• Hit és igazzá válás

    Kiskorú szolgák vagyunk, vagy nagykorú örökösök?

    A galatákhoz írt levél harmadik fejezete azzal a gondolatmenettel zárul, hogy a törvény feladata volt a zsidókat elvezetni Krisztushoz, hogy hitből váljanak igazakká. Azonban miután eljött a hit – és eljött kétezer évvel ezelőtt – akkor többé nincsenek ők sem a vezérlő mester alatt. Sőt mindnyájan a Jézusba vetett hit által Isten fiai vagyunk, hisz Jézust, az elsőszülött Fiút öltöztük magunkra, és egyben Ábrahám utódai vagyunk, így örökösök. A negyedik fejezetben Pál egy másik szempontból közelíti meg a törvényhez való viszonyt: a törvény idejét a kiskorúsághoz kapcsolja. Gal. 4:1-6. (RÚF 2011) Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és…