Úrvacsora

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Úrvacsora

  Az Istentisztelet. 2.

                                                             Apcs. 2. 42. És állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Négy elemet látunk a jeruzsálemi kihívottak közös összejövetelein: Tanítás, testvéri közösség, úrvacsora és imádkozás. A jelenlegi egyházi gyakorlatban e négy elemből az első működik, de mereven, a szolgáló, vagy felettese elképzelését, tervét, gyakran emberi célokat követve, többnyire nem sok inspirációval. A Szent Szellem gyümölcseiből való részesedés, a testvéri közösség a szigorú programszerűség és a szervezet-centrikusság miatt csak jelzés-szerűen. (Vannak közösségek, ahol már az elvont „Gyülekezet”-eszmét szolgálják, ironikusan, az intézmények és a szervezet cseppet sem elvont, nagyon is kézzelfogható érdekeit követve. Az Úr akaratát a szervezet érdekeivel azonosítva az egyes ember egyre…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Úrvacsora

  Az Isten tisztelete 1.

  A közös és az egyéni Istenkeresés, az Istennel való közösség és kommunikáció formáiról az Újszövetség sokkal szabadabb, kötetlenebb képet közvetít, mint amiben szocializálódtunk mi, hívők. Századok óta mind a személyes imaéletet, mind pedig a közös Istentisztelet felépítését, formáit a programszerűség, a tervezettség dominálja. Az imából gyakran kötelező gyakorlat, imamunka lett, és az Istentiszteletek is kiszámíthatóvá váltak. Sokunknak hiányzik a spontaneitás a közös Istentisztelet alkalmaiból is. A személyes imaéletből még inkább. Amikor egyedül megyünk az Úrhoz, a Vele töltött idő, kommunikáción az együttléten kellene, hogy felépüljön, nem feladatvégzésen, teljesítményen, hogy a beszélgetés, az érintések, a friss kijelentés irányítsa és adja meg a személyes ima formáját, témáit. Így válik izgalmassá, megunhatatlanná és…

 • Úrvacsora

  Úrvacsora 5

  Jn. 6. 47.Bizony, bizony mondom néktek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak. 48. Én vagyok az életnek kenyere. 49. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. 50. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki-ki egyék belőle és meg ne haljon. 51. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. 52. Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy (azt) együk? 53. Monda azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha…

 • Úrvacsora

  Úrvacsora 4

  A harmadik összefüggő rész az úrvacsoráról a János 6-ban található. 27. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. 28. Mondának azért neki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? 29. Felele Jézus és monda nekik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. 30. Mondának azért neki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit művelsz? 31. A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniük. 32. Monda azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek:…

 • Úrvacsora

  Úrvacsora 3

  1 Kor. 11. 26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, (hirdetitek ki, jelenítitek meg) amíg eljövend. 27. Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, 29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg (nem különbözteti meg) az Úrnak testét. 30. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 31. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. 32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól…

 • Úrvacsora

  Úrvacsora 2

  A leggyakrabban idézett úrvacsorai rész a Bibliában az 1 Korinthus 11-ben található. A 10. rész visszavezet minket az első pászka idejébe, az egyiptomi szabaduláshoz, ismét utalva arra, hogy összefüggés van a pászka-vacsora és az újszövetségi úrvacsora között. Ezen kívül az Izrael által évtizedeken át fogyasztott közös szellemi eredetű ital és szellemi étel (manna) és a pászka-vacsora között is. Az ellátásban, gondviselésben a kenyérnek, a bárány vérének is jelentősége van. Jn. 6. 57. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam. Az előkép: kb. másfél millió ember és sok állat jött ki Mózes vezetésével Egyiptomból, így a nép…

 • Úrvacsora

  Úrvacsora 1

  Az úrvacsora egy méltatlanul keveset kutatott, vizsgált területe a jelenlegi kereszténységnek: Felekezetektől függetlenül, általában a tradíció, a megszokás vezeti az erről való gondolkodást és az úrvacsora gyakorlatát. A Bibliából viszont az derül ki, hogy olyan lehetőség van ebben az egyszerű cselekedetben, olyan titkokat rejt, amelyek alapjaiban változtathatják meg a hívők és a hívő közösségek életét, kapcsolatát egymással, és az Úrral. Része ugyan a megemlékezés is, de jóval több, mint szimpla emlékvacsora. Három, összefüggő rész foglalkozik az Írásban az úrvacsora kérdésével. Egy az ószövetségből, kettő az újból. Ezt a hármat szeretném végignézni, hogy jobban megérthessük azt az áldást, amit Isten elrejtett, belefoglalt ebbe az egyszerű gyakorlatba. Az ószövetségi ige vizsgálata egyrészt…