• Hitéleti írások,  Különleges műfaj,  Szentség, megszentelődés

    Apa levele arról, hogy törekedjünk tisztaságra.

    A kegyelem-mozgalomnak nevezett megújulás nem új igazságok felfedezése, nem új teológiai felismerés. Ami történik, az az Istenről, evangéliumról, kegyelemről és az emberről való látás- és gondolkodásmód tisztulása. Lehet, és kell is igék értelmezéseiről vitatkozni, a bibliai szövegeket alaposan vizsgálni. Ám ha ezek alapján igazoljuk is, amit a kegyelem mozgalom állít, attól még nem lesz a szívekben benne az egésznek a lényege, ami az új látásmód a régi Isten, régen kijelentett kegyelméről. Ha pedig megcáfolják az igék értelmezését, amelyeket a kegyelem-tanítók hangsúlyoznak, attól még ezt az új látásmódot Istenről és az emberiséghez való viszonyáról nem cáfolták meg. Mert többről szól teológiánál. A Kegyelem Szellemének munkája ez, mely nemzedékünkben a kilencvenes évek…