Bűn, bűntudat, kárhoztatás

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Vitatkozás. Jó, vagy rossz? „Már megint igazam van!” (Besenyő Pista bácsi)

  Amikor az ember magában gondolkodik, megoldást keres egy konkrét helyzetre, egy elméleti dilemmára, vagy az ige megértésére, akkor vitatkozik önmagában.Érvek ütköznek, használjuk a logikát, gondolkodunk és többnyire őszintén törekszünk arra hogy valóságosan megértsük a szituáció aktuális, vagy elvontabb igazságát.Legalábbis annyit, ami a helyzetünkre akkor vonatkozik.Csak arra kell vigyázni, különösen újjászületett hívőként, hogy a vitába bele tudjon szólni a szívünk és az Isten Szelleme.A megértéshez agymunka is kell, de a megoldás mégis többnyire nem racionális, hanem inspiratív módon tör fel bennünk. Amikor egymással vitatkozunk mi emberek…, hát akkor lehetnek bajok.Van terméketlen vita. Ennek a célja nem az igazság megismerése, emberi kapcsolatokban a megoldás, a kompromisszum megtalálása, hanem a győzelem.Győzzek a vitában,…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Bűn és kegyelem 3. Bűntudat és bűnbánat.

                                                                                Az előző két részben a bűn és a kegyelem tekintetében több dolgot is megállapítottuk a Biblia alapján.– A bűn álnokká, képmutatóvá deformálhatja az embert. Júdás 4.Az evangéliumban ajándékozott kegyelem, viszont Jézus igazságát adja a hívőnek hit által.– A bűn a halál világához köt, míg a Jézus Krisztusban kapott kegyelem kiszabadít a bűnből és a halálból, mert Benne meghaltunk a bűnnek. Róma 6. 11-12– A bűn szabadságot ígérve, rabszolgává tesz, viszont a kegyelem felszabadít a bűn rabszolgaságából és lehetőséget ad, hogy Jézus Krisztustól váljunk függővé a bűn helyett. Róma 6. 15-18– A bűn és világa a törvénnyel, a szabályokkal házasít össze, ellenben a kegyelem a halált is legyőző, a…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Krisztus illata, vagy Chemotox?

  Ma a légfrissítő helyett, a rovarirtó-aeroszol jut az eszébe az embereknek, rólunk, keresztényekről. Kell-e a kegyelem forradalma? Péter tisztátalan állatokról szóló látomásán gondolkodom mostanában, (Apcs. 10.) és azon a hatalmas forradalmi változáson, amit az Apostolok Csel. könyve mutat be a Mózes 3. könyvéhez és különösen a Jézus korabeli júdeai társadalom rengeteg tisztasági és erkölcsi szabályához képest.Miért volt tilos megenni a látomásban szereplő állatokat és miért akarta rávenni Jézus Pétert, hogy mégis egyen belőlük? Miért csak annyi a magyarázat a 3. Mózes 11-ben a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetésénél, hogy azért ne egyetek bizonyos állatokat, mert „legyetek szentek, mert én, az Úr szent vagyok”? (ld. a lábjgyzetet) Sok magyarázat született már:…

 • "Hiperkegyelem",  Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem,  Szentség, megszentelődés,  Törvény és törvénykezés

  Megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 2. rész: Új gondolkodásmód.

  Szeretném érthetőbbé tenni a szándékoltan meghökkentő címet.Igazságtalan a kegyelem – írtam. Miért?Igazságtalan abban az értelemben, hogy egy magasabb igazságot jelenít meg, ami ellentétes a jelenlegi bűnös világot, emberi viszonyokat működésben tartó igazsággal, igazságossággal. Az életet, a viszonylagos földi boldogságot lehetetlenné tevő, feldúló, bűnöket megbüntető és azoktól elrettentő büntetési rendszerek, illetve a teljesítmény, tehetség általi érvényesülés, jutalmazás rendszereitől is idegen a kegyelem. A bűnöst gyakran büntetlenül hagyja, a jutalmat nem képesség, teljesítmény alapján osztja. A kegyelem gyakorlati alkalmazása a bűn és halál jelenléte miatt jelenleg működésképtelenné tenné a társadalmat és a gazdaságot. Elszabadulna a bűnözés, tönkremennének a cégek. Törvény kell, és üzleti logika. Kapja meg mindenki, amit érdemel. A bűnös az…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 1. rész: A meg nem bocsájtás és a bosszú körforgása.

                             Azon töprengek mostanában, miért van elementáris ellenkezés hívők részéről is a kegyelemmel szemben? Amit megértettem, leírom folytatásokban. Nem teológia, nem igemagyarázat, csak elmélkedés, tehát biztos tévedek is néhol. Célom, hogy gondolkozzunk együtt, ezzel segítve a gondolkodás megújulását és az út készítését az Úr és az Evangélium számára. „Megsértett, én nem bocsátok meg!”   „Nem kérek bocsánatot, nekem van igazam!”Az emberiség nagy része az egész történelemben fentiek szerint élt és él azután is hogy a kegyelem eljött a világba. Az a kegyelem, mely mindig ellentétes az igazságossággal. Az emberi gondolkodás számára szinte követhetetlen, hogy a működő kegyelem egy hatalmas igazságtalanságból született meg, és a hívők igaz volta abból származik, hogy elhiszik…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Bűnbocsánat

  A bűnbocsánat kérdése ma az egyik legmegosztóbb téma a kereszténységben. Hogyan lehetséges ilyen nagymértékű egyet nem értés az Istennel való kapcsolatunk legalapvetőbb kérdésével kapcsolatban. Az egyik irányzat szerint a bűnbocsánatnak több feltétele is van: bűnbánat, bűnvallás, a bűnök elhagyása, illetve mások ellenünk elkövetett bűneinek a megbocsátása. A másik irányzat szerint a bűnbocsánat egyetlen és elégséges feltétele a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit. A gond az, hogy mindegyik álláspont részben vagy egészben védhető a Biblia alapján. Hogyan lehet feloldani az ellentmondást? Az újszövetségben jó néhány igeszakasz foglalkozik a bűnbocsánattal. Lehet találni olyan igehelyet, ahol a bűnbocsánat a másoknak való megbocsátástól függ; olyat is ahol a bűnvalláshoz van kötve; olyat is,…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Az átokról

  A minap hallottam egy beszélgetést az átokról, pontosabban a generációs átkokról. Elgondolkodtam rajta, hogy keresztényként sokszor egy-egy példából minden további kutatás nélkül vonunk le következtetéseket, amiket azután magabiztosan szellemi törvényekként hirdetünk. Bár az ok-okozati viszonyok feltárása többnyire komoly kutató munkát igényel, a keresztények, keresztény vezetők, gyorsan kimondják a kapcsolatot. Hajlamosak mindenütt szellemi okokat keresni, ha valami nem jól működik egy ember életében, akkor ott átok van. Ekkor jön a feltáró munka, melyik felmenő mit tett, honnan jön az átok. Az ilyen felderítő munka végén hamar rámondják, hogy a Szent Szellem vezette őket. A feltárás alapján jöhet a bűnvallás, a sokszor már elhunyt ősök bűneinek megvallása, a saját bűnök megvallása, majd…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  A szolgálati ajándékok

  A szolgálati ajándékok dogmája olyan tanítás, amelyet kevesen mernek megkérdőjelezni, mert attól tartanak, hogy Isten büntetése jön miatta az életükre. Ebben az írásban azt szeretném megvizsgálni, hogy mennyire biblikus ez a dogma, és mi az a valóság, amit a Biblia mond. Először lássuk, hogy mit tartalmaz ez a dogma! A következő lényeges állításokat szokták megfogalmazni: A szolgálati ajándékon van a kenet, ezért ő jár leginkább a Szent Szellem vezetésében az összes hívő közt A fentiek miatt a szolgálati ajándék bírja Isten bölcsességét – (nincs kimondva, de lényegében tévedhetetlennek tartják) Szintén a fentiekből következik, hogy a szolgálati ajándékot érő kritika Isten személye vagy a Szent Szellem elleni támadás, amit Isten megtorol…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szégyen és félelem,  Törvény és törvénykezés

  A törvény 2. rész

  Hangsúlyozom együtt Pál apostollal, hogy a törvény szent, igaz, és jó. Ám az emberi természet jelenlegi állapota miatt, ha mint az üdvösség eszközét tárjuk az emberek elé, akkor kárt okoz, megfosztja a Krisztusban adott szabadságtól az embereket, elbizonytalanítja. Emberek, szervezetek uralma alá hajtja őket. Bűn- és egocentrikussá tesz, elfordítva figyelmüket Tőle, akiért, akiben, és aki által van az univerzum, és aki a szívünkben él: Jézus Krisztustól.Ha Krisztusban hívő emberként, a törvény csak egy-két parancsolatára is úgy tekintünk, mint amelyeknek ha alárendeljük magunkat és betöltjük azokat, általuk megtarthatjuk Isten előtti igazságunkat, üdvösségünket, akkor magunkra vesszük a törvény egész rendszerét, mert az nem bontható fel erkölcsi, szakrális, állami-polgári részekre. A törvény egységes…