• Evangélium,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Bárány nyáj és pásztor nélkül, porlepte pénzérme és idegenbe szakadt gyermek.

    „Sokan vannak nálam, de üres a ház nélküled.” (Gyárfás Tamás) Látom, hogy a figyelem e hetekben másfelé irányul. Szükséges, érthető és jogos dolog szerintem is kibeszélni, elmondani a sérelmeket, leleplezni a jogtalanságokat és az igazságtalan, irgalom nélküli, szenvedést okozó bánásmódot, ezek okozóiról beszélni, bizonyítani, hogy amit tettek az rossz. Része ez a helyreállásnak. A gyógyulást azonban Jézus adja az Ő Szelleme és az evangélium által. Ez okból én tovább „tolom” az evangéliumot. A kegyelem evangéliumát, mert szerintem ez a valódi. Bevallom teljesen együgyű lettem. Ez az egy ügyem van.  Lukács 15. fejezetében olvassuk, hogy megvetettek, bűnözők törekedtek közel jutni Jézushoz, azzal a céllal, hogy hallgassák őt. De volt egy másik…