Házasság-család

 • Evangélium,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Együtt élni Istennel. 2.

  A régi gyanúmat egyre inkább beigazolódni látom.Azt tudniillik, hogy az üdvtörténelem nem más, mint egy szenvedélyes, romantikus szerelmi történet. A hűséges Isten és a hűtlen emberiség, Izrael és az Egyház között.Isten szeretete akkor sem ingott meg, amikor nem szerették viszont, elárulták, elhagyták, megcsalták. Haragot is kiváltott belőle a hűtlenségünk, de a szeretete nem rendült meg.A gyakran elfeledett, mellőzött Énekek éneke ezért a Biblia egyik leglényegesebb, legmélyebb könyve. Úgy látni az ember és Isten viszonyát, mint egy romantikus, megrázó, fájdalmas, szenvedésekkel teli, ugyanakkor felemelő, és végül teljes „happy end”-del, egymásra találással és örök hűséggel, boldogsággal végződő történetet, nem egyszerű.Más párhuzamokat találóbbaknak látunk: „A meghódolásra ultimátumot adó győztes hadvezér és a visszafoglalt…

 • Házasság-család,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Házasság – szeretet

  Akárhány írás, prédikáció jelenik meg a házasság témájában, a reakciókból jól látható, hogy milyen nagy problémák vannak a házasságokban. A világban ezt már megszoktuk. Mindenki látott már grafikonokat, amik a házasságkötések számának csökkenését, és a válások számának növekedését mutatják. Ma már a házasságok több mint fele válással végződik. Ezek közismert tények, azonban azt várnánk, hogy a keresztény gyülekezetekben ez máshogyan van. Amennyiben csupán a statisztikát nézzük, talán tényleg kevesebb a válás, mint a világban. Ha így van ennek az oka valószínűleg az, hogy sok keresztény úgy értelmezi a Bibliát, hogy Jézus egyáltalán nem engedte meg a válást, csak a fizikailag elkövetett és szexuális értelemben vett házasságtörés esetén. Az ilyen módon…

 • Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Szeretet – házasság 4.

  Ebben a részben szeretnék röviden reagálni a kommentekből kibontakozó látásokra, illetve tovább evezni egy új területre. Érdemes kicsit belemélyedni az ember teremtésének leírásába, hogy tisztábban lássuk a férfi és a nő megalkotásának a célját. A Biblia az ember teremtését két egymást kiegészítő módon írja le. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyiket a másik rovására, mert akkor lényeges aspektusokat nem fogunk megérteni. E két leíráson kívül fontos észrevenni azt a változást is, amit a bűn hozott az ember életébe. 1 Mózes 1:26-28. (RÚF 2014) „Akkor azt mondta az Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes…

 • Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Szeretet – házasság 3

  Több dologról szeretnék még írni a házasság témájában. Az előző írásommal kapcsolatban, egy kommentben valaki említette, hogy a nőknek meg kellene tanulniuk azt, hogy egy férfihoz hogyan kell viszonyulni, és ezzel kapcsolatban az arab világot hozta példaként. A nők elnyomása a történelemben valószínűleg a kezdetek óta tart. Elenyésző kivételtől eltekintve mindenütt patriarchális társadalmi berendezkedés alakult ki, amelyben a nőket elnyomják a férfiak. Ma ebben éppen az arab világ, az iszlámon alapuló társadalmak járnak élen. Nyilván sokkal könnyebb az élete egy férfinak egy magát teljesen alárendelő, az elnyomáshoz már hozzászokott nővel abból a szempontból, hogy nem kell meggyőzni a feleséget, nem kell szembenézni váratlan ötletekkel, a férfi bármit is talál ki,…

 • Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  A szeretet – házasság 2

  A legutóbbi írásom után többen hiányoltak olyan fontos dolgokat a házasággal kapcsolatban, amikről nem írtam. Sajnos két oldalban nem fér bele minden. Talán tíz oldal is kevés lenne. Ezért a mostani írásom sem fog minden igényt kielégíteni. Kaptam olyan kérést is, hogy ki kéne egyensúlyoznom, amit a múltkor írtam. Gondolkoztam rajta. Értem én sok férfi frusztrációját, akikkel tényleg hajmeresztő dolgok történtek a házasságukban, de azt továbbra is fenntartom, hogy elsősorban a férfin múlnak a dolgok, hisz ő a fej. Amikor ezt állítom, akkor azt is feltételezem, hogy a feleség együttműködő és nem obstruálja a házasságot. Viszont úgy döntöttem, hogy a felszín kapargatása helyett továbbra is mélyre ások, különben sosem lesz…

 • Házasság-család,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  A szeretet – házasság 1

  Legutóbb írtam a szeretetről. Azonban nem szeretném, ha csupán jól csengő teológia maradna. Különösen azért nem, mert az általam ismert gyülekezetekben jelentős szeretet-deficit van. Emellett pedig nem szabad szó nélkül elmenni, hiszen Isten lényege a szeretet. Jézus azt mondta, hogy tegyünk tanítványokká minden népet. A felekezetek ezt úgy fordították le, hogy tegyünk szert bibliai ismeretekre, különböző szellemi alapelvekben való jártasságra, és tanuljunk meg lojálisnak elenni egy emberhez, egy szervezethez. Ez azonban tévút, amit a felekezetek állapota jól mutat. Jézus tanítványának lenni valójában annyit tesz, mint megalapozódni a szeretetben, és Isten szeretetét árasztani a környezetünkben a tetteinken keresztül, amint azt Jézus tette, mikor itt járt. A szeretet gyakorlásának a legjobb terepe…

 • Evangélium,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Nő és férfi 2.

  Krisztus tehát lemondva mennyei dicsőségéről, komfortjáról, emberként utánunk jött, elhagyva az Apjával való zavartalan tökéletes közösségét. Mi oka volt erre? Mi késztette őt erre? Emberi ésszel el nem gondolható tettének semmi más oka nem lehetett és az ige állítása szerint nem is volt, csak a szeretet. (Valóban úgy vélem, hogy emberi értelem olyan történetet, mint az evangélium, soha nem volna képes kiötleni. A vallásos sem. Ezért maga az evangélium sztorija is bizonyítja, hogy nem földi eredetű.)Isten szenvedélyes féltékeny szeretetéhez csak egyetlen emberi lélek- tudat- érzelmi állapot hasonló ez pedig a szerelem lángolása. A férfi és a nő megteremtésekor Isten egyik célja a szerelem, az isteni szeretet, az agapé felismertetése volt.…

 • Evangélium,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Nő és férfi. 1.

  A megtérés kifejezés az Újszövetség eredeti nyelvén a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. A világképünk, gondolkodásunk tele van nem tudatos elemekkel, rutinokkal, ahogyan értelmezzük, szemléljük a dolgokat. E rutin forrása a tradíció. Nemzeti, családi, etnikai, kulturális és gyülekezeti. Nem egyszerű a változás, a megtérés az Isten szerinti világképhez gondolkodásmódhoz!Hasonló az elménk, a lelkünk a forgalmas vasúti csomópontokhoz, ahol rengeteg sínpár találkozik, és a váltótól, a váltó kezelőjétől függ, hogy a szerelvény melyik irányba folytathatja útját. A tradíció sok sínpárt fektetett le a lelkünkben kisgyermekkorunk óta. Amikor Isten egy témát, igazságot megvilágít és elindul Tőle a szerelvény, hogy elhozza életünkbe rakományát, áldásait, akkor sűrűn előfordul, hogy a csomóponthoz érkezve, egy régi sínpáron fut…

 • Házasság-család,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  A szexuális bűnökről.

  A bűn a Biblia alapján elsődlegesen nem erkölcsi jellegű a valóság, hanem egy szellemi seb, egy szellemi fertőzés az emberiségben, amely öröklődik. Isten maga is így tekint rá. Őt nem erkölcs-csősz indulat, türelmetlenség és bosszú hajtja, amikor a bűnről beszél, hanem féltő szeretet és a gyógyítás szándéka. Mivel a bűn szellemi dolog, a megoldása, gyógyszere sem a jó erkölcs, hanem valami szinten szellemi természetű. Ez pedig az evangélium.Nem lehet jobban félremagyarázni és taszítóbbá tenni az evangéliumot annál, mint amikor erkölcsi szabályok kézikönyveként, „jó és erkölcsös ember-képző tanfolyamként” hirdetik és magyarázzák azt.Persze a bűnnek és az evangéliumnak is van erkölcsi tartalma, ám a lényegük nem az erkölcs.A szexuális bűnökben élő emberre,…

 • Házasság-család,  Szépirodalmi írások

  Cicamica

  Csillácska születése valósággal bearanyozta Zoli és Klára amúgy is irigyelt, idilli házasságát. Zoltán prosperáló munkahelyén ugyan napirenden voltak a mindenféle ürüggyel összetrombitált esti, hétvégi bulik, mintegy a „csapatépítés” részeként. A boldog apa azonban sorra mondta le őket. Fontosabb dolga volt. Felességével és kislányával kellett együtt lennie. Beszélgettek hosszan, egymás kezét fogva, vagy csak ültek a kiságy előtt és nézték az alvó Csillácskát… A tévét napokig be sem kapcsolták. A baba is szokatlan nyugodt és derűs volt; néha-néha sírt csak fel, akkor is csak rövid ideig tartott. Mintha csak valaki üvegburát borított volna hármójukra, megvédte őket mindentől, ami feldúlhatná a huszonegyedik században már-már bizarr idilljüket. Évek teltek el. Zoltán nagyobb fizetéssel…