• Evangélium,  Hitéleti írások

    A lekuporodott, meghajlott, szorongó, morgolódó lélek.

    Zsolt 42. 6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Fenti mondatok két zsoltárban, a 42-esben (6. 12. vsz.), és a 43-asban (5. vsz.) hangzanak el, háromszor is.Dávid az üldözés, a körülmények miatt távol volt Isten jelenlététől.A körülmények ellenségesek voltak, elzárták őt Isten földi jelenlététől és a testvérek közösségétől.Felidézi a régi szép napokat, amikor testvéreivel együtt, örömmel ment a gyülekezetbe, dicsérte Istent, élvezte az Ő jelenlétét.A helyzet, azonban, amiben most van, ellenséges, az emberek is ellenségesek. Pszichikai szenvedést, gyötrelmeket él át.Ekkor mondja ki a fenti mondatokat.Nem keverte össze Dávid a lelkének a hangját a szívének a hangjával és…