Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

Szentség és megszentelődés 1

2. Kor 7. 1. 
Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

A fenti igéből első ránézésre úgy tűnik, hogy a megszentelődés a hívőknek olyan feladata, ami az ő felelősségük, és saját erejükből kell véghez vinniük. Az ehhez hasonló igékből jött létre az a látás a karizmatikus egyházban, hogy a főleg erkölcsi tartalmú, életmódbeli szentség, tisztaság, hibátlanság elérése az üdvösség feltétele.
A hitre jutás utáni második lépcsőnek látják a gyakorlatban. Az első, hogy az örök életet megkapjuk kegyelemből, hit által, majd a megkapott örök életet, az erkölcsi megtisztulásunk által, nekünk kell megtartani, vagy visszaszerezni, ha elbuktunk.
Ez a látás a hívőket belelöki az önmaguk körüli terméketlen forgolódásba. Ego- bűn- és szabály-centrikusak lesznek ahelyett, hogy az életük központja Krisztus volna. Teljesen ellehetetlenül így a tartós változás. Csapdába kerül a hívő:
Egyrészt mert hústestben vagyunk, így vétkezünk, másrészt ugyan kegyelemből sok bűn lánca lehullik, de a jónál mindig van jobb, a szentnél szentebb a soknál több és nem fogjuk elérni a szabályok által elénk állított erkölcsi mértéket. A vádló pedig gondoskodik arról, hogy tudassa is ezt. A csapda-helyzet miatt mindig jelenlevő bűntudat, szégyen, frusztráltság eredményeként már nem Isten gyermekeinek látjuk magukat, hanem egy vergődő, nyomorult, bűnbocsánatot kapott embernek, aki küzd, hogy megőrizze bűnbocsánatát és elkerülje a kénköves poklot.
Bizonytalan, félelmekkel teli rabszolgasors ez.
Az sem jobb, ha megveregetjük saját vállunkat, mert a bűnök durvábbját elhagytuk, esetleg van Istentől képességünk szolgálatra is, és tökéleteset játszunk a testvérek előtt. Ez az álszentség, a farizeusiság útja, főleg vezetők hajlamosak rá.

 Ha összefüggéseiben nézzük a szöveget, más értelmet nyernek a fenti sorok. Pál már írt egy levelet ennek a gyülekezetnek, amelyben a levél közepe táján súlyos intéseteket fogalmaz meg, mivelhogy a gyülekezet egyik tagja mostohaanyjával élt együtt és rengeteg szexuális bűn is volt a közösségben. Az úrvacsorán meg berúgtak, irgalmatlanok voltak a szegényekkel, veszekedtek, mindenki, mint a baba a csörgőjét, rázta a Szellemtől kapott ajándékát, zűrzavarba döntve az alkalmakat, stb.

Pál ezeket tudva, mégis úgy kezdi az első levelet, hogy ezt a gyülekezetet Krisztus Jézusban megszenteltnek, az embereket elhívott szenteknek nevezi és nagyon hálás értük.

1. Kor. 1. 2. 
Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken:
1. Kor. 1. 4. 
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,

A 15. fejezetben a figyelmeztetések a korrekció után pedig azt mondja Pál, hogy ő maga, ezzel a gyülekezettel együtt, el fog változni, új testet kap.
Azaz a korinthusi hívők részesei lesznek az elragadtatásnak és az igazak feltámadásának.

1. Kor 15. 52.-53. 
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi
( Pál apostollal együtt a korinthusi hívők!!!) elváltozunk.
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára
. (Megdicsőült test)

Ha a második levelét nézzük melyet ehhez a gyülekezethez írt, ott is hasonló kontextust találunk. Az ötödik fejezetben azt írja, hogy megvan már a nem kézzel csinált, örök házunk a Mennyben, és aki Krisztusban van, az újjászületett ember, új teremtés, ez pedig Istentől származik, aki megbékéltetett minket hívőket Krisztus által önmagával. Aztán a 21-es versszakban leírja hogy azért tette bűnné Jézust, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne.

2. Kor. 5. 1. 
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
21.  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Mindennek a megelőlegezett, és megadott áldásnak: az örök életnek, a Krisztushoz való tartozásnak a következményeként gyümölcseként válik szentebbé a hívő életvitele életmódja, azaz hit által és kegyelemből.
Jézus Krisztus megszentelt minket, elválasztott magának és ez az elválasztottságunk, Krisztushoz való tartozásunk motivál a szentebb életvitelre.
A szentebb életvitel, tisztuló életmód célja pedig nem az örök élet biztosítása, hanem az, amit Pál fejteget:

2 Kor. 6. 1. 
Mint vele együtt munkálkodók intünk is titeket, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét!
Mert ő mondja: Alkalmas időben meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja!
Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk hiteltelenné ne váljék.
( rev. Károli)

Jó tanúi, hiteles tanúi legyünk életünk során Jézus Krisztusnak. Ez az erkölcsi megtisztulás egyik célja. Nem az örök élet megőrzésének a feltétele a morálisan tökéletes életvezetés! Az örök élet hit által a miénk!

Ha valaki bűnökben él, rendszeresen bűnöket követ el, értékrendje nem különbözik a nem hívőétől: gazdagság, pénz, hatalom, személyes becsvágy, élvezet a fő hajtóerő az életében, az nem hiteles tanúja Jézus Krisztusnak.

A szentség azt jelenti, hogy valaki-valami Isten céljára el van különítve, el van választva. Az elkülönítés attól ered, akinek a célját szolgálja az a valaki-valami, nem az elválasztott személy, vagy tárgy a forrása.
Esetünkben ez a teremtés előtt elvégzett dolog volt Istennél. Ez a pozíciónk ma is. Ez sarkall arra, hogy az életmódunk is Krisztushoz méltó legyen, amit megszentelődésnek hívnak köreinkben.
Nem az elvárás és a félelem, hanem a kegyelemből kapott ajándék és a bizalom késztet tehát a szentebb életmódra.
Nem a korbács, hanem a szabadság.

Ha Isten számára való elválasztottságunk, szentségünk megmutatkozik egymás iránti szeretetünkben, emberek iránti irgalmasságunkban, ez hitelesíti az üzenetünket.
Mit ér az a fajta „szentség” ami elhagyta a szexuális bűnöket, de irgalmatlan, leuraló, türelmetlen az emberek iránt és reménytelenül egoista?
Azt gondolom, hogy a nyugati kultúra ateizmusa, Bibliával szembeni lázadása mögött nem Isten gyűlölete áll. Még csak nem is az Antikrisztus szelleme vicsorog, hanem ez lett a következménye annak a sok visszaélésnek, arroganciának képmutatásnak, álszentségnek, amit az egyház Európában századokon át bemutatott és bemutat a világnak.
Nem Jézust utálták itt meg emberek, hanem azt a torzképet, amit az övéi, vagy akik Hozzá tartozónak mondták magukat, közvetítettek Jézusról a világ felé.  Az evangéliumra szomjasak az emberek.
Az egyház, a kereszténység iránti valós tapasztalatokból kinövő előítélet állt oda sok emberi szív és Jézus közé.

A kegyelem-mozgalomnak nevezett megújulásban van meg szerintem az a potencia, ami ha az egyház szervezetről, az intézményesülésről, és az Istentiszteleti formáról kialakult tradíciókat és automatizmusokat Isten akarata alá rendeli, képes lesz Jézusról hiteles képet tárni az emberek elé.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük