és rosszat együtt ismerjen meg. Isten teremtette meg ezt a lehetőséget. A tiltó parancs tartalmazta megszegése következményét: Ha eszik az ember a tiltott fáról szükségszerűen meg kell ismerje a halált, hisz az a gonosz, a rossz teljessége, kifejlett formája.Isten tehát hozzáférhetővé tette a bukást a szenvedést. Az ember ezen az úton is…

 • Hitéleti írások

  A baromfiudvar és a kéklő égbolt.

  A Messiás, Jézus híres programbeszéde Lukács 4-ben olvasható.Azért van rajta az Úr szelleme mondja Jézus, hogy a koldusoknak győzelmi hírt, jó hírt, örömhírt hirdessen.A szeretet koldusainak azt, hogy van, aki szeret, aki úgy szeret, hogy nem vár el semmit még változást sem, csak úgy, ahogy vagy elfogad.Aztán ez az elfogadás, ez az elvárások nélküli szeretet változtat meg mégis.Azért van rajta az Úr szelleme, hogy a nélkülöző koldusoknak megoldást a szegénységre, az erőt koldulóknak, akik kiszolgáltatva, elegendő erő nélkül, erőtlenségekkel küszködve néznek szembe feladataikkal, elhívásukkal, sorsukkal, erőt adjon.Aztán azért van rajta az Úr szelleme, hogy a teljesen összetört, meggyötört, megkínzott szívű embereket meggyógyítsa, szívműtétet hajtson rajtuk végre. A sebeket a traumákat…

 • Hitéleti írások

  Szeret engem az Isten? Hol van a bizonyíték?

  „Mi lesz velem a jövőben? Mi lesz ezzel a gyerekkel? Meg tudok élni nyugdíjasként?Olyan zűrzavaros, bizonytalan minden! Gyakran félek, szorongok.Vajon rendbe jön ez? Miért nem segít Isten?Csalódott bennem?Nem szeret már?Lehet, hogy nem is igaz az evangélium?Az én hitem rossz?Mi van már? Nem látom, hogy Isten megszabadítana.” Fenti gondolatok nemcsak a nemrég hitre jutott emberekben, hanem bennünk 30-40 éve hívőkben is előjönnek.A bizalom elvesztésének és a bűnnek az egyik következménye az a hazugság, hogy akkor uralom a sorsomat, ha a körülményeim, rendezettek, kiszámíthatóak, ha jól mennek a dolgaim. Akkor kézben tartom a sorsomat. Legyen így. De akkor sem a körülményekben van a stabilitás.Ebben a felfogásban mindig ott van az öncsalás.A berögzült…

 • Hitéleti írások

  Tenni, vagy nem tenni?
  (A megtisztulásról, az életmód-változásról.)

  Az Újszövetségben sok felszólítást olvasunk arra nézve, hogy a Krisztushoz méltó módon éljünk: A test illegális vágyait a szellemmel öljük meg és szánjuk oda a testünket, gondolkodásmódunkat Isten számára.A keresztény felfogás hagyományosan negatív oldalról közelíti meg ezt:Mi az, amit el kell hagyni, nem szabad tenni? Hogy szentek legyünk életmódunkban és Isten elégedett legyen velünk.A válasz erre első körben az, hogy higgyünk abban, akit az Isten küldött, Jézus Krisztusban. Ez a hit választ el, szentel meg Isten céljaira, és ugyanez a bizalom tesz kedvessé előtte.A második dolog: Nem az a kérdés, hogy mit ne tegyünk, hanem elsősorban az, hogy mit tegyünk. A Krisztushoz méltó életmód, magatartás, az Istennek való odaszántság ugyanis…

 • Hitéleti írások

  Kinek a tervei? Kinek a módszerei?

  Ésa 55, 8 „Mert az én gondolataim,    nem a ti gondolataitok.Útjaitok sem az én útjaim!    — mondja az Örökkévaló. —9 Amennyivel az ég magasabb a földnél,    annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,    és gondolataim gondolataitoknál. 10 Mert az eső és hó az égből száll le,    de addig oda vissza nem tér,míg a földet meg nem öntözi.    Termékennyé és gyümölcsözővé teszi,hogy magot teremjen a magvetőnek,    és kenyeret az éhezőnek.11 Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök:    nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,hanem minden tervemet megvalósítja,    és célját eléri. Amikor Jézus Krisztus elment a földről, nem hagyott a következő nemzedéknek intézményeket, jól működő egyházszervezetet, gyülekezeti ingatlanokat, vagyonokat.Az áthagyományozást, a folytonosság garanciáját nem ezekben látta.Az igét, a 12 apostolra bízott üzenetet hagyta itt, aztán győztes hitét, és a Szent…

 • Hitéleti írások

  „ÁÁÁ…! Testvérem, engem nem hallgatott meg az Úr.” (Kísérteni az Istent.)

  A kegyelem Istenének ígéretei hit/bizalom és béketűrés által valósulnak meg az életünkben. (Zsid. 6.12.)Bízunk az Úr személyében és elhisszük, amit ígért.Az ígéret tárgya konkrét, biztos, ha nekünk, Isten gyermekeinek és nem másnak ígérte, akkor ragaszkodjunk is hozzá.A legtöbb ígéret beteljesülésének a módszere és az időpontja viszont nincsen világosan kijelölve a számunkra.Ezért érdemes megemlékezni, hogy nem az Úr gondolatai a mi gondolataink és nem az Ő útjai a mi útjaink. (Ésa. 55.)Vagyis az Ő tervei messze felülhaladják a mi terveinket, elképzeléseinket és a módszerei sem követik a mi sablonjainkat, tanult megoldásainkat, elvárásainkat. Sokszor beleragadunk helyzetekbe. Nagy a szükség, de késik a megoldás.A Héberekhez írt levél 3. fejezete beszél ilyen helyzetről és…