Kategórizálatlan

 • Kategórizálatlan

  A Feltámadás és a Kisgömböc

  A kígyó elégedetten nyalogatta a száját. Nagyon nehezen nyelte le utolsó zsákmányát. Most elégedetten böfizik. Sziesztázik. Ez megy két napon át. A harmadikon hirtelen megnő a pocakjában a lenyelt falat. A kígyó szétreped. Az utolsó zsákmánya szabad. A kis gömböc lenyelte a három lányt, a mamát, papát, kapás embereket, és a katonákat. Utoljára a falatozó kiskondást is. A kondás nyitott bicskája azonban beleakadt a gömböc gigájába és felhasadt a kisgömböc. Kisétált a három lány, a mama, az emberek, a katonák, mindenki. Ha a gömböc fel nem hasadt volna (a kormányzás), akarom mondani az én mesém is tovább tartott volna. Jézust lenyelte a kígyó, de megemészteni nem tudta. Szétrepedt. Jézus feltámadott.…

 • Kategórizálatlan

  Csak hősiesen!

  Mélyen láng lobban. Lombokon áttört napfény. Átcsordul a kék égbolt. Hanyatt a fűben. Belém folyik a teremtés És én kiömlöm belé. Most egy vagyok azzal, ami lesz, ami van, és ami rég volt. Pókhálóba ragadtam. Zöld lepedő a tér, nagyfenekű kék nünüke az idő. Részeim. Nem én vagyok, de minden miattam van. Panteizmus részegít. Bogárka a kis levél-mindenségen. Ő a főnök. Érte van a pók, a háló, és a fű, és a nünüke. A domboldalban fekszünk. Csak vagyunk, bámulunk. Lombon át, kis repkedőből, levélkéből isszuk Őt. Ilyenek ma a hősök. Jövök már jövök. Nem fogyok ki. Csillagok csobognak. Játszani kell. Játszani. Az összes reakció: 30Gergő Soltész, Ibolya Piszter és további 28 ember…

 • Kategórizálatlan

  A Feltámadás és a Kisgömböc

  A kígyó elégedetten nyalogatta a száját. Nagyon nehezen nyelte le utolsó zsákmányát. Most elégedetten böfizik. Sziesztázik. Ez megy két napon át. A harmadikon hirtelen megnő a pocakjában a lenyelt falat. A kígyó szétreped. Az utolsó zsákmánya szabad. A kis gömböc lenyelte a három lányt, a mamát, papát, kapás embereket, és a katonákat. Utoljára a falatozó kiskondást is. A kondás nyitott bicskája azonban beleakadt a gömböc gigájába és felhasadt a kisgömböc. Kisétált a három lány, a mama, az emberek, a katonák, mindenki. Ha a gömböc fel nem hasadt volna (a kormányzás), akarom mondani az én mesém is tovább tartott volna. Jézust lenyelte a kígyó, de megemészteni nem tudta. Szétrepedt. Jézus feltámadott.…

 • Kategórizálatlan

  Beszél a szél.

  Szárnyain madarak, Susogva simogat. Mosoly suttogása Titkokba hívogat.  Szerelmeslevél hullám ringatta Időpalackban. Szél szavai, Széllel szólt szavak. Kerengő áhitat, Elpihent gondolat. Ugrás előtti pillanat, Megfagyott hullám, Kőben rekedt mozdulat. És dúdol nekem És hívogat. És édes. Megmerít, átitat.  Ó te Szél, annyira szeretlek! Te földön túli Lehellet! És átölelsz, És betöltesz. Elfed a csend. Tompa zaj csak Minden küzdelem. Béke odakint. Béke idebent. Rendben. Minden rendben

 • Kategórizálatlan

  Hatalom.(Isten, ember, ördög.)

  Az ember hatalomra, uralomra teremtett lény.A látható érzékelhető világban a bűnnel fertőzött emberi természet alapvető törekvése minél nagyobb hatalomra szert tenni.Ez bújik meg a birtoklás, a pénz, a szépség, az ismertség, a tudás iránti vágyban is.A hatalomhoz mindig hozzátartozik a gyakorlásához szükséges erő is. 1. Isten hatalmának fenntartó működtető ereje eszköze a szeretet. Ez a hatalom érvényesül a Mennyben, ez fog érvényesülni az új világban is. A SZERETET ÁLTAL MŰKÖDŐ HATALOM egyetlen földi megjelenése az egyház (kellene, hogy legyen).A szeretet által működő hatalom a másikban értéket lát, támogatja létében, törekvéseiben a másikat, erejét pedig a gyengébb felemelésére, a kiszolgáltatott védelmére, a másik megsegítésére használja.Márk10. 44: „Aki első akar lenni közöttetek…

 • Kategórizálatlan

  Elvesztettük a dallamot. Arcok mögé zárt világok. Még nem tudjuk kik is vagyunk. Beszélnénk, de csak gügyögünk. Adnánk szépet – csak jelelünk. Még a járkáló hiányok Mutogatós tánca rángat. Lelkünk dallam. Mi eltévedt hangok vagyunk. Az eltűnt zenét keresők. Szimfóniát, élőt, szépet, Miben szólhat minden lélek. Ember, nem írt hangjegy vagyok. Elvesztettük a dallamot. Sok-sok kottánk nem valódi. Nem lehet őket eljátszani. Nem forr áradó dallammá. Aztán meg ki is hallgatná?Elzenélnénk a lelkünket. Ám zenélni csak együtt megy. A lélek dallam. Így született. Elvesztettük a dallamot. Most az utcákon kóborol. Otthont keres nem egy helyet, – a korszak bármit szónokol – Halló fület, szép megértést, Hangszert, rég vágyott ölelést. Örökkétartót.…

 • Kategórizálatlan

  Vízminőség és kereszténység.

  Az egész Bibliában fontos üzenet és szimbólum a forrás és a kút.Izsákról olvassuk, hogy új és új kutakat ásott, de ezeket egy ideig a filiszteusok elperelték. (1.Móz.26.18)Jákób történetében látjuk, hogy szomjas juhok nyájak álltak a kútnál, amelynek a szájára valami értelmetlen szabály miatt követ tettek. (1.Móz. 29.10.)Mózes történetében is hasonló eseményt látunk. (2.Móz.2.17.) Egyikük sem adta fel.Hozzáfértek a vízhez, ittak és a szomjasaknak inni adtak.Az egyház történelmében hasonló jelenségeket látunk. Voltak és vannak, akik az Istentől megnyitott vízforrásokra köveket hordanak. Parancsolatokat, szabályokat, hogy ne férjenek hozzá a szomjazók. Mások táblák akasztanak friss vízforrások fölé:„Vigyázat mérgezett!” „Hiperkegyelmes eretnekség!”Esetleg a kút üzemeltetőit állítják be gonosznak, bűnösnek, árulónak.(Holott a kutakat Isten nyitja, az evangélium…

 • Kategórizálatlan

  A Nap, a vakond és a sas.

  Árok partján buborékból Vakondocska mászik elő. Vaksin néz a fénylő Napba, És hirtelen szárnya nő, Felröppen, elnyeli felhő. Kisvakondból kismadár! Csodálatos csoda már! Csodálatos csoda már! A vándor száját tátva áll; „Vakondokból ég lakója? Hernyóból rét pillangója? Aztán: „Sasmadárból föld túrója? Lehet-e? Lehet-e?” De az esze fel nem érte, Mert mindig a Napot nézte.

 • Kategórizálatlan

  Dubi-dubi, ballagok.

  Hova bújtatok boldog szép napok?Hova tűntetek? Jó is volt nagyon, most csak láthatomhűlt helyeteket. Akkor mit tegyek, merre léphetek?Ezt kérdezgetem. Ide vagy oda? Milyen ostobalehet az ember! Hát csak ballagok közben dúdolok;Tiri-rampapam, Tiri-rampapam, dubi-dimdadam-Szól a fejemben. Eszem kivágtam, most a kukában.Bal láb jobb után. Semmi mögöttem minden előttem.Hátul nincs szemem. Kicsit szégyellem, de nem rossz nekem.Hát így ballagok. Át a sorsomon, néhány kordonon.Jobb a bal előtt. Tényleg voltatok, boldog szép napok?Ne csicskáztass má’! Subi-dumdedem, ebbe születtem.Lépek tovább, csá!

 • Kategórizálatlan

  Választani kéne… 2024. 2026.

  Miképpen lehet, hogy a keresztények akik a kegyelem jó illatát árasztani küldettek a földre, mégis a türelmetlenség a könyörtelenség és az ítélkezés mérgező gőzeit lehelik ki sok esetben a történelem és napjaink tanúsága szerint?A válasz szerintem két aspektusú.A törvénykezés az egyik ártalmas forrás, a másik pedig a politikai hatalom kegyeinek keresése és a azzal való összefonódás.Bizonyos nézőpontból persze érthető a két folyamat, hiszen a félelem is motivál.A keresztény identitás, a bibliai erkölcs, az evangéliumi értékek rombolása a médiában, a társadalomban, sőt a törvényhozásban is ijesztő mértékű.Mindez pedig ember- és boldogságellenes.Ezért gondolhatjuk, hogy talán a kőkemény erkölcsi törvények tanítása, jogrendszerbe emelése, számonkérése és az erkölcsi szövetségesünkként  ajánlkozó politikai kereszténység, aztán a…