• Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Pál tövise

    Pál írja a korinthusi gyülekezetnek, hogy tövis adatott a testébe, hogy ne bízza el magát a kijelentések hatalmas volta miatt. 1.Kor. 12. 7-9.Félek azonban attól, hogy valaki többet tulajdonít nekem, mint aminek lát engem, vagy amit hall tőlem, már a leleplezéseknek feltűnő mértéke miatt is! Ezért, hogy fel ne fuvalkodjam, tüskét kaptam a húsomba, Sátán angyalát, hogy ököllel verjen engem, hogy fel ne fuvalkodjam. Háromszor esengtem emiatt az Úrhoz, hogy távozzék el tőlem, de azt mondotta nekem: „Elég neked a kegyelmem, mert az Én hatalmamat erőtlenség teszi bevégzetté.” (Csia-ford.) Sokan úgy értik ezt a részt, hogy Pálnak egy betegséget adott Isten azért, hogy megfegyelmezze. Ráadásul hiába imádkozott Pál háromszor is,…