Különleges műfaj

Amerika gyűlöletéről

                                    


1.Főleg olyan fiatalok közt találkoztam ezzel a jelenséggel mostanában, akik egyébként igényesek más területeken az információkat tekintve.
Amerikával kapcsolatban viszont „féknyúzok” állításait is visszhangozzák.
2.Úgy látom ez nem racionális, hanem indulati dolog.
Mégis olyan sodró erejű, amilyet én csak nacionalista és fasiszta emberektől tapasztaltam eddig. Náluk azonban nem ezekről az ideológiákról van szó.
Azonban az USA gyűlölői sem hajlandóak gondolkodni és fékezni az érzelmeiket.
3. Az arab világgal, Törökországgal, Kínával stb. kapcsolatosan, ha valaki negatív, előítéletes véleményt fogalmaz meg ezek a fiatalok felhívják a figyelmet arra, hogy „nem jártál még ott, nem ismered.”
Amerikát illetően ez, úgy látom, nem feltétel, a tapasztalat sem kell a gyűlölethez.
4. Nem veszik figyelembe, hogy korszakunkban az egyes államhatalmak, maga a szervezett hatalom, bibliai szóval „vadállat” jellegű. Mohó, kegyetlen, terjeszkedni akar, felfal, elnyom, eltipor.
A kis országok hatalma is ilyen, a birodalmaké is ilyen. Ha valamelyik csöndes skandináv, vagy észak-európai országból nagyhatalom lenne, ugyanígy viselkedne.
Vannak kisebb, gyengébb vadállatok és vannak erősek.
Ketrecbe kell zárni őket az emberek miatt.
A jog, a hatalmi ágak szétválasztásának, illetve a kormányok számon kérhetőségének, visszahívhatóságának ketrecébe.
Erre való a demokrácia.
Emlékeztetnék mindenkit a Gyűrűk Urára. A film átütő sikere pontosan abból származik, hogy a hatalom problematikáját járja körül. Azét a hatalomét, amely mohó, amely gyilkol, amely korrumpál, elaljasít, ami elválasztja a szülőt a gyerektől és gyűlöletet plántál közéjük. A gyűrű ennek a jelképe.
A hatalomnak a földön ma ez a természete.
Amerikáé is. Azonban, mivel ezt tudták az amerikai alkotmányozók, fékeket tettek a hatalomra jogilag. Ketrecbe zárták. A vezetőt le lehet váltani… stb
Ez fékezi a vadállati jelleg mohó természetét.
5. Amerika nagyon sok hibát és bűnt követett és követ el. Ezekről lehet beszélni.
Mégis úgy gondolom, hogy a történelem egyik legpozitívabb földi, birodalmi hatalma.
6. Csak ha a második világháborúban nem avatkozik be Európa harcába, ma más lenne a világ. A mennyet kihagyva, a történelem logikája szerint vagy fasiszta birodalom lenne Európa, vagy kommunista. A náci Németország, vagy a Szovjetunió rendezkedett volna itt be hosszú időre.
7 Az egyetlen olyan birodalom a világon az USA, amelynek deklarált, tehát nem mindig is következetesen betartott, de mégis rögzített alkotmánya minden humanizmus ősforrásán a Biblián alapul.
8 Az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 1776, nélkül nem születik meg az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1789, Európában.
A görög, athéni demokrácia az ókorban, csak egy szűk elit jogairól, szabadságáról szólt.
Nem, vagy torzabban indult volna el a demokratikus rendszerek és berendezkedés, amely a földön jogilag leginkább garantált és az ember számára talán legélhetőbb társadalmak létrejöttét eredményezte.
Itt most nem személyes, vagy családi boldogságról, hanem a szabadságról beszélek.
A meg nem alkuvás, a nem korrumpálódás szabadságáról.

9. A pénz, a piaci gondolkodás, az anyagi haszon, érdek nem maga a gonosz. Világosan látszik, hogy Amerikát talán legerőteljesebben ez vezeti ez befolyásolja és ezzel szenvedéseket is okoznak népeknek is. A gyilkos elnyomás és gonoszság birodalmai viszont nem a pénzcentrikusság alapján jötttek létre és működtek. Három fundamentumuk volt: A kegyetlen elnyomó embertelen hatalomgyakorlás, az emberekre kényszerített, elvárt, számon is kért, valamint megfélemlítéssel gyakorolt ideológia volt a másik és csak ezután jött az elit anyagi érdeke.
10 Ha nem felejtenénk el a fasizmust, mint birodalomalkotó rendszert és nem felejtenénk el a kommunizmust, mint birodalmi ideológiát, ha mernénk elképzelni hogy akár Oroszország, akár Kína, akár egy muszlim, sarian alapuló rendszer válna a világ egyedül meghatározó ideológiai, pénzügyi, katonai hatalmává, akkor rájönnénk, hogy Amerika médián és Hollywoodon keresztül áradó ideológiái, így is a lehető legkisebb rossz.
Isten őrizze meg a fiatal nemzedéket, hogy tapasztalatból ismerjék meg a politikai diktatúrát, hogy újra cézárok, diktátorok rendelkezzenek az emberek felett, irányítsák a világ gondolkodását és az emberek életét.
11 Az indulatból kibuggyanó és mantrázott gyűlölködő érvek igazából csak a látens harag, érzelmi érvei akkor is, ha van igazságtartalmuk.
12 Amerika szerepe a világ befolyásolásában láthatóan csökken. De örülni egy esetleges összeomlásának katasztrófájának még emberinek megőrzött lélekkel, nem lehet. Ahogyan nem lehet örülni az amerikai gépek által lebombázott civilek pusztulásának sem, csakúgy ahogy az ikertornyokban odaveszett ártatlanok halálának.
Ha bármelyik örömöt okoz, az az öröm már nem emberi. Istentől pedig nagyon-nagyon távol van.
14. Mindezt azért írtam le mert nagyon világos bennem az, hogy Amerikának az a fajta terjedő, pusztító irracionális gyűlölete, amely az európai társadalmakat is kezdi megfertőzni, mélyen gonosz, ördögi és pusztító.
Sokkal több és komplexebb az USA gyűlöleténél.
15. Hogy az amerikai vezetők, turisták nagyképűek erőszakosak gátlástalanok, ahogy hallom, azt nem tudom. Lehet. Minden népről elmondható sok negatívum. De ezek miatt gyűlölni az országukat, a nemzetüket, és elvitatni mindennel pozitívumot, amit játszottak a történelemben, szintén nem emberi dolog.
16. A hidegháború.
Ha nincs Amerika mi lett volna? Kérdezem abszolút történelmietlenül. Nem kizárt, hogy Magyarország is a Szovjetunió részévé vált volna ennek minden tragikus következményével. A kommunista birodalom az USA-val folytatott fegyverkezési versenyben omlott össze.
17. Keresztényként nagyon hálás vagyok az amerikai egyházért, tanításokért, prédikátorokért. Látom persze a túlzásokat, az érdek szerepét, és a konkrét manipulációkat, sőt csalásokat is. Ezek vannak az USA-n kívül is.
18. Nincs bennem már indulat az Amerika-gyűlölő médiával, fórumokkal, emberekkel szemben.
10-20 éve még ugyanúgy fortyogott bennem a düh a „hosszú, csahos nyelvvel hazaszerető” cigány-gyűlölőkkel, zsidó-gyűlölőkkel szemben, mint ahogyan bennük a romák meg a zsidók iránt. Ezt kimosta Isten kegyelmének mélyebb megismerése.
A fiatalok szájából hallani, tollából olvasni az Amerikát-gyűlölő és gyűlöletre győzködő szólamokat, már nem dühöt, nem haragot, csak nagy szomorúságot váltanak ki belőlem.
Nagy sötétség és egy tragikus kor felé képes ez az indulat sodorni Európát.
Ez a szellem nem lakik jól, ha Amerika tönkremegy, ha elbukik. Tovább fogja pusztítani azt, amiben egy kevés emberség, humánum és bibliai érték maradt.
Akkor pedig maradnak az olyan hatalmak, olyan politikai rendszerek, amelyeket már tilos gyűlölni, amelyek az együtt nem működést is megtorolják, amelyeket a félelem igazgat.
Maradnak a telivér vadállatok ketrec nélkül.
Akit lehet gyűlölni és kritizálni, szóvá tenni a bűneit, leírni anélkül, hogy rettegni kéne a megtorlásától, az persze hogy bűnös, de még biztosan emberi.
Abban még van jó, vétkei ellenére.


Fentiek nem politikáról szólnak, hanem értékekről és értékrendről. Emberi és morális értékekről.
Fontos erről beszélni akkor, amikor agresszorokat, kegyetlen diktátorokat menteget, vagy tömjéneznek csoportok és az ezerkarú média nem kevés csatornája.
Mint mondtam az emberi hatalmak, nemzetek birodalmak természete a jelenlegi korszakban a Biblia szerint a vadállatokéhoz hasonló.
Akár Luxemburgról, akár Kínáról, Iránról, Oroszországról vagy Amerikáról van szó.
Ez azért furcsa, mert az országokat emberek alkotják, emberek vezetik.
A hatalom azonban minden esetben korrupttá tesz, érdekek alapján működve válik kegyetlenné. Így aztán a hatalmat gyakorló emberi természetek összessége végül is egy vadállati természet lesz.
Az USA is gyakran így viselkedik fegyveresen és gazdaságilag is.
Nem értékek működtetik, ahogyan a keresztény lózungokat puffogtató, Bibliával hadonászó politikát sem más országokban.
A döntő kérdés a politika világában nem a hatalom kommunikált erkölcsi jellege, hanem az, hogy tiszteli-e valamennyire az emberi jogokat és szabadságot, vannak-e garanciái a jogrendszerében a szabadságnak.
Ez a politikai gyakorlatban azt jelenti: Leválthatóak-e a vezetői vagy nem?
Ahol leválthatóak és ez nem csak duma, azok emberi szempontból értékesebb, humánusabb világot képesek teremteni az ember számára.
Annak ellenére, hogy a természetük megmarad vadállatinak.
Mert bezárják a bestiát a tiszteletben tartott emberi szabadságjogok és a működtetett politikai demokrácia ketrecébe.
Amerika minden erőszakossága ellenére szerepet játszott abban hogy ez a bibliai gyökerű, demokratikus, szabadságot figyelembe vevő berendezkedés Európában és néhány más kontinens országaiban is megfoganjon.
Ezért és nemcsak az anyagiak miatt van az, hogy a jobb életet kívánók vagy egyenesen megkínzott, szenvedő emberek nem Oroszországba, nem Kínába, nem Iránba, nem is a gazdag közel keleti országokba, hanem Európába és Amerikába vágyakoznak, és próbálnak menekülni.

Nem vagyok történész, sem politológus, még csak rendszeresen politizáló ember sem.
Teológus és igehirdető vagyok, bár a teológiában is a gyakorlat érdekel nem az elmélet elsősorban.
Biztos, hogy sok dologban tévedek.
Nem az érdekel, hogy egy vitában nekem legyen igazam, hanem az igazság.
Abszolút értelemben és egyes kérdésekben is.
Ezért minden kommentet el fogok olvasni, de vitatkozni most nem fogok.
Szinte kényszert éreztem, hogy mindezeket leírjam.
Hiszem, hogy lesz haszna, még ha indulatokat is generál. 

Egy hozzászólás

  • Schreier Norbert

    Teljed mértékben egyetértek az írásoddal. Bár én igazán nem találkoztam tömeges Amerika-ellenességgel, de „szószékről” néhány évig prédikálták – miszerint a kerszténység utolsó „mentsvára” Oroszország, és Magyarország
    ( Putyin – Orbán )….. Végülis indirekt módon ez is erősíthette / erősítheti az Amerika-ellenességet…. Mindenesetre nagyon szomorú ez a tendencia. Remélem – ha nem is fordul meg – de legalább alábbhagy, Emiatt is nagyon időszerű ezt a témát boncolgatni! Gratulálok, nagyon jó írás …. Sch. Norbi

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük