Evangélium

 • Evangélium,  Szépirodalmi írások

  A járvány.

                                                           Apa és a Lángoló mosolyogva nézték a készülődő fiút, a Herceget.Mindenki mondta, ők is tudták: Elképzelni sem lehet szebbet, jobbat, okosabbat, mint ez a fiú. Tudták azt is, hova készül.Az Apa mégis megkérdezte pajkosan:– A Kertbe mész, ugye?– Igen. Hiszen tudod!De már el is tűnt előlük.Lángoló még odasúgta az Apának:– Nagyon szereti őket!– Nagyon bizony – szűkült mosolyától az Apa szeme – hiszen neki és miatta ültettük a Kertet! Minden más is miatta és érte van. Ők is, ott a Kertben.– Így van. – erősítette meg Lángoló – Akkor valamit majd tennünk kell.Bár tudom, hogy már megvan a terv. A Herceg is tudja.Sőt azt is, hogy ő a terv…

 • Evangélium,  Szépirodalmi írások

  Egy öreg zsidó hazatalál

  (Az alábbi elbeszélés nem egy teológiai tétel illusztrálása. A Teremtő és a zsidóság, Izrael kapcsolatáról próbálok írni.) Schwarz bácsi még mindig elfogódottan ücsörgött a luxusgép hófehér bőrülésén.Csak ímmel-ámmal csipegetett az előtte tornyosuló pazar ínyencségekből.A három utaskísérő makulátlan egyenruhájában feszengett előtte és reménykedve leste minden mozdulatát: Vajon kíván-e még valamit? Láthatóan epedve várták kéréseit.Az öregember összébb húzta magát. Törékeny alakja szinte elveszett a fotel bizonyára jelentős és tekintélyes VIP-ekre tervezett öblében. Kifelé tekintgetett a gép ablakán.Derűs, verőfényes idő volt. Immár harmadik éve. A távolban már látszott a nap fényét is megszégyenítő ragyogás.Jeruzsálem fénykupolája. Schwarz bácsi oda tartott. Illetve vitték.Szinte „az ölükben”. Vendéglátóit az egyre intenzívebb kecskeszag sem zavarta.A szag forrása Schwarz…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Jézus, te érthetetlen, akiért csak rajongani lehet.

  Igen, a gonosz manipulált bennünket. De mi voltunk azok, akikbűnösnek mondtunk.Válaszul te felmentettél.Mi emberek utáltunk, vagy elfordultunk, miközben te akkor is, most is szeretsz.A végletekig megszégyenítettünk, mire te visszaadod a méltóságunkat.Beteggé, erőtlenné tettünk és te gyógyítással válaszolsz.Egyedül hagytunk, magányra ítéltünk, te pedig befogadsz a családodba.Megkötöztünk, gerendára szögeztünk, vagy másfelé néztünk,válaszul te szabadságot adsz nekünk.Dühödten bosszút álltunk rajtad valamiért, te pedig válaszul megbocsátottál.Vádoltunk, te felmentesz.Mi megsebeztünk téged, te bekötözöl minket.Egyetlen igaz eredeti ember voltál a földön és mi bűnösnek mondtunk, vagy összekacsintottunk a vádlóiddal, te meg csendben, titokban a javunkat munkálod és jót akarsz nekünk.A bűneink ellenére  te nem vádolsz, hanem igazzá, eredeti emberré teszel minket.Sötétségbe löktünk bele, erre te fénybe…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Szövőszéken az emberi test.

                                             139-es zsoltár13.  Bizony te alkottad veséimet, te szőttél, takargattál (burkoltál-magzatburok) engem anyám testében.14. Magasztallak azért, mert félelmetesen csodás lettem (félelmetesen egyedi, mindenki mástól különböző) csodásak a műveid és lelkem tudja ezt nagyon jól.15. Nem volt rejtve előtted csontozatom, ahogy alkottattam titokban, hímeztettem (színeztél, tarkítottál) a föld aljaiban (rejtve, titokban, mint a föld mélyében)16. Idomtalan testemet látták szemeid; a könyvedben mind be voltak írva a napok amelyeken alkottál, már akkor amikor még egy sem volt meg közülük.17. Nekem pedig milyen drágák a gondolataid Ó Isten… (Az IMIT-ford. alapján) Dávid azon csodálkozik a zsoltárban, hogy mennyire nyitott könyv az ember Isten előtt.Legmélyebb motívumai indulatai vágyai gondolatai sincsenek elrejtve Előtte. Az Úr ismeri…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Miért engedi ezt Isten? Miért teszi? Miért nem teszi?

  1.Királyok 8. 10-12.1Kir 8:10 Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd tölté be az Úrnak házát,1Kir 8:11 Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt; mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Úrnak házát.1Kir 8:12 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben. Az Úr benne lakik a ködben. 2Móz 14:20 És oda méne az egyiptombeliek tábora és az Izrael tábora közé; így lőn a felhő és a sötétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. Ugyanaz a szó szerepel, de itt felhőnek fordítva. Felhő vagy ködoszlop. Egyszer ködnek egyszer felhőnek fellegnek fordítják.A lényeg az, hogy az…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Vitatkozás. Jó, vagy rossz? “Már megint igazam van!” (Besenyő Pista bácsi)

  Amikor az ember magában gondolkodik, megoldást keres egy konkrét helyzetre, egy elméleti dilemmára, vagy az ige megértésére, akkor vitatkozik önmagában.Érvek ütköznek, használjuk a logikát, gondolkodunk és többnyire őszintén törekszünk arra hogy valóságosan megértsük a szituáció aktuális, vagy elvontabb igazságát.Legalábbis annyit, ami a helyzetünkre akkor vonatkozik.Csak arra kell vigyázni, különösen újjászületett hívőként, hogy a vitába bele tudjon szólni a szívünk és az Isten Szelleme.A megértéshez agymunka is kell, de a megoldás mégis többnyire nem racionális, hanem inspiratív módon tör fel bennünk. Amikor egymással vitatkozunk mi emberek…, hát akkor lehetnek bajok.Van terméketlen vita. Ennek a célja nem az igazság megismerése, emberi kapcsolatokban a megoldás, a kompromisszum megtalálása, hanem a győzelem.Győzzek a vitában,…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Eltúlzott kegyelem.

  A bűnnel kapcsolatban az általános keresztény álláspont az, hogy a bűn elveszi az ember szabadságát.Ezzel homlokegyenest ellentétesen, a világ gondolkodása bizonyos bűnök lelkiismeret furdalás nélküli gyakorlását, az elnyert szabadsággal azonosítja.Ebben a koordináta-rendszerben a kegyelem valamiféle kibúvónak tűnik a tradicionális keresztény nézőpontból: „Megtesszük, ami jólesik a testnek, mégse veszítjük el a szabadságot, sőt még lelkiismeret-furdalásunk sincs, hiszen Isten úgyis megbocsájt, mi pedig megmaradunk a kegyelemben.” Pedig az elkövetett bűn személyes és gyakorlati eltörlése/megbocsájtása, csak bűnbánat, bűnvallás-gyónás és annak a bűnnek a teljes elhagyása révén valósul meg.– mondja a mainstream keresztény gondolkodás. (Ezért nem végzett a zsarnok királlyal Hamlet a kápolnában, miközben az „imádkozott”, nehogy az Isten megbocsásson neki és esetleg megússza…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Mi az örökségünk?

  Pál azt állítja a Kolosseiekhez írt levelében, hogy Isten alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre (Kol. 1:12.). De mit jelent, hogy alkalmasak vagyunk? Azt jelenti vajon, hogy alkalmasak vagyunk valamit elvégezni, és birtokba kell venni ezt az örökséget, vagy valami mást? És mi ez az örökség egyáltalán? Tegyünk egy gyors utazást az evangéliumban; hogy megértsük azt a csodálatos örökséget, amit a Szent Szellem kijelent nekünk; hogy örülni tudjunk és megnyugodjunk Isten végeérhetetlen szeretetében és jóindulatában; hogy megmártózzunk abban a szeretetben, amellyel bennünket mindig is szeretett, mégpedig annyira, hogy az egyszülött Fiát értünk odaadta akkor, amikor még bűnösök voltunk. Kolosse 1:9-14. (Csia)„Ezért attól a naptól fogva, hogy ezt meghallottuk,…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  ÉN, meg Ő, vagy MI, együtt?

  János 14:10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában élek, az Atya pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az Atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül.11Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van!  Uez János 10:38 Az isteni egység az ember számára elképzelhetetlen megjelenési formája, hogy Isten külön személyei egymásban léteznek, teljesen egyek, olyan módon, hogy mégis megőrzik egyediségüket, identitásukat.A Fiú, Fiú marad úgy, hogy teljesen egy az Atyával. Az Atya is Atya marad, miközben teljesen egy a Fiúval és a testté válás után a Fiú Jézus maradt, ember is maradt, úgy, hogy egy az Atyával.Egy olyan szobát képzeljünk…

 • Evangélium,  Hitéleti írások

  Szag és illat az egyházban.

  Az újszövetség szerint a hívők Krisztus jó illata a világban.Légfrissítő szerepet szánt nekünk Isten.A légfrissítő nem szünteti meg a rossz szagok forrását, csak elviselhetővé teszi az adott helyet. Ugyanez a mi szerepünk is ebben a világban.Feladatunk nem az, hogy a kutyagumit ibolyává, vagy az enyvgyárat parfüm-üzemmé változtassuk.Csak közvetítsük az embereknek Krisztus jó illatát. Az evangélium súlyos félreértése, amikor azt erkölcsi üzenetnek látjuk és nem Isten ingyen ajándékának az erkölcsösök és az erkölcsteleneknek számára.Az olyan „ajándék, amelyért valamikor dolgozni, teljesíteni kell, nem ajándék.Az olyan jó hír, örömhír, amely miatt egy idő után görcsbe rándul a hívő gyomra és szorongani kezd nem igazán jó hír. A „teljesítményünktől függő evangélium” oximoron, mint a…