• Törvény és törvénykezés

    Tartoznak-e a keresztények megtartani az erkölcsi törvényeket?

    Nemrég látott napvilágot egy tanítás a neten, mely a törvénnyel foglalkozott, és aminek eredményeképpen sokan elbizonytalanodtak a hittel kapcsolatban. A törvény és a kereszténység viszonya egy örök téma. Sajnálatos módon a felekezetek jelentős részében – vagy teológiájukban, vagy gyakorlatukban –, megtalálható az a gondolat, hogy megfelelő cselekedetek által igazul meg az ember, vagy pedig a hitből kapott megigazultságát cselekedetekkel tartja meg. Néhol hirdetik, hogy hit által vagyunk igazak, és nem vagyunk törvény alatt, de azt is mondják, hogy közben tartozunk megtartani a törvényt. Elismerik, hogy senki nem tudja megtartani a törvényt, viszont mégis célként kell magunk előtt látni a törvény megtartását. Ezek a gondolatok mind eretnekségek, lerombolják a Jézus Krisztusba…