• "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

    Koronás vírus???

                                                      Az emberi test 1. A kultúrák az emberi testet nagyon eltérően ítélték meg. A görög és római civilizáció ugyanúgy kultuszt épített ki körülötte, mint napjaink nyugati társadalmai. A keresztény gyökerű vallás uralta évszázadokban viszont szinte a gonosszal azonosították, és korunkban is vannak vallások melyekben, különösen a női test, maga a romlás eszköze. A hívők gondolkodása is gyakran e két szélsőség között ingadozik. Nézzük meg, mit mond Isten beszéde az emberi testről. Az ember teremtéséről 1Mózes 1. beszél először a 26-27 versszakban. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön…