• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Cserbenhagyott és elárult juhok.

    Máté 28:19-20. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! A nagy küldetés. Világos, hogy nem saját, hanem Jézus tanítványaivá tegyük az embereket, mert nem a magunk, nem is a vezető nevére merítünk be, és mert nem saját tanításokat, hanem Jézuséit tanítani szól a felhatalmazás és a küldetés.Tanítvány a fentiek szerint az a hívő, aki üdvösségének elnyerése után meg is keresztelkedik és hallgatni kezdi Jézus szolgái szájából a Krisztus beszédét.Elmondhatatlanul nagy tehát a prédikátorok, tanítók felelőssége. Az ő beszédük dönti el,…