• "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

    Kegyelem – valóban kegyelmet kaptunk?

    Már sok éve nagy vita zajlik az egyházban az Isten kegyelmét illetően. Az elmúlt hetek írásaira kapott reakciók is mutatják, hogy harc folyik az emberek elméjében arról, hogy mit jelent Isten kegyelme, illetve hogyan lehet az Isten kegyelmét egyensúlyba hozni az ítélettel. Hiszen a Biblia beszél arról, hogy Isten ítéletet fog gyakorolni. Sajnos az sokszor homályban marad, hogy Isten kiket ítél el, kiket fog örök kárhozatra ítélni: angyalokat, a világot, a világ fejedelmét, bűnös embereket, vagy minden embert? Meg lesznek-e ítélve a Jézus Krisztusban hívők is? Ezt a témakört szeretném körbejárni, melynek során először a kegyelem mibenlétét vizsgálom meg. A kegyelem kifejezés a magyar nyelvben félrevezető. A magyar kegyelem szó…