• Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

    Szentség és megszentelődés 1

    2. Kor 7. 1.  Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. A fenti igéből első ránézésre úgy tűnik, hogy a megszentelődés a hívőknek olyan feladata, ami az ő felelősségük, és saját erejükből kell véghez vinniük. Az ehhez hasonló igékből jött létre az a látás a karizmatikus egyházban, hogy a főleg erkölcsi tartalmú, életmódbeli szentség, tisztaság, hibátlanság elérése az üdvösség feltétele. A hitre jutás utáni második lépcsőnek látják a gyakorlatban. Az első, hogy az örök életet megkapjuk kegyelemből, hit által, majd a megkapott örök életet, az erkölcsi megtisztulásunk által, nekünk kell megtartani, vagy visszaszerezni, ha elbuktunk. Ez…