• "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

    Mit tehetünk a szentebb életmódért? 1.

                        Legutóbb a hívő farizeizmusról volt szó, amely minden nemzedékben meg akarja ölni Jézust azokban az emberekben, akiken keresztül Isten Fia friss, új módon szólítja meg az ő népét és a világot. Most nem a pozíciónk miatti elválasztottságunkkal, kegyelemből ajándékba kapott szent voltunkkal, hanem az életmód, életvezetés tisztulásának, megszentelődésének módjával foglalkozom. A protestáns kereszténység elméletben világosan látja, hogy igazzá válni az Isten előtt cselekedetek által nem tudunk. Nem bennünk van az az erő, képesség, amely igazzá tesz. A gyakorlatban azért gyakran próbálgatja a lehetetlent: Igazzá válni Isten előtt szabályok. törvények, erkölcsi elvek betartása által. Az életvezetés, az életmód, a mindennapi viselkedés megszentelődése, tisztulása azonban ennél is síkosabb pálya. Az Újszövetség…