• Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Van-e szükség szolgálati ajándékokra?

    Az elmúlt években világszerte buknak le emberek, akik magukat az Efezusi levél negyedik fejezetében leírt szolgálati ajándékoknak állították be. Tömegek rajongtak értük, akik válaszút elé értek, az anyagi visszaélések, szexuális visszaélések, illetve a súlyosan elnyomó vezetői szokások napfényre kerülése miatt. Többen még inkább kitartanak választott vezetőjük mellett, míg mások elszakadnak ezektől az emberektől. Aki elszakad, jól teszi. Jó döntés ott hagyni a manipulatív légkört, amely mindig párosul a hamis evangélium hirdetésével is. Jó döntés venni a bátorságot és látszólag a semmibe kilépni, ezzel teljesen az Úrra bízva magunkat. Azonban figyelni kell arra, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, ami a szolgálati ajándékokat illeti. A hamis ajándékok által kialakított…

  • Hitéleti írások

    A tanítás akármi szele – a szövetségek összemosása

    2020.01.12 Efezus 4:14-15. (Csia) „Hogy ne legyünk tovább kiskorúak, kiket hullámok sodornak el, s a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt úgy, ahogy az emberi szeszély és ravasz tévelygők fogásai diktálják, ellenkezőleg, igazságban élve, szeretetben járva, nőjünk bele minden ponton abba, aki a fej, a Felkentbe…” A tanítás szelei sodorják Isten gyermekeit ide-oda, mely tanításokat pedig az emberi szeszély illetve a ravasz tévelygők fogásai diktálják. Ezzel szemben áll az igazságban (alétheia – igaz-valóság) élés és a szeretetben (agapé) járás, a Felkentbe való belenövés. Jézus Krisztus mondja saját magáról, hogy ő az igaz-valóság, sőt ő maga az agapé is, a szeretet. A hívők egész élete a Krisztus, az ő megismerésében, szeretetében…