Gyülekezet, közösség

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szépirodalmi írások,  Törvény és törvénykezés

  Vértanúhatnám Sámuel.

  A jó humorú, szúrós tollú, mindig időszerű Móra Ferencet olvasgattam.Miközben szemeim ekéivel szántottam lapjait, hát kifordult elém ez a gyöngy.A Tennessee állambeli Sámuel története.Sokáig csak Samuel F. Trainnek hívták. Ezt a nevet ismerte a publikum. Gazdag gyapjúkereskedő és gentleman volt Samuel. Vértanúhatnám Sámuel akkor lett, mikor bajuszt akasztott az Igaz Tökéletességű Keresztények Társaságának elnökével és így, az összes igaz tökéletességűvel is.Talán 150 év sem telt még el a salemi boszorkányság-, átok-, és rontástörő hivatalos akasztások, és agyonverés óta.Amely tetteket nem szépíti meg még az sem, ha a bibliai morál nevében, „jókeresztények” akarata, vagy kezei által történnek. De a jenki puritánok láthatóan nem vicceltek ilyesmivel. Történt szóval, hogy egy nagyhatalmú, főnagytiszteletű,…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  KINCSEINK

  Mt. 6.19-21.Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Az Egyszerű Fordításban: „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Jézus azt…

 • Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Levél az 1. századból a 21.századiakhoz.

   Egy Krisztus után 50 körül írt látlelet és gyógymód a mai emberek számára. Jakab levele olyan emberi közösséghez, gyülekezethez szól, amely nagyon hasonlít a mai nyugati társadalmakban élő emberek, gyülekezetek életére, szokásaira, kapcsolataira, értékrendjére. A magyarországiakéra is. Az 1. fejezet különbséget tesz a próbák és a kísértés között. Az előbbinek a meglátásához, próbaként való felfogásához bölcsesség kell. A kísértés pedig nem Istentől van, hanem a kívánságokból. A saját testi kívánságainkból és másokéból. Ebből a kívánságból származik az összes negatív jelenség, melyet a levél tárgyal. A bölcsesség azonban, kitartást, állhatatosságot eredményez a hitben. A gonosz dolgok iránti kívánság eluralkodása pedig bűnt, mely halálba vezet. A mai egyház szembeötlő problémája hogy egyes…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Miért nem viselitek el inkább a kárt?

  Probléma-e az, ha az egyik keresztény feljelenti a világi hatóságoknál a másik keresztényt? Igen, probléma. Pál ezért rója meg a korinthoszi hívőket. 1 Kor. 6:1-7. (RÚF 2011)Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait! Azért, ha a mindennapi élet dolgaiban pereskedtek, azokat ültetitek a bírói székbe, akik a gyülekezetben a legkevésbé számítanak? Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egyetlen bölcs ember sem, aki ítélkezhetne…

 • Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  A megbocsájtásról.

  Az emberi lelket, személyiséget leginkább motiváló legerősebb négy ösztönös dolog szerintem a szerelem, a szeretteink életének védelme, a túlélés ösztöne, aztán ezekkel összefüggésben a negyedik, a bosszú. Ezeket tanítani sem kell, „előjönnek” adott helyzetben. A bosszúval az a baj, hogy nem egyensúlyt eredményez, hanem egy végtelen körforgást indít be: A sérelemért jogosan bosszút állok, elégtételt veszek, aminek a mértékét soha nem lehet patikamérlegen kimérni, erre az egykori sértőben jön létre a bosszúvágy és elindul a végtelen ördögi kör. Megátalkodott szembenállás személyek, hívők között, megvetés, lenézés rosszakarat közösségek, gyülekezetek között, örök harag családok, törzsek, etnikumok között, várakozva a bosszú lehetőségére. Máris ott vagyunk a vérbosszúnál, a népirtások, etnikai háborúk kapujában, A…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Hogyan tovább az Új szövetségben? (Galata-igézet. 6.)

                                                                   Gal. 3. 19. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. A törvény a bűn miatt adatott, amíg eljön a mag, az Ábrahám magva, Krisztus, aki miatt ígéreteket tett Isten Ábrahámnak. Angyalok által lett kirendelve a törvény átmeneti közvetítői rendszerként, és a bűn bennünk lakásának, így a Megváltó szükségességének felismerésére. Ha nem lett volna bűneset, nem lett volna szükség törvényre.  Azonban az új szövetség megköttetett volna. 1 Péter 1:18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;   19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:  …

 • Elvárás és ellátás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Rába Zoltán: A Ház előcsarnoka – vallásos pláza vagy a nemzetek tornáca?

  „Mert közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe.” (Ján 2:13) A János evangéliuma szerint Jézus a nyilvános fellépése kezdetén, a Pészahkor (Ján 2:13) megy el Jeruzsálembe, már tanítványokkal. A személye és szolgálata körül nagyon hamar, nagy nyilvánosság előtt kiderül hogy nem rendszerfüggő és nem rendszerbe illeszthető, nem akar illeszkedni. A tanulmányozott történet nagyon sok fontos kijelentést mutat, nem törekszem teljességre, így ebben az írásban csak néhány szempontot járok körül. A hely eredeti célja és a gyakorlat A templom külső csarnokában, ami eredetileg a pogányok számára volt fenntartva, elhelyezték a pénzváltók székeit és asztalait, ahol aztán hivatalos „templomi” engedéllyel végezhették a munkájukat. Ezek a pénzváltók a különböző pénzek beváltásán…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Hova lett a boldogságotok? /A „galata-igézetről” 5./

                                                                   A „galata-igézet” a levél alapján nem erkölcsi és okkult bűnök kényszeres elkövetését jelenti, hanem távolodást, elszakítási kísérletet, az embereket a hitből való igazsággal megajándékozó, ingyen kegyelem evangéliumától- Jézus Krisztus evangéliumától. A Galata-levélben Pál nyíltan kifejezte Isten féltékeny szeretetének indulatát a magát elcsábulni engedő gyülekezet iránt. Ütésekkel felérő mondatai abból a biztonságból is eredhetnek az Isten kijelentésén túl, hogy kb. 6 évvel a jeruzsálemi zsinat után született a levél. Pál a korábban bizonytalankodó Péter, Jakab és a többi apostol támogatását is bírta az ügyben. (Apcs. 15.) A jeruzsálemi zsidó-keresztény gyülekezetből indultak el az írásokat ismerő, valószínűleg farizeusi hátterű hívők, hogy segítsék a friss pogány gyülekezeteket. Más motívumaik is lehettek. A…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  „Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem.” (Petőfi) /A galata-igézetről.4./

                                                            Isten terve mindig is a szereteten és szabadságon alapuló kapcsolat, közösség volt az emberrel. A valódi szabadság csak a szeretet közegében őrizhető meg. (agapé=szerelem, ha egyetlen szóval próbáljuk fordítani) A szeretet pedig csak szabadságban képes kivirágozni, felnőtté válni. Létezik ugyan törvénnyel védett, kikényszerített szabadság, pl. a klasszikus liberalizmus politikai demokráciájában, de a szeretet ebben nem feltétlenül van jelen. Van szabályokkal körülbástyázott szeretet is, pl. a szülő és kisgyermek kapcsolatában, de ebből meg a szabadság hiányzik. Isten az emberiséggel való közösségében mindkettőt akarja, és ha megértjük az evangéliumot és általa Istent, az Apát is világosabban látjuk, akkor mi is ezt fogjuk akarni. Az evangélium nyilvánvaló üzenete, de a teljes Szentírás…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  A Galáciában leleplezett igézet 2.

  Miért olyan erős a gyülekezetek történetében a törvénykezéshez való ragaszkodás a hitből való igazzá válás egyértelmű kijelentése ellenére? Ez a kérdés. Azt a közeget szeretném kicsit jobban meglátni és láttatni, ahonnan Ázsia provincia pogány hátterű gyülekezeteihez érkező zsidó keresztények jöttek. Később más gyülekezetekben is feltűntek.  Célom, jobban megérteni ebből, miért vívtak ádáz harcot Pál, és a kegyelem hirdetése ellen?Miért is ragaszkodtak/ragaszkodnak tömegek és tekintélyes, képzett, Krisztusban hívők vezetők is a törvényhez, egyéb szabályokhoz, erkölcsi elvekhez, mint a megigazulás megtartásának feltételeihez? Miért nem tudtak örülni a világos és egyszerű ajándéknak, miért érveltek a törvény megtartásának szüksége mellett, áttételesen azért küzdve, hogy átkozottak, bűntudatosak és állandó sziszifuszi küzdelemre, munkára ítéltek lehessenek ők és…