Különleges műfaj

 • Különleges műfaj

  Gyümölcsfa a műút szélén.

  Hegyek között autózunk. Kétoldalt erdők, rétek, hegyoldalak, dombok figyelnek, állnak őrt. Néha szinte integetnek. Cserfa, tölgyfa, akácos.Hirtelen, mintegy kilépve az erdőből, az út szélén egy roskadozó almafa bukkan elő.Az ágait lehúzzák az aranysárga gyümölcsök. Már-már nyög és izzad a tehertől.Valósággal kínálja az úton járóknak termését: Vegyenek, egyenek, azzal rajta is könnyítenek.Nem lassítunk, továbbmegyünk.De ez a fa nem megy tovább a gondolataimból.Belegyökerezett a lelkembe. Üzenetet hordoz. Aztán elkezdem megérteni. Ahogy haladunk a sorsunk útjain, gyakran és váratlanul bukkannak elénk nagy értékeket hordozó emberek, szavak, mondatok, üzenetek.Vajon eszünk-e a gyümölcsökből, vajon be tudják-e tölteni azt a küldetést, amiért megjelentek az életünkben? Sokszor a gázra lépünk és elhúzunk mellettük.Néha még neheztelünk is rájuk, mert…

 • Különleges műfaj

  Hogyan lettem nagy bölcs pár óra alatt?

  Ma ismét volt időm néhány órán át a könyvtár csikorgó, szigorú székét melegíteni.Aforizmákat, bölcs mondásokat, szentenciákat olvastam.Hát történt, hogy ezeknek, a múltban élt és messze repült, görög-német bölcs baglyoknak az elhullajtott elme-magvait csipegetve, olyan iszonytatóan megbölcsültem magam is, hogy e délutánon bármerre járok, bárhova nézek, hullanak belőlem is a bölcsesség nagy kenyerének apró morzsái.  Hogy ezek a Salamonéira, vagy Besenyő I.V. István, azaz Besenyő Igazam Van Pista bácsi okosságaira hasonlítanak, azt majd a nagytiszteletű olvasó eldönti.El is hajítok íziben hármat, hátha okosságfa hajt ki belőlük:  1 Csak azért, mert valaki beszélni képes, még nem sokat tud a nyelvről.Ugyanígy: Attól, hogy valaki éli, élvezi Isten kegyelmét, jóságát, lehet, hogy semmit sem…

 • Különleges műfaj

  Amerika gyűlöletéről

                                       1.Főleg olyan fiatalok közt találkoztam ezzel a jelenséggel mostanában, akik egyébként igényesek más területeken az információkat tekintve.Amerikával kapcsolatban viszont „féknyúzok” állításait is visszhangozzák.2.Úgy látom ez nem racionális, hanem indulati dolog.Mégis olyan sodró erejű, amilyet én csak nacionalista és fasiszta emberektől tapasztaltam eddig. Náluk azonban nem ezekről az ideológiákról van szó.Azonban az USA gyűlölői sem hajlandóak gondolkodni és fékezni az érzelmeiket.3. Az arab világgal, Törökországgal, Kínával stb. kapcsolatosan, ha valaki negatív, előítéletes véleményt fogalmaz meg ezek a fiatalok felhívják a figyelmet arra, hogy „nem jártál még ott, nem ismered.”Amerikát illetően ez, úgy látom, nem feltétel, a tapasztalat sem kell a gyűlölethez.4. Nem veszik figyelembe, hogy korszakunkban az egyes államhatalmak, maga…

 • Különleges műfaj

  Nincs jelentősége

  Veled élhetek. Itt vagy.Ehhez képest valóságosan nincs másnak jelentősége.Talán elárultak. Meglehet, el is hagytak.Nincs jelentősége, mert te itt vagy. Fáj a test, fáj a lélek, de te itt vagy, így nincs jelentősége.Viszolyogva néznek rád azok, akiket szerettél. Nincs jelentősége, mert te itt vagy velem.Veled vagyok. Te velem vagy. Már rég belehaltam veled mindezekbe a bajokba, így nincs jelentőségük.Veled együtt a halálnak is már meghaltam. Már nem ér el többé.A halálnak így nincs jelentősége.Veled élek. Ha meghalok nincs jelentősége.Nincs már semmi olyan, ami elválaszthatna, elszakíthatna tőled, így nincs semmi, aminek volna jelentősége ahhoz képest, hogy te itt vagy velem.Naggyá is tehetsz, de nincs jelentősége.Bármikor meggyógyíthatsz, bármikor mindent visszaadhatsz, bármikor bármit megtehetsz.De…

 • Hitéleti írások,  Különleges műfaj

  Egyházi kislexikon. (Karinthy után.) Mottó: Nevessünk inkább magunkon!

  Hívő. Már az ókori görögök felfedezték.Olyan ember, aki nem prédikál, mint a rendes, normális emberek. (lásd: prédikálni, prédikátor.)Ehelyett ül és a fejének két oldalán található, bőrlebennyel körbevett lyukakon keresztül hallgatja, amit a normális ember, a prédikátor (P) beszél.A H. hangszalagjaia gyülekezeti evolúció során visszafejlődtek.Csak énekelni tud kicsit, meg néha áment mondani.Fő eledele a P. szövege.Időnként, ha dühös, maga a P.Mindkettőt nyersen, rágás nélkül fogyasztja. Prédikátor. Az egyház leggyakoribb, legáltalánosabb élőlénye.A P. hóna alatt és telefonjában Biblia található. Ezt sűrűn szétnyitja, néhány percig nézi, azután másfél-két órát beszél arról, amit látott a Bibliában.Közben a többiek őt nézik.A P. Igyekszik egyéni és eredeti lenni, ezért másképpen, és mást mond, mint a többi…

 • Különleges műfaj

  AMI IGAZÁN FONTOS.

  Ma búcsúztatnom kellett egy 45 éves művészt a temetőben.Nagy tömeg volt. Rengeteg őszinte ember, akik kifejezték fájdalmukat, megtörtségüket.A családtagok kétségbeesésüket is.Nem fogták vissza érzelmeiket. Miközben előttük álltam, végig az a gondolat töltötte be az egész bensőm, hogy túl rövid az élet itt a földön.Túl rövid ahhoz, hogy felesleges és nem igazán fontos dolgokkal, meg sérelmekkel, egyébbel töltsük, pazarolva az időt.Egyetlen valóban lényeges van a földi életben; a másik ember.Különösen az, akit az Úr, a Teremtőnk beleszőtt a sorsunkba. A család, barátok, testvérek.Amikor lecsupaszodik minden és állon vág az elmúlás, rájövünk akkor; az Úrral való közösség mellett ők az igazán fontosak. Most úgy érzem, szinte minden egyéb bűn. Különösen az acsarkodás,…

 • Különleges műfaj

  Maszk.

  A papír meg a textil maszkok után, vagy az előtt levehetnénk a többi maszkot is magunkról.Mert ezek a lelki maszkok ugyan a Covidot nem szűrik ki, de az őszinteséget és az egyenességet igen.Az ókori görög drámák előadásakor viseltek a színészek maszkot, „mutattak egy képet” a közönségnek. Úgy is nevezték a színészt, hogy „hüpokritész” a színjátszást pedig „hüpokriszisz”.Már az ókorban kialakult a szó pejoratív értelme, így került be az Újszövetségbe, ahol Jézus „hüpokritáknak” képmutatóknak, ítélgető álszenteknek nevezi a farizeusokat.A szó második felének igei alakjából (krinomai)származik, a „kritizál” szavunk.Ma kötelező a maszk hordása. De a lelki maszké nem.Mégis, annyian hordjuk mi emberek azt is! Pedig nem kéne!Aki kicsit bunkó, érdes, legyen kicsit bunkó, és érdes…

 • Különleges műfaj

  LMBTQ, vagy keresztény fasizmus?

  Olvastam egy történetet, arról, hogy az USA-ban, a hatvanas években, amikor a déli államokban folyt a polgárjogi mozgalom a feketék egyenjogúsítása érdekében, egy északon tanult, liberális gondolkodású lelkész, Will Campbell csatlakozott ehhez a polgárjogi mozgalomhoz.Akkori szövetségesei északi liberális gondolkodású fehérek és a helyi feketék voltak.Legjobb barátja egy fekete fiatalember, a Harvard Egyetem egyik hallgatója volt.Egy tüntetés után ezt a fiatalembert a helyi sheriff helyettes egy boltban, üdítőzés közben, több lövéssel kivégezte.Will Campbell felháborodásában, fájdalmában újságírók, ügyvédek előtt, akik hívására érkeztek oda, ahol a gyilkosság történt, elmondta az ügyet az igazságszolgáltatás megcsúfolásának, a törvényes rend teljes összeomlásának. Olyan szavakat használt, hogy „paraszt, bunkó, őrült, déli rasszista, agyatlan ku-kluxos”.Ekkor egy újságíró kegyetlenül…

 • Különleges műfaj

  A humor ajándéka.

                      A humor képessége nem csak arra adatott, hogy marha nagyokat tudjunk derülni és így jól érezzük magunkat. A humor képessége Isten ellenszéruma a stressz, a szorongás a fóbia ellen. Amiben meglátjuk a nevetségeset, vidámat, derűset, vagy csak a fájdalmasan és megindítóan emberit, és tudunk rajta mosolyogni, nevetni is, az nem fogja szétzúzni a lelkünket, bármennyire fenyegető és sötét dolog, helyzet, veszély is. Nem az alpári hülyeségre és fekete humorra, hanem az emberi léleknek a rémségeken való felülemelkedési képességére gondolok. Katasztrófa-közeli helyzeteket lehet tragikusan, patetikusan is kezelni. Így jön létre a tragikus hős, akiből még tananyag is lehet, pozitív jellembeli, morális példája miatt. A katasztrófa-közeli helyzetben finom humorral óvni a…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Különleges műfaj

  Élni, vagy túlélni?

  A történelem felszínes ismerete is arra tanítja az embert, hogy bizonyos helyzeteket nem érdemes túlélni. Mert néha olyan eszközök igénybevételére van szükség a túléléshez, melyek az embert kiforgatják emberi mivoltából.Kicsit sarkos, érdes állítás, hogy nem csak előre jutni, pozíciót megszerezni, megtartani, nem csak meggazdagodni, hamis áldásba kerülni nem érdemes, bizonyos nemtelen eszközökkel, de vannak helyzetek, amiket túlélni sem érdemes. Nem a földi élet megutálása, egy világfájdalom, hanem túlélés adott eszközei miatt. Ilyen helyzetek, amikor a biológiai élet fenntartásához, a túléléshez egymást falták fel emberek: hajótöröttek, ostromlott várakba zártak. Persze az emberevésnek vannak „civilizált” formái is, mint a másik elárulása, a barát beáldozása egy érdek, esetleg a profit miatt, vagy a…