• "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

    Mit tehetünk a szentebb életmódért? 1.

                        Legutóbb a hívő farizeizmusról volt szó, amely minden nemzedékben meg akarja ölni Jézust azokban az emberekben, akiken keresztül Isten Fia friss, új módon szólítja meg az ő népét és a világot. Most nem a pozíciónk miatti elválasztottságunkkal, kegyelemből ajándékba kapott szent voltunkkal, hanem az életmód, életvezetés tisztulásának, megszentelődésének módjával foglalkozom. A protestáns kereszténység elméletben világosan látja, hogy igazzá válni az Isten előtt cselekedetek által nem tudunk. Nem bennünk van az az erő, képesség, amely igazzá tesz. A gyakorlatban azért gyakran próbálgatja a lehetetlent: Igazzá válni Isten előtt szabályok. törvények, erkölcsi elvek betartása által. Az életvezetés, az életmód, a mindennapi viselkedés megszentelődése, tisztulása azonban ennél is síkosabb pálya. Az Újszövetség…

  • Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

    Akkor a kegyelem alatt nem is számít a bűn?

    Róm 6. 1.  Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?2.  Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? Amikor Pál tanított a kegyelemről, mindig felvetődött a kérdés: Ha Isten nem a morális és szellemi teljesítményünk szerint bánik velünk, akkor élhetünk nyugodtan bűnben? Nagy igazság van abban az állításban, hogy akiben ez a kérdés még soha nem fogalmazódott meg, az soha nem hallotta, vagy nem hallgatta még a valódi evangéliumot, a kegyelem evangéliumát. A válasz a kérdésre természetesen az, hogy nem. Ne maradjunk meg a bűnben! Pál két fundamentális okot említ.  Az egyik, hogy halottak vagyunk a bűnnek. Ez, egy elvégzett tény, és az…