• Törvény és törvénykezés

    A törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata

    Azok a keresztények, akik kardoskodnak a törvény megtartása mellett, nem számolnak azzal, hogy a törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata. Ez elsőre nagyon durván hangzik, de nézzük meg mit mondott ezzel kapcsolatban Pál a korinthusi gyülekezetnek. Amellett érvel, hogy a korinthusi hívők Krisztusnak Pál által írt levelei minden embernek. Ez a levél azonban nem tintával, hanem Isten Szellemével íródott és nem kőtáblákra lett felvésve, hanem a szív hústábláira. Ennyire bízott Pál Istenben! Tudta, hogy amikor az evangéliumot hirdeti, amikor lerombolja az álapostolok munkáját, és felépíti azt, amit magától Jézustól hallott, akkor maga Isten szól rajta keresztül. 2 Kor. 3:5-8. (RÚF 2011) Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy…