• Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

    Nevet a Menny – A Teremtő humora. 1.rész

                                                                          I. A külvilág, a körülmények „üzenetei” és az embert személyesen ért csalódások, árulások, bántalmak miatt nagyon sok hívő lelke is elkomorult és a rossz dolgokra egy ijesztő jövőre fókuszál. Elfelejt örülni. Pedig ha parancsolatot keresünk a Bibliában, akkor azt is megtaláljuk, hogy „Legyetek szívesek örülni!”, nem csak a 613 másikat. Ha az Úrra nézünk, tudunk is örülni, mert az Ő személyiségéből sugárzik, ragyog az öröm. Vidám, humoros, jóindulatú személy a mi Istenünk! Az alábbi írással szeretnék segíteni hogy ne a port nézzük, amiből van és amivé a testünk lesz, hanem a mi Megváltónkat.  Hogy milyen a közérzettel éljük a mindennapjainkat, tudunk-e a körülményektől nem abszolút módon függve vidámak, örömtelik,…