• Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

    Mi a helyzet az átokkal?

    Közismert tény, hogy Jézus átok lett és így megváltotta a törvény alatt levőket a törvény átkától. Mondhatja valaki, hogy ez szép és jó, de nemcsak a törvényben vannak átkok. Már a törvény előtt is mondott ki Isten átkot, a próféták is kijelentették, hogy bizonyos cselekedetek miatt emberek átok alatt vannak, sőt még az újszövetségben is mondott Pál átkot bizonyos cselekedetekre. Mi a helyzet ezekkel az átkokkal? Keresztények lehetnek ezen átkok alatt, vagy a a megváltás vonatkozik ezekre is?Nézzük meg az első esetet, amikor Isten megátkozott valakit, illetve valamit: 1 Mózes 3:14-19. (RÚF 2011)Akkor azt mondta az Úr Isten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei…